Kategorie: VIZE (zajímavé filosofické přístupy a pojetí budoucnosti)

– celostní pohled, soulad se Zemí i nebem (vesmírnými silami), alternativní přístupy, inspirace zajímavými pohledy

MÍR nebo BOJ?

Zásadní otázkou je přijetí zodpovědnosti, poctivého přístupu a čestnosti, respektování bytostného práva být autentický a ve vztahu (ve zdravě kultivované lidské podobě).

AGENDA 2030

Do 1.12.2022 můžete napsat připomínku ohledně Agendy 2030. Jak tento program se vznešenými cíli vnímáte Vy? Vyjádříte se?

Absurdistán každodennosti

Kdo způsobil, že i sám náčelník vydával tak zvrácené rozkazy? Pojďme říci králi, že král je nahý. Nebojme se ukázat na nesmyslnost. Pracovní karanténa, vydávání pracovní neschopnosti zaměstnavatelem, zakázání adventních trhů, časová omezení vycházení, stále neomezeně otevřená nákupní centra... Toto vše ukazuje na to, že o veřejné zdraví vůbec nejde a vir není tak smrtelný a nebezpečný…

ČLOVĚK, ZVÍŘE, NEBO STROJ? STRACH, NEBO DŮVĚRA?

Svobodná volba- klíčové rozhodnutí- zvolíme cestu lidskosti, nebo slepé poslušnosti? Jednostranného extrému, nebo pestrosti možností? Zkouška lidskosti.

NADĚJE NIKDY NEUMÍRÁ. DÁVÁM DŮVĚRU LIDSKOSTI.

Dobře to dopadne, protože svět je DOBRÝ a lidé v něm také.