Kategorie: DĚTI- PŘEDŠKOLNÍ A ŠKOLNÍ PŘÍSTUP (péče a vzdělávání)

Inspirace MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ (pro školní i domácí výuku, klasické i alternativní pojetí)

Osobní nesouhlas nejen s manuálem Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020

Osobní nesouhlas nejen s manuálem Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020.

ČESKÝ JAZYK V BÁSNIČCE A POHYBU, aneb necháte se inspirovat waldorfským přístupem?

český jazyk v inspiraci waldorfským přístupem

DOMÁCÍ VYUČOVÁNÍ jinak, aneb necháte se inspirovat waldorfským rytmem?

Inspirace na matematické činnosti a písničky vycházející z rytmu waldorfské pedagogiky.

Učení je UMĚNÍ, „EROS“- mělo by se dotknout srdce, lidství, mít kvalitu vztahu (Godi Keller)

inspirováno přednáškou Godiho Kellera- na studiu waldorfského semináře pro učitele

POHÁDKA O ZLATÉM VAJÍČKU

pohádka o zdraví