Kategorie: ZDRAVÍ (OČKOVÁNÍ, COVID-íš?)

Celostní pohled- pojetí zdravé rovnováhy a míry, kritické otázky, hledání odpovědí, přehnaná úzkostlivost, předávání patologií a výjimek jako standard, přijetí smrti… aneb Navraťme všemu zdravý řád, rytmus, přístup.

MÍR nebo BOJ?

Zásadní otázkou je přijetí zodpovědnosti, poctivého přístupu a čestnosti, respektování bytostného práva být autentický a ve vztahu (ve zdravě kultivované lidské podobě).

Novobodé náboženství VÍRA VE VAKCINACI z pozastavení očkování vyvozuje a veřejně hlásá zajímavé závěry…

Komu, nebo čemu VĚŘÍTE? Kam vkládáte DŮVĚRU? Je pro Vás VÍRA VE VAKCINACI novodobé náboženství?

Absurdistán každodennosti

Kdo způsobil, že i sám náčelník vydával tak zvrácené rozkazy? Pojďme říci králi, že král je nahý. Nebojme se ukázat na nesmyslnost. Pracovní karanténa, vydávání pracovní neschopnosti zaměstnavatelem, zakázání adventních trhů, časová omezení vycházení, stále neomezeně otevřená nákupní centra... Toto vše ukazuje na to, že o veřejné zdraví vůbec nejde a vir není tak smrtelný a nebezpečný…

ČLOVĚK, ZVÍŘE, NEBO STROJ? STRACH, NEBO DŮVĚRA?

Svobodná volba- klíčové rozhodnutí- zvolíme cestu lidskosti, nebo slepé poslušnosti? Jednostranného extrému, nebo pestrosti možností? Zkouška lidskosti.

NADĚJE NIKDY NEUMÍRÁ. DÁVÁM DŮVĚRU LIDSKOSTI.

Dobře to dopadne, protože svět je DOBRÝ a lidé v něm také.