BLOG

Učíme se společně

Každý den.

Po celý život.

Jako děti, dospělí, partneři, rodiče i společenství.

VIRTUÁLNÍ PROSTOR PLNÝ UČEBNÍ INSPIRACE, RAD A TIPŮ

P(R)ŮVODCE Mgr. JANA TLAPOVÁ

RUBRIKY BLOGU

Rubriky na BLOGU jsem se snažila rozdělit do kategorií nabízející inspiraci podle oblastí celostního pohledu UČÍME SE SPOLEČNĚ:

DĚTI- domácí, předškolní a školní přístup (péče, výchova a vzdělávání), DOSPĚLÍ- osobnostní rozvoj, PARTNERSTVÍ, RODIČOVSTVÍSPOLEČENSTVÍ.

Některé okruhy se prolínají, ale zasluhují mít svůj speciální prostor. Některé kategorie jsou v samostatném pojmenování díky své aktuálnosti, nebo naléhavosti. Některé rubriky jsou vyčleněné, aby se snadněji hledaly:

ZÁJMOVÁ ČINNOST, NOVÁ VIZE (filosofie), ZDRAVÍ (očkování, COVID-íš?), ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, SVOBODA, MOJE TVORBA (Adventní putování).

DĚTI- DOMÁCÍ PŘÍSTUP (péče a výchova)

Společně rosteme HROU- rozvíjíme pohyb, myšlení, cítění, UMĚNÍM- tvořením, vyráběním, poznáváme svět VŠEMI SMYSLY- aktivním i pasivním pozorováním, V KAŽDODENNÍ POMOCI- vaření, domácí práce...

DĚTI - PŘEDŠKOLNÍ A ŠKOLNÍ PŘÍSTUP (péče a vzdělávání)

Inspirace MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ (pro školní i domácí výuku, klasické i alternativní pojetí)

DOSPĚLÍ- OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Poznej sám sebe, své dary i stíny, svou mužskou i ženskou část, dospělého, dítě, kritika v sobě, zharmonizuj se, pečuj o myšlení, cítění, vůli (tělo), zdravé sebe-vědomí, sebe-lásku, tělo...

PARTNERSTVÍ- zrcadla protikladů

-soužití muže a ženy v čase se vyvíjející vycházející z potřeb pohlaví v respektu z pozici tvůrce, cykličnost

RODIČOVSTVÍ (výchova, nevýchova, dovýchova)

- zdravé nastavení hranic, bezpečného prostředí bez úzkostlivosti, Princip kontinua, Respektovat a být respektován

SPOLEČENSTVÍ- zamyšlení, aktuální témata, nová vize

- poučení z minulosti, žití v přítomnosti, vize zdravé budoucnosti

NOVÁ VIZE, FILOSOFIE

- celostní pohled, soulad se Zemí i nebem (vesmírnými silami), alternativní přístupy, inspirace zajímavými pohledy

ZDRAVÍ (OČKOVÁNÍ, COVID-íš?)

Celostní pohled na zdraví s kritickými otázkami ohledně očkování a Covidu.

SVOBODA

Zodpovědnost každého jedince ve svobodném nastavení.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Péče o životní prostředí a ochrana přírody

ZÁJMOVÁ ČINNOST- rozvoj talentů, vášní

(mimoškolní, pracovní, mimopracovní a každodenní aktivity) Vaření, pečení, hry, umění, cestování, řemesla, zahrádkaření...

MOJE TVORBA

ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ - již vzniklý cyklus inspirativních textů pro děti v adventním čase (v nabídce i forma ke stažení, vytisklá a VIP členské sekce)

Zase po roce přicházejí … aneb Adventní putování se zase vrací.

Právě se rodí Adventní putování v tištěné i on-line verzi.

Absurdistán každodennosti

Kdo způsobil, že i sám náčelník vydával tak zvrácené rozkazy? Pojďme říci králi, že král je nahý. Nebojme se ukázat na nesmyslnost. Pracovní karanténa, vydávání pracovní neschopnosti zaměstnavatelem, zakázání adventních trhů, časová omezení vycházení, stále neomezeně otevřená nákupní centra... Toto vše ukazuje na to, že o veřejné zdraví vůbec nejde a vir není tak smrtelný a nebezpečný…

24.12.- svátek slaví Adam a Eva

24.12.- dvacátý čtvrtý příběh putování, téma k zamyšlení a praktické tvořivé úkoly k výběru...

23.12.- svátek slaví Vlasta

23.12.- dvacátý třetí příběh putování, téma k zamyšlení a praktické tvořivé úkoly k výběru...

22.12.- svátek slaví Šimon

22.12.- dvacátý druhý příběh putování, téma k zamyšlení a praktické tvořivé úkoly k výběru...