Učíme se společně.

Každý den.

Po celý život.

Jako děti, dospělí, partneři, rodiče i společenství.

VIRTUÁLNÍ PROSTOR PLNÝ UČEBNÍ INSPIRACE, RAD A TIPŮ

NABÍDKA WORKSHOPŮ

Nacházíte se ve virtuálním prostoru celostního přístupu UČÍME SE SPOLEČNĚ.

Vítejte.

P(r)ůvodcem jsem já, Mgr. Jana Tlapová,

a nabízím zde zkušenosti z praxe školní, seberozvojové, rodičovské i partnerské, osvědčené tipy, rady, postřehy formou příspěvků na BLOGU,

programů v ČLENSKÉ SEKCI (tvořící se a již vytvořené Adventní putování),

MOJE PRODUKTY- v on-line i hmotné podobě k zakoupení i stažení zDARma: rozmanité učební i inspirativní materiály: e-booky, neobyčejně obyčejné sešity, Písmenkové básničky, literární texty: Pohádka o zlatém vajíčku, Adventní putování,

možnost WORKSHOPŮ, KONZULTACÍ osobních i virtuálních na různá témata (škola, děti, výchova, partnerství, osobní přístup, filosofie, Osho zen tarot, koníčky, zájmy...).

Naleznete zde celostní pohled na oblasti, které objevujeme a učíme se každý den, po celý život, v rolích, do kterých dozráváme věkem, časem a vlivem okolností,

okruhy inspirací podle potřeb vývoje člověka v časové ose a můžete se zaměřit na oblast, kterou nyní nejvíc řešíte, týkající se DĚTÍ, DOSPĚLÝCH, PARTNERSTVÍ, RODIČOVSTVÍ, SPOLEČNOSTI.

UČÍME SE SPOLEČNĚ. KAŽDÝ DEN. PO CELÝ ŽIVOT.

Děkuji za Váš zájem,

věřím, že zde naleznete odpovědi, rady a inspiraci v celostním pohledu.

Těším se na Vás.

Mgr. Jana Tlapová

MOŽNOSTI, TÉMA WORKSHOPŮ

STRUČNĚ V KOSTCE

Nabízím možnost vedení kurzů na Vámi zvolené téma, ve Vámi zvoleném čase, místě, Vámi zvolenou formou...

Kurzy ručních prací, tvořivé výtvarné dílny, pečení, vaření, činnosti vycházející z tradice tradice a ročních cyklů, speciální kurzy a činnosti, setkávání se podporující propojení všech generací, výlety, komunitní, seberozvojové akce...

Možnost jednorázových kurzů při tvoření drobných výrobků (2-3h dotace).

Ideálně dlouhodobý pravidelný rytmus práce (např. 2h pravidelně se opakující lekce)- dokončí se i složitější výrobek, respektuje se osobní tempo, reaguje se na potřeby, náměty a nápady účastníků i ve volbě dalších výrobků...

Možnost zajištění a objednání materiálu pro všechny účastníky- finanční rozpočítání dle počtu účastníků.

Lektorné dle možností skupiny: příspěvek od každého účastníka dle předem domluvených podmínek, dle možností, dotační programy, podpora města, vytvoření společného fondu…

Na celém procesu je nejdůležitější myšlenka propojení se, vytvoření spolupracující komunity- pravidelnost a společná činnost jsou dobrými pomocníky při vytváření vzájemného vztahu.

KURZY RUČNÍCH PRACÍ

- šití panenek a skřítků (podle Hanky Ženíškové), šití drobných výrobků (ruční či na stroji, hračky, taštičky, dekorace…), háčkování (kytiček, míčků na žonglování, prostírání, postavičky…), vyšívání (křížková výšivka a jiné výšivky…), plstění (víly, šperky…), pletení (drobné věci, oblečení...), drhání (dekorací, závěsných a okrasných předmětů…), tkaní (na rámu, nitěné, z proužků látky…), paličkování (možno domluvit lektorku)

KURZY PEČENÍ, VAŘENÍ

- s dětmi, seniory, moučníků, pečiva, tradičních i národních jídel…

ČINNOSTI VYCHÁZEJÍCÍ Z TRADICE A ROČNÍCH CYKLŮ

- VELIKONOCE: malování vajíček včelím voskem a voskovkami, zdobení slámou a jinými technikami, pletení pomlázek z osmi proutků, velikonoční dekorace, průsvity do oken, pečení tradičních dobrot... VÁNOCE: výroba adventních věnců, výroba na Dušičky na hroby, výroba dekorací do bytu, na dveře, ozdob na stromeček, činnosti pro adventní dobu- Adventní putování den za dnem (ve vyprávění, tvoření)... BYLINKY: svatojánské býlí, herbář, jedlý plevel, sušení, zpracovávání… ROČNÍ CYKLUS při rodinném soužití, ve školní praxi...

TVOŘIVÉ VÝTVARNÉ DÍLNY

- malování na kamínky (tečkováním, akrylovými barvami, fixami…), tečkování (kamínky, mandaly…), vyrábění z papíru (rozmanité výrobky, průsvity do oken, skládanky…), vyrábění z přírodních materiálů (březový anděl, dekorace, prostorové objekty…), tradiční výtvarné techniky (kreslení tužkou, pastelkami, malování temperami, vodovkami, akrylovými barvami, pastelem…), drátkování (vajíček, předmětů, zápichů…), korálkování (výroba šperků, dekorací, prstýnků, korunek…), výroba náramků (drhání, tkaní, korálkování…)

SPECIÁLNÍ KURZY

KRASOPSANÍ - psaní seříznutým fixem (gotické písmo) - psaní štětečkovým fixem (základy práce) - prožitkový vývoj písma (od klínového, přes obrázkové, psaní brkem, štětcem…) - výroba přání, vizitek, motivačních kartiček… - kombinace psaní s akvarelem KURZY TVŮRČÍHO PSANÍ - vytváření vlastních knížek… DESKOVÉ A KARETNÍ HRY - karty žolíkové, prší, kostky, deskové hry- Dixit, Osadníci, Alhambra... OSHO ZEN TAROT - inspirace výkladem Ranky Tučkové. Nejde o věštění, ale o tady a teď odhalení souvislostí MÓDA A DUŠE - 8 stylů podle Táni Havlíčkové NUMEROLOGIE - zjišťování osobní charakteristiky dle data narození, znamení… RODIČOVSTVÍ, PARTNERSTVÍ hravě a zdravě - nenásilná respektující komunikace, hraní si, tipy na řešení krizových situací… PRÁCE RODOKMENU - zpracování biografie vlastní rodiny... PEDAGOGIKA hravě a zdravě - inspirováno waldorfskou pedagogikou a specifickými předměty: kreslení forem, eurytmie, akvarelové malování, vyprávěcí látka dle jednotlivých ročníků, vývojové potřeby dětí podle sedmiletí, školní zralost, učení v propojení myšlení, cítění a vůle v pohybu, ve hře, v cyklu roku, filosofie Rudolfa Steinera, přednášky z waldorfského studia… VÝLETY PO OKOLÍ, PRAVIDELNÉ SETKÁVÁNÍ SE - seniorů, dětí, rodin s dětmi, seniorů a dětí… - vzájemné inspirování se- ten dělá to a ten zas tohle… zahrádkaření, včelaření, bylinky… - sdílení pamětí- Babičko, dědečku, vyprávěj…

MOŽNOSTI, TÉMA WORKSHOPŮ

PODROBNĚJI

(v textu i fotografii)

KURZY RUČNÍCH PRACÍ

Různá časová náročnost (od 2 hodin výše), různá tématika šitá na míru Vašim potřebám a požadavkům. Materiál objednán a rozpočínán dle počtu účastníků, možno se domluvit i na dodání vlastního materiálu. Ideální je zachovat pravidelný rytmus v setkávání se a ve zdokonalování se v činnostech, respektování idndividálního tempa i tempa skupiny, lze i naplánovat krátké jednorázové akce. Přizpůsobovat další lekce dle zájmů a námětů účastníků...

ŠITÍ PANENEK A SKŘÍTKŮ

- inspirováno Hankou Ženíškovou (ovčí panenky)

ŠITÍ DROBNÝCH VÝROBKŮ

- ruční či na stroji, hračky, taštičky, dekorace...

HÁČKOVÁNÍ, PLETENÍ

- HÁČKOVÁNÍ- kytiček, míčků na žonglování, prostírání, postavičky…

- PLETENÍ- drobné věci, oblečení...

 

VYŠÍVÁNÍ, DRHÁNÍ, TKANÍ

- VYŠÍVÁNÍ- křížková a jiné výšivka…

- DRHÁNÍ- dekorací, závěsných a okrasných předmětů…

- TKANÍ- na rámu příze, proužků látky...

PLSTĚNÍ, PALIČKOVÁNÍ

- PLSTĚNÍ- víly, šperky…

- PALIČKOVÁNÍ a TVOŘENÍ Z KŮŽE

(možno domluvit lektorku)

KURZY PEČENÍ, VAŘENÍ

- s dětmi, seniory, moučníků, pečiva, tradičních i národních jídel…

Menší časová náročnost (cca 2 hodiny).

Potřeba zajistit zázemí- kuchyň, trouba, plotýnka, nářadí...

Suroviny objednány a rozpočínány dle počtu účastníků, možno se domluvit i na dodání vlastních ingrediencí.

Společné pečení a vaření je ideální stmelovací činnost. Rozvíjí zručnost, kreativitu, samostatnost. Je to radost a navíc výsledek skvěle vypadá a chutná...

 PEČENÍ A VAŘENÍ JE RADOST

TVOŘIVÁ SPOLUPRÁCE DOSPĚLÝCH A DĚTÍ S PRAKTICKÝMI VÝSLEDKY

ČINNOSTI VYCHÁZEJÍCÍ Z TRADICE A ROČNÍHO CYKLU

-ROČNÍ CYKLUS při rodinném soužití, ve školní praxi, v komunitním nastavení...

VÁNOCE, VELIKONOCE a další svátky, významné dny, inspirace proměnou přírody v ročních dobách, využití bylin...

- činnosti a aktivity spjaté s rytmem roku

 

VELIKONOCE

-malování vajíček včelím voskem a voskovkami, zdobení slámou a jinými technikami

-pletení pomlázek z osmi proutků

-velikonoční dekorace, průsvity do oken

-pečení tradičních dobrot

ČLÁNEK O KRASLICÍCH

VÁNOCE

-výroba adventních věnců

-výroba na Dušičky na hroby

-výroba dekorací do bytu, na dveře, ozdob na stromeček

-činnosti pro adventní dobu- Adventní putování den za dnem (ve vyprávění, tvoření)

ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ

BYLINKY

-svatojánské býlí

-herbář

-jedlý plevel

-sušení, zpracovávání…

TVOŘIVÉ VÝTVARNÉ DÍLNY

- TRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY- kreslení tužkou, pastelkami, malování temperami, vodovkami, akrylovými barvami, pastelem…

- VYRÁBĚNÍ Z PAPÍRU- rozmanité výrobky, průsvity do oken, skládanky…

- VYRÁBĚNÍ Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ- březový anděl, dekorace, prostorové objekty, růžičky z listů…

- MALOVÁNÍ NA KAMÍNKY- tečkováním, akrylovými barvami, fixami…

- TEČKOVÁNÍ- kamínky, mandaly…

- DRÁTKOVÁNÍ- vajíček, předmětů, zápichů…

- KORÁLKOVÁNÍ- výroba šperků, dekorací, prstýnků, korunek…

- VÝROBA NÁRAMKŮ- drhání, tkaní, korálkování…

- DŘEVOŘEZBA: z lipového dřeva

- MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ: obrázků, šála...

- BATIKOVÁNÍ: triček Duhou, Savem...

 

TRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY

- kreslení tužkou, pastelkami, malování temperami, vodovkami, akrylovými barvami, pastelem…

VYRÁBĚNÍ Z PAPÍRU

- rozmanité výrobky, průsvity do oken, skládanky…

VYRÁBĚNÍ Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ

- březový anděl, dekorace, prostorové objekty, růžičky z listů…

MALOVÁNÍ NA KAMÍNKY, TEČKOVÁNÍ, DRÁTKOVÁNÍ, KORÁLKOVÁNÍ, DŘEVOŘEZBA

- MALOVÁNÍ NA KAMÍNKY- tečkováním, akrylovými barvami, fixami…

- TEČKOVÁNÍ- kamínky, mandaly…

- DRÁTKOVÁNÍ- vajíček, předmětů, zápichů…

- KORÁLKOVÁNÍ- výroba šperků, dekorací, prstýnků, korunek…

- VÝROBA NÁRAMKŮ- drhání, tkaní, korálkování…

- DŘEVOŘEZBA: z lipového dřeva

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ, BATIKOVÁNÍ

- MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ: obrázků, šála...

- BATIKOVÁNÍ: triček Duhou, Savem...

SPECIÁLNÍ KURZY

KRASOPSANÍ

- psaní seříznutým fixem (gotické písmo), psaní štětečkovým fixem (základy práce)

- prožitkový vývoj písma (od klínového, přes obrázkové, psaní brkem, štětcem…)

- výroba přání, vizitek, motivačních kartičeK, kombinace psaní s akvarelem...

KURZY TVŮRČÍHO PSANÍ - vytváření vlastních knížek…

DESKOVÉ A KARETNÍ HRY- karty žolíkové, prší, kostky, deskové hry- Dixit, Osadníci, Alhambra...

OSHO ZEN TAROT - inspirace výkladem Ranky Tučkové, nejde o věštění, ale o odhalení souvislostí tady a teď, rozhovor s Bohem...

MÓDA A DUŠE - 8 stylů podle Táni Havlíčkové

NUMEROLOGIE - zjišťování osobní charakteristiky dle data narození, znamení…

RODIČOVSTVÍ, PARTNERSTVÍ hravě a zdravě - nenásilná respektující komunikace, hraní si, tipy na řešení krizových situací…

PEDAGOGIKA hravě a zdravě

- inspirováno waldorfskou pedagogikou a specifickými předměty: kreslení forem, eurytmie, akvarelové malování, vyprávěcí látka dle jednotlivých ročníků, vývojové potřeby dětí podle sedmiletí, školní zralost, učení v propojení myšlení, cítění a vůle v pohybu, ve hře, v cyklu roku, filosofie Rudolfa Steinera, přednášky z waldorfského studia…

PRAVIDELNÉ SETKÁVÁNÍ SE - seniorů, dětí, rodin s dětmi, seniorů a dětí, výlety po okolí a společné činnosti, hry, povídání…

- vzájemné inspirování se- ten dělá to a ten zas tohle… zahrádkaření, včelaření, bylinky…

- sdílení pamětí- Babičko, dědečku, vyprávěj…

ZPRACOVÁNÍ RODOKMENU - zpracování biografie vlastní rodiny...

 

KRASOPSANÍ

- psaní seříznutým fixem (gotické písmo)

- psaní štětečkovým fixem (základy práce)

- prožitkový vývoj písma (od klínového, přes obrázkové, psaní brkem, štětcem…)

- výroba přání, vizitek, motivačních kartiček…

- kombinace psaní s akvarelem

KURZY TVŮRČÍHO PSANÍ

- vytváření vlastních knížek…

DESKOVÉ A KARETNÍ HRY

- karty žolíkové, prší, kostky, deskové hry- Dixit, Osadníci, Alhambra...

OSHO ZEN TAROT

- inspirace výkladem Ranky Tučkové

- nejde o věštění, ale o odhalení souvislostí tady a teď, o rozhovor s Bohem...

MÓDA A DUŠE, NUMEROLOGIE

MÓDA A DUŠE- 8 stylů podle Táni Havlíčkové

NUMEROLOGIE - zjišťování osobní charakteristiky dle data narození, znamení…

RODIČOVSTVÍ a PARTNERSTVÍ

hravě a zdravě

- nenásilná respektující komunikace, hraní si, tipy na řešení krizových situací…

PEDAGOGIKA

hravě a zdravě

- inspirováno waldorfskou pedagogikou a specifickými předměty: kreslení forem, eurytmie, akvarelové malování, vyprávěcí látka dle jednotlivých ročníků,

- vývojové potřeby dětí podle sedmiletí,

- školní zralost,

- učení v propojení myšlení, cítění a vůle v pohybu, ve hře, v cyklu roku,

-filosofie Rudolfa Steinera,

- přednášky z waldorfského studia…

PRAVIDELNÉ SETKÁVÁNÍ SE

- seniorů, dětí, rodin s dětmi, seniorů a dětí, výlety po okolí a společné činnosti, hry, povídání…

- vzájemné inspirování se: ten dělá to a ten zas tohle… zahrádkaření, včelaření, bylinky…

- sdílení pamětí- Babičko, dědečku, vyprávěj…

ZPRACOVÁNÍ RODOKMENU - biografie vlastní rodiny...

FORMY WORKSHOPŮ

- INDIVIDUÁLNÍ, či SKUPINOVÉ, doma, či u Vás, naživo, či on-line...

DALŠÍ OKRUHY MOŽNÉ SPOLUPRÁCE

OBLASTI, KTERÉ MĚ OSLOVUJÍ, KTERÉ DLOUHODOBĚ OBJEVUJI V MYŠLENKÁCH, PROŽITCÍCH I ČINU

PARTNERSTVÍ

- čerpám ze zkušenosti ze vztahu, který se proměnil v manželský a trvá přes 30let a zraje jako víno (i s občasnými bouřlivými procesy)

 

MATEŘSTVÍ

- čerpám ze zkušenosti matky tří dětí (*2000, 2005, 2011)- s počtem dětí rostou zkušenosti a klesá úzkostlivost... A přístup v rodičovství se vyvíjel dle mého osobnostního růstu. Z ateistky a realistky k respektu k Bohu a matce Zemi. (Je mi blízký Princip kontinua, Respektován a být respektován.)

 

UČITELSTVÍ, VÝUKA

- čerpám z více než 20 let praxe, ze zkušenosti učitele z klasické, málotřídní, velké školy i alternativní- naposledy waldorfské školy

- pomáhala jsem minimentorsky vzniku několika komunitním školám

- osobnost učitele je klíčová, systém ale mnohé vlivňuje, chybí rovnováha v péči o jiné oblasti, než intelekt

- absolvovala jsem tříleté studium waldorfského semináře (v propojení s praxí na waldorfské škole)- filosofie Rudolfa Steinera mě velmi obohacuje, ale necítím se být "odborníkem" na anthroposofii, jedná se však o velmi intenzivní podněty do osobnostního růstu

 

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

- čerpám z velmi obohacujích programů a seminářů:

 

tranformační kurzy a zážitky na Centrum Nesměň (Lída Chrášťanská), on-line Ženy ženám (Alice Kirš a další skvělé ženy- živá akce Milionová žena), Podnikání z pláže (Stáňa Mrázková- praxi mám web a podnikám, nyní mě učí podpora Miowebu), Móda a Duše (absolvovala jsem i televizní proměnu s úžasnou Táňou), OSHO ZEN TAROT (hluboký kurz s Rankou Tučkovou)- tarot je moje láska (...to kdybyste chtěli výklad...)

 

SPOLEČENSKÁ ANGAŽOVANOST

- přehledněji zpracováno v hlavičce ZAJÍMAVÁ SETKÁNÍ

 

- kladení kritických otázek ohledně zneužití moci, zdravé míry všeho a rizik tlaků na povinné očkování (v kontaktu s Rozaliem- Očkofórum, Martina Suchánková), pomáhala jsem s organizací Covidkonu II (Svědomí národa), promlouvala jsem v rozhovoru na Tv Natura s Janou Peterkovou, na Síle slov, na demonstracích, přednáškách, kde jsem potkala mnoho úžasných a zajímavých lidí...

- organizuji setkávání lidí, kteří kladou hluboké otázky a zjišťují, že mnohé oficiální odpovědi nejsou v souladu s prožitými a objevenými zkušenostmi

 

ZDRAVÍ

- velké téma očkování, COVIDové absurdity, patologické tendence společnosti, přehnaná úzkostlivost

- nastavení zdravých podmínek, péče o přírodu, své tělo, vztahy i duševně duchovní potřeby; otevření mnoha otázek ohledně očkování jako invazivního zásahu do lidského těla a možnosti dlouhodobých dopadů, otázek ohledně vlivu stále se navyšujícího elmgn. záření, rizik virtuálního světa, moderních technologií (v závislosti na vývojové potřeby dětí), otázek hospodaření- spolupráce, plýtvání, znečišťování vody, vzduchu, půdy, potravin, výživové hodnoty jídla, pohybu, rytmu vycházející z přírody a z důvěry v symbiózu a dokonalé propojení všeho...

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

- miluji vaření, pečení, kreslení, malování, zpívání, psaní, šití, vyšívání, pletení, háčkování, plstění, řezbu, tvoření z papíru, objevuji zahradničení, zavařování, stavěli jsme svépomocně celý rodinný dům, mám zkušenosti jako míchačka betonu i malty, obkladačka, pokrývačka, architektka (plánky domu i nábytku jsou ode mně), mám muže kutila, který většinu plánků hravě zhmotnil..., miluji cestování, hudbu, humor...

 

Je toho opravdu hodně a to jsem na mnohé zapomněla. Tento široký pohled ale znamená, že ve všech oblastech mám mnoho co vylepšovat, na čem pracovat, v čem se zdokonalovat... Vím, že nic nevím, ale zároveň vím, že vím mnohé...

Většinou se jedná o "SRDCOVKY", ale občas hloubka poznání vycházela k kritických otázek, hledání odpovědí v oblastech ožehavých (dětské i covidové očkování, ochrana veřejného zdraví...). Poznání vychází z ŽIVOTNÍCH ROLÍ, které jsem hrála, nebo hraji, jak nejlépe umím. Chybovat je lidské, ale přiznat chybu a napravit ji, to je vrcholem učebního procesu. S odstupem času jsou naše největší dary naše nezdary. Pokud je přijmeme v pozici tvůrce a nezacyklíme se v oběti.

Spojujícím prvkem okruhů konzultací je moje vlastní zkušenost, snaha o celostní pohled, kladení otázek... Pokud člověk neustrne, nezavře se před možnostmi, které mnoho lidí odsuzuje, může objevit, že ví, že nic neví, že ví zároveň mnoho i nic. Existují individuální pravdy postavené na vlastní osobní nepřenositelné jedinečné zkušenosti a v ní se formujícím světonázoru.

Jako univerzální pravdu vnímám potřebu LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI, navrácení ZDRAVÉ MÍRY A ROVNOVÁHY všemu bez přehnané úzkostlivosti, ani nezájmu, bez posilování patologickcýh tendencí a nezdravých projevů.

Být a žít v DŮVĚŘE v moudrost člověka, jeho těla, V RESPEKTU k Matce Zemi a Otci nebeských sil, které nás přesahují.

Poučit se MINULOSTÍ, žít PŘÍTOMNOSTÍ, TADY A TEĎ a tvořit zdravou láskyplnou vizi BUDOUCNOSTI.

Propojit myšlení, cítění a vůli- hlavu, srdce a končetiny. Pěstovat zdravé návyky, zdravě hospodařit, neposilovat jednostrannost a závislosti, pečovat o zdraví tělesné, duševně-duchovní a sociální. Začít u sebe: Poznat sám sebe. A v každodenní praxi se obohacovat vzájemně v rolích partnerských, rodičovských i společenských. Být průvodcem pro sebe i děti, zajistit zdravé bezpečné prostředí a podmínky pro růst, vykvetení, zrání, dozrávání i sklízení plodů našeho života. Přijmout tento rytmus, smrt jako součást, proměnu jako dar, krizi jako příležitost k růstu...

UČÍME SE SPOLEČNĚ. KAŽDÝ DEN. PO CELÝ ŽIVOT.

Pokud Vás zajímá více a rádi byste se inspirovali,

nebo potřebujete poradit v oblastech uvedných nížeji,

neváhejte mě kontaktovat.

Nic není náhoda.

Ráda poskytnu můj úhel pohledu, podívám se z nahledu, šáhnu do mých zkušeností z teorie i praxe. Mohu dát radu, zpětný pohled, inspirovat.

Zda nastane proměna záleží jen a jen na Vás, na času, pozornosti, který si věnujete, na míře hloubky, do které půjdete, na ochotě naslouchat:

Všechny odpovědi máme v sobě. Je tolik cest, kolik je lidí. Jsme jedineční a propojení zároveň.

Díky, že jsme se propojili zde, v tomto virtuálním prostoru a možná se potkáme i jindy, jinde a jinak...

Bůh ví...

OKRUHY INSPIRACÍ, OTÁZKY V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH

UČÍME SE SPOLEČNĚ jako DĚTI

Děti objevují a rozvíjejí sami sebe a poznávají, že svět je bezpečný, krásný a pravdivý. Rozvíjíme pohyb, myšlení, cítění, řeč. Poznáváme SVĚT doma i ve škole. Hrajeme si, tvoříme, vyrábíme. Rosteme UMĚNÍM: slovem (vypravováním, psaním), hudbou, pohybem, malováním, sochařstvím (prostrovou tvorbou), divadlem...

UČÍME SE SPOLEČNĚ jako DOSPĚLÍ

Poznáváme a harmonizujeme sami sebe- své tělo, myšlení i cítění, stáváme se zodpovědnými svobodnými láskyplnými jedinci- tvůrci. Známe své možnosti, potenciály, DARY, stíny a limity. Ve zdravé míře pracujeme v rovnováze protikladů. Pracujeme, tvoříme, hrajeme si, žijeme v každodennosti, rozvíjíme své vášně, zájmy, koníčky- řemesla, vaření, umění, zahrádkaření, cestování, poznávání přírody. Objevujeme a harmonizujeme SAMI SEBE: SEBE-ROZVOJ- sebe-vědomí, sebe-reflexe, sebe-láska, osobnostní rozvoj... Duševně duchovní, tělesné a sociální praktiky pro navození rovnováhy v myšlení, cítění a vůli.

UČÍME SE SPOLEČNĚ jako PARTNEŘI

Respektující, naslouchající, spolupracující ve vztahu partnerském, manželském, objevující zrcadla protikladů mužů a žen, jejich kladů a záporů, potřeb a přirozenosti. Terapie vycházející z partnerského soužití v čase se vyvíjejícím, péče o mužskou a ženskou polaritu, cykličnost, potřeby duše.

UČÍME SE SPOLEČNĚ jako RODIČE

Láskyplní, zdravě pečující, respektující, naslouchající vývojovým potřebám všech dětí i individuálním potřebám každého dítěte. Jak neztratit sám sebe, ani dítě- nastavení zdravých hranic, zdravého prostředí- zdravé rodičovství. Jak neposilovat jednostrannost, závislost a harmonicky láskyplně ve zdravé míře rozvíjet DARY dětí. Otázka výchovy, nevýchovy, dovychování... Otázka rizik, zneužití moci. Otázka potenciálu, naší role. Vina neexistuje a od chyby se člověk učí. Děláme vždy to nejlepší, co zrovna dokážeme. Celostní pohled. Zrcadlení. Bezpodmínečná láska. Otázka zdraví a nemoci, očkování, ochrany a volnosti, nastavení bezpečného prostředí bez přehnané úzkostlivosti.

UČÍME SE SPOLEČNĚ jako SPOLEČENSTVÍ

Zodpovědnost, spolupráce, solidarita. AKTUÁLNÍ SITUACE A TÉMATA- otázka veřejného zdraví, očkování, společenských systémů, COVID-íš?... Téma SVOBODA- jednotlivec, společnost, zneužití moci, otázka zdravé míry a navrácení smysluplnosti. Odklon od patologií, odsuzování, podpora názorové pestrosti, rozšiřování obzorů, alternativy, celostní přístup- analýza i syntéza. NOVÉ VIZE, různé životní FILOSOFIE, přístupy, soulad se Zemí i nebem (vesmírnými silami). Inspirace minulostí- tím, co fungovalo, naroubování na současnost- žití v přítomnosti, tady a teď s ohledem na budoucnost- vize zravého vývoje civilizace. Ochrana PŘÍRODY, životního prostředí, propojení všeho živého i neživého. Respekt.

Zaujala Vás témata? Chcete vědět více? Propojíme se? Obohatíme se vzájemně? Stanete se součástí?

Jak mě kontaktovat?

Napište mi na ucimesespolecne@janatlapova.cz nebo volejte na 777590230.

Domluvíme podrobnosti, ráda Vám pomůžu.

 Těším se na Vás.