AGENDA 2030

Ještě dnes můžete zaslat připomínku pro Dobrovolný přezkum provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 na této adrese.

Možná tento program už dlouhodobě sledujete, možná s ním souhlasíte, možná ne… Možná vůbec netušíte, o co jde… Každopádně máte nyní možnost se vyslovit.

Můj postoj jsem shrnula do těchto slov:

„Přestože myšlenka Agendy 2030 zní vznešeně, nesouhlasím s jejím prosazováním a prováděním, protože mnohé aktivity Agendy 2030 jsou v praxi nesmyslné, vedou k centrální kontrole, rozpadu kulturních hodnot a jedinečnosti národních specifik, podporují naopak nezdravé tendence, digitální neosobní svět, na hlavu postavený zelený program (z dlouhodobého hlediska přírodu poškozující mnohem více)…

Vymýcení chudoby a hladu lze pouze učením se soběstačnosti na všech úrovních.

Politický, kulturní a ekonomický život je nutno postavit do roviny volnost-rovnost-bratrství jako na sobě nezávislých financovatelných oblastí dle filosofie sociální trojčlennosti Rudolfa Steinera. Vzájemné nejen finanční propojení oblastí ekonomiky, politiky a kultury s sebou nese mnohá rizika, nesvobodu a korupci, což je aktuální stav na celosvětové úrovni.

Prosazování Agendy 2030, ač je v cílech obecně definovaná smysluplně, vede v praktické rovině naopak k národní nesamostatnosti, financování nesmyslných projektů v oblasti neudržitelných, finančně nákladných a ekologicky nedomyšlených projektů (např. elektroautomobily), podpora digitálních technologií ve školství již u nejmenších, přestože vývojové potřeby prvních dvou sedmiletí plochou cílenou digitální výukou strádá, potřeba je zde naopak podpora zdravého objevování světa okolo všemi smysly, cílení na výuku venku, rukodělné činnosti, propojení myšlení-cítění-vůle (hlavy-srdce-rukou), vytvoření si osobního vztahu s přírodou, se světem kolem nás, ne s obrazovkami… Zamilování se do života, ne do virtuálního světa.

Podpoře se často dostává projektům uměle zrozeným, které nevycházejí ze skutečných potřeb lidí, společnosti, životního prostředí.

Dobré vládnutí může fungovat pouze v rukou dobrých čestných lidí, kteří nevycházejí jen z teoretických konstruktů, ale jejich životní zkušenost, praxe, vede jejich rozhodování, nejsou ve střetu zájmů, nezneužívají své pravomoci a autority.
Tyto kvality vznikají ve zdravých rodinách postavených na tradičních hodnotách vycházejících z osobního příkladu a role muže a ženy.

Škola by pak měla všestranně rozvíjet vnitřní i vnější síly člověka, neposilovat jednostrannou strnulost, ale kultivovat talenty a vytvářet zdravé vazby a zájem. Každý člověk potřebuje být autentnický a ve vztahu.

Pracovní příležitosti by měly vycházet ze skutečných potřeb regionu, ne z uměle vytvořených nerealistických plánů.

Moudré hospodaření neprobíhá dle dlouhodobých cílů a rozpočtů, ale aktuálních potřeb. Přerozdělování, šetření, zbytečné neutrácení peněz (buď jsou peníze utraceny, nebo musí být vráceny; nekreativní práce s finančními prostředky- musí být utraceny přesně podle zadání, jinak je problém a další dotace nebude schválena…), zbytečná byrokracie…

Dlouhodobé vize jsou dobré, musí však být v souladu i s praxí postavenou na potřebách obyčejných lidí, ne mocenských struktur. Moje důvěra v systém mezinárodní mocenské solidarity je mizivá, čest výjimkám jednotlivců s čistými úmysly.
Globální systém má v sobě jak obrovský potenciál podpory, tak i zneužití. Covidová doba ukázala alarmující zneužití autorit a pravomoci kontrolních orgánů.

Agendu 2030 na poli OSN a velkých institucí nevnímám jako moudrou, ač teoretické rámce lidé, planeta, prosperita, mír, partnerství sama o sobě s sebou moudré směřování nesou.

Agendu 2030 vnímám jako zneužití dobré myšlenky k prosazování prakticky nezdravých kroků, plýtvání dotačními penězi ve střetu zájmů, osobních vazeb a na pozadí vnímám stále zřetelněji hrozbu centrální kontroly, digitálních pasů, kreditového systému, totalitních tendencí.
Naplňování teoretických rámců Agendy 2030 v praxi vnímám jako nezdravé pro lidi a jejich budoucnost, proto s Agendou 2030 jako celkem nesouhlasím, tyto tendence směřují naopak k celkové neudržitelnosti.
Oblast ekonomicko-výrobní (bratrství), politicko-právní (rovnost) a kulturně-duchovní (svoboda) je nutno stavět do vzájemné nezávislosti, ne podporovat jejich propojování na globálně zneužitelné úrovni.“

A jak to vnímáte Vy?

Mgr. Jana Tlapová
Jsem neobyčejně obyčejná žena. Vyjímečný originál. Jako každý z Vás. ;-) Rozhodla jsem se stát tvůrcem svého života v respektu s plánem vesmírné režie. UČÍME SE SPOLEČNĚ. Každý den. Po celý život. Moji největší učitelé jsou mí nejbližší. Vytvářím svobodný zodpovědný prostor pro inspiraci a učení dětí a dospělých. Vymyslela jsem a v praxi praktikovala výukové materiály nejen pro prvopočáteční čtení a psaní:Písmenkové básničky >>- originální sada pracovních listů celé abecedy v obrázku, verši i psaní, vhodná k učení i hraní, rozmanité pohádky >> a sešity k psaní i malování: NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY>> a NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY- varianta Vyrob si sám>> Zajímá Vás více? Budeme se navzájem inspirovat svými osobními příběhy a zkušenostmi? Připojíte se? Můj příběh si přečtete zde>>
Komentáře