Učíme se společně.

Každý den.

Po celý život.

Jako děti, dospělí, partneři, rodiče i společenství.

VIRTUÁLNÍ PROSTOR PLNÝ UČEBNÍ INSPIRACE, RAD A TIPŮ

Nacházíte se ve virtuálním prostoru celostního přístupu UČÍME SE SPOLEČNĚ.

Vítejte.

P(r)ůvodcem jsem já, Mgr. Jana Tlapová,

a nabízím zde zkušenosti z praxe školní, seberozvojové, rodičovské i partnerské, osvědčené tipy, rady, postřehy formou příspěvků na BLOGU,

programů v ČLENSKÉ SEKCI (tvořící se a již vytvořené Adventní putování),

MOJE PRODUKTY- v on-line i hmotné podobě k zakoupení i stažení zDARma: rozmanité učební i inspirativní materiály: e-booky, neobyčejně obyčejné sešity, Písmenkové básničky, literární texty: Pohádka o zlatém vajíčku, Adventní putování,

možnost KONZULTACÍ osobní i virtuální na různá témata (škola, děti, výchova, partnerství, osobní přístup, filosofie, Osho zen tarot, koníčky, zájmy...).

Naleznete zde celostní pohled na oblasti, které objevujeme a učíme se každý den, po celý život, v rolích, do kterých dozráváme věkem, časem a vlivem okolností,

okruhy inspirací podle potřeb vývoje člověka v časové ose a můžete se zaměřit na oblast, kterou nyní nejvíc řešíte, týkající se DĚTÍ, DOSPĚLÝCH, PARTNERSTVÍ, RODIČOVSTVÍ, SPOLEČNOSTI.

UČÍME SE SPOLEČNĚ. KAŽDÝ DEN. PO CELÝ ŽIVOT.

Děkuji za Váš zájem,

věřím, že zde naleznete odpovědi, rady a inspiraci v celostním pohledu.

Těším se na Vás.

Mgr. Jana Tlapová

OKRUHY INSPIRACÍ, OTÁZKY V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH

UČÍME SE SPOLEČNĚ jako DĚTI

Děti objevují a rozvíjejí sami sebe a poznávají, že svět je bezpečný, krásný a pravdivý. Rozvíjíme pohyb, myšlení, cítění, řeč. Poznáváme SVĚT doma i ve škole. Hrajeme si, tvoříme, vyrábíme. Rosteme UMĚNÍM: slovem (vypravováním, psaním), hudbou, pohybem, malováním, sochařstvím (prostrovou tvorbou), divadlem...

UČÍME SE SPOLEČNĚ jako DOSPĚLÍ

Poznáváme a harmonizujeme sami sebe- své tělo, myšlení i cítění, stáváme se zodpovědnými svobodnými láskyplnými jedinci- tvůrci. Známe své možnosti, potenciály, DARY, stíny a limity. Ve zdravé míře pracujeme v rovnováze protikladů. Pracujeme, tvoříme, hrajeme si, žijeme v každodennosti, rozvíjíme své vášně, zájmy, koníčky- řemesla, vaření, umění, zahrádkaření, cestování, poznávání přírody. Objevujeme a harmonizujeme SAMI SEBE: SEBE-ROZVOJ- sebe-vědomí, sebe-reflexe, sebe-láska, osobnostní rozvoj... Duševně duchovní, tělesné a sociální praktiky pro navození rovnováhy v myšlení, cítění a vůli.

UČÍME SE SPOLEČNĚ jako PARTNEŘI

Respektující, naslouchající, spolupracující ve vztahu partnerském, manželském, objevující zrcadla protikladů mužů a žen, jejich kladů a záporů, potřeb a přirozenosti. Terapie vycházející z partnerského soužití v čase se vyvíjejícím, péče o mužskou a ženskou polaritu, cykličnost, potřeby duše.

UČÍME SE SPOLEČNĚ jako RODIČE

Láskyplní, zdravě pečující, respektující, naslouchající vývojovým potřebám všech dětí i individuálním potřebám každého dítěte. Jak neztratit sám sebe, ani dítě- nastavení zdravých hranic, zdravého prostředí- zdravé rodičovství. Jak neposilovat jednostrannost, závislost a harmonicky láskyplně ve zdravé míře rozvíjet DARY dětí. Otázka výchovy, nevýchovy, dovychování... Otázka rizik, zneužití moci. Otázka potenciálu, naší role. Vina neexistuje a od chyby se člověk učí. Děláme vždy to nejlepší, co zrovna dokážeme. Celostní pohled. Zrcadlení. Bezpodmínečná láska. Otázka zdraví a nemoci, očkování, ochrany a volnosti, nastavení bezpečného prostředí bez přehnané úzkostlivosti.

UČÍME SE SPOLEČNĚ jako SPOLEČENSTVÍ

Zodpovědnost, spolupráce, solidarita. AKTUÁLNÍ SITUACE A TÉMATA- otázka veřejného zdraví, očkování, společenských systémů, COVID-íš?... Téma SVOBODA- jednotlivec, společnost, zneužití moci, otázka zdravé míry a navrácení smysluplnosti. Odklon od patologií, odsuzování, podpora názorové pestrosti, rozšiřování obzorů, alternativy, celostní přístup- analýza i syntéza. NOVÉ VIZE, různé životní FILOSOFIE, přístupy, soulad se Zemí i nebem (vesmírnými silami). Inspirace minulostí- tím, co fungovalo, naroubování na současnost- žití v přítomnosti, tady a teď s ohledem na budoucnost- vize zravého vývoje civilizace. Ochrana PŘÍRODY, životního prostředí, propojení všeho živého i neživého. Respekt.

Zaujala Vás témata? Chcete vědět více? Propojíme se? Obohatíme se vzájemně? Stanete se součástí?

 Těším se na Vás.

Předvánoční sladění se rodičů a dětí ve slovech, obrazech a tvořivé inspiraci

ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ

Blíží se advent a vy, jako rodiče, přemýšlíte, jaké překvapení dětem připravíte, jak tento čas očekávání uchopíte, jak se předvánočně naladíte, o čem sníte...
Možná už nechcete ve stresu v náporu každodenních pracovních a rodinných povinností vymýšlet něco nového, kreativního, ani nechcete šahat po konzumních nabídkách valících se odevšad...

Potřebujete pomoc?

Napište mi na ucimesespolecne@janatlapova.cz nebo volejte na 777590230.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme.