BLOG

Učíme se společně

Každý den.

Po celý život.

Jako děti, dospělí, partneři, rodiče i společenství.

VIRTUÁLNÍ PROSTOR PLNÝ UČEBNÍ INSPIRACE, RAD A TIPŮ

P(R)ŮVODCE Mgr. JANA TLAPOVÁ

RUBRIKY BLOGU

Rubriky na BLOGU jsem se snažila rozdělit do kategorií nabízející inspiraci podle oblastí celostního pohledu UČÍME SE SPOLEČNĚ:

DĚTI- domácí, předškolní a školní přístup (péče, výchova a vzdělávání), DOSPĚLÍ- osobnostní rozvoj, PARTNERSTVÍ, RODIČOVSTVÍSPOLEČENSTVÍ.

Některé okruhy se prolínají, ale zasluhují mít svůj speciální prostor. Některé kategorie jsou v samostatném pojmenování díky své aktuálnosti, nebo naléhavosti. Některé rubriky jsou vyčleněné, aby se snadněji hledaly:

ZÁJMOVÁ ČINNOST, NOVÁ VIZE (filosofie), ZDRAVÍ (očkování, COVID-íš?), ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, SVOBODA, MOJE TVORBA (Adventní putování).

DĚTI- DOMÁCÍ PŘÍSTUP (péče a výchova)

Společně rosteme HROU- rozvíjíme pohyb, myšlení, cítění, UMĚNÍM- tvořením, vyráběním, poznáváme svět VŠEMI SMYSLY- aktivním i pasivním pozorováním, V KAŽDODENNÍ POMOCI- vaření, domácí práce...

DĚTI - PŘEDŠKOLNÍ A ŠKOLNÍ PŘÍSTUP (péče a vzdělávání)

Inspirace MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ (pro školní i domácí výuku, klasické i alternativní pojetí)

DOSPĚLÍ- OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Poznej sám sebe, své dary i stíny, svou mužskou i ženskou část, dospělého, dítě, kritika v sobě, zharmonizuj se, pečuj o myšlení, cítění, vůli (tělo), zdravé sebe-vědomí, sebe-lásku, tělo...

PARTNERSTVÍ- zrcadla protikladů

-soužití muže a ženy v čase se vyvíjející vycházející z potřeb pohlaví v respektu z pozici tvůrce, cykličnost

RODIČOVSTVÍ (výchova, nevýchova, dovýchova)

- zdravé nastavení hranic, bezpečného prostředí bez úzkostlivosti, Princip kontinua, Respektovat a být respektován

SPOLEČENSTVÍ- zamyšlení, aktuální témata, nová vize

- poučení z minulosti, žití v přítomnosti, vize zdravé budoucnosti

NOVÁ VIZE, FILOSOFIE

- celostní pohled, soulad se Zemí i nebem (vesmírnými silami), alternativní přístupy, inspirace zajímavými pohledy

ZDRAVÍ (OČKOVÁNÍ, COVID-íš?)

Celostní pohled na zdraví s kritickými otázkami ohledně očkování a Covidu.

SVOBODA

Zodpovědnost každého jedince ve svobodném nastavení.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Péče o životní prostředí a ochrana přírody

ZÁJMOVÁ ČINNOST- rozvoj talentů, vášní

(mimoškolní, pracovní, mimopracovní a každodenní aktivity) Vaření, pečení, hry, umění, cestování, řemesla, zahrádkaření...

MOJE TVORBA

ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ - již vzniklý cyklus inspirativních textů pro děti v adventním čase (v nabídce i forma ke stažení, vytisklá a VIP členské sekce)

MÍR nebo BOJ?

Zásadní otázkou je přijetí zodpovědnosti, poctivého přístupu a čestnosti, respektování bytostného práva být autentický a ve vztahu (ve zdravě kultivované lidské podobě).

AGENDA 2030

Do 1.12.2022 můžete napsat připomínku ohledně Agendy 2030. Jak tento program se vznešenými cíli vnímáte Vy? Vyjádříte se?

Novobodé náboženství VÍRA VE VAKCINACI z pozastavení očkování vyvozuje a veřejně hlásá zajímavé závěry…

Komu, nebo čemu VĚŘÍTE? Kam vkládáte DŮVĚRU? Je pro Vás VÍRA VE VAKCINACI novodobé náboženství?

ADVENTNÍ POŽEHNANÝ ČAS

Na co se můžete ve videích, pokud se rozhodnete inspirovat VIP členskou sekcí, těšit? Co si můžete vyrobit?

ZNOVUZROZENÍ ADVENTNÍHO PUTOVÁNÍ

Pozvání na společné putování ve znovuzrozené formě Adventního putování.