ZNOVUZROZENÍ ADVENTNÍHO PUTOVÁNÍ

Stalo se realitou, není to jen zdání…

Adventní putování, které jsem vloni zde na blog vkládala a mnohé z Vás doprovázelo, dostalo novou důstojnou podobu a obsah.

24 příběhů putování dětí a jejich rodičů v doprovodu Josefa a Marie, živlů, nebeských průvodců a pomocníků z řad minerální, rostlinné, živočišné a lidské říše se znovuzrodilo.

Celý text jsem vypilovala, mírně pozměnila, mnohé ponechala, jiné vynechala…

Dětským hrdinům putování jsem v textu konkrétní jména nedala, abych příležitost čtenářům se stát hlavními hrdiny putování dodala. V textu jsou vždy zmínky o dětech a jejich rodičích podtrženy, abyste místo nich mohli při čtení říci Vaše jména a prožívat celý příběh více niterněji, být více vtáhnuti do děje, být aktivní součástí.

Nápady k zamyšlení jsem také doplnila, inspiraci k tvoření vyladila.

K souboru hravé hry (pexeso, kvarteto, vystřihovánku) připojila. Obrázek akvarelovými barvami znovu a lépe nakreslila, jmenný kruh přesněji vytvořila. A do tiskárny se vypravila…

Mezitím vše do důstojné virtuální podoby ztvárnila. Vše je možné získat i jako materiály ke stažení a dokonce i v doprovodných audio nahrávkách a tvořících videích.

ZDE JE OCHUTNÁVKA PRVNÍHO ADVENTNÍHO DNE

Nejedná o profesionální nahrávky, ale nechybí v nich osobitost a nápaditost, touha nechat produkt vykvést. Šetřit Váš čas. Udělat vše pestřejší, nabídnout více pohledů, možností k růstu… Audio nahrávky mohou děti doprovázet opakovaně i bez Vás a videa jsou v rytmu dětského tempa- ukazují i možné zádrhele, které se mohou vyskytnout a jak je řešit… Zapojila se celá rodina, finální podobu audií a videí budu ještě dolaďovat.

Vytváření členských sekcí je pro mě premiéra, takže doufám, že vše klapne tak, jak má a Vám se každý den odhalí ADVENTNÍ PŘÍBĚH postupně, jeden za druhým.

A CENA?

Snažila jsem se zvolit cenu takovou, aby si mohl zakoupit znovuzrozené putování KAŽDÝ z Vás.

Náklady na tisk, na provoz webu, čas strávený při tvoření on-line podoby, učení se technikáliím, propojování platebních záležitostí, čas při ladění tiskové podoby, natáčení videí, nahrávání mluvené podoby, malování obrázků, náklady na poštovné a balné… To vše jsou proměnné, které hrají důležitou roli.

Přesto jsem se rozhodla produkt nabídnout za symbolickou cenu, protože NEJDRAŽŠÍ a NEJCENĚJŠÍ JE ČAS smysluplně strávený s nejbližšími, se svými dětmi.

A Adventní putování tento společný čas podporuje, vyžaduje, schvaluje a naplňuje, dává konkrétní praktické i teoretické návody, jak si vytvořit zdravý rytmus, který Vás ponese, povede a tuto formu naplnit hodnotným obsahem ve slovech, obrázcích, prožitcích, činech- v příběhu, povídání, hrách, tvoření, naslouchání, sdílení, objevování řečí souvislostí…

VŠECHNY VARIANTY (tištěná podoba, on-line materiály ke stažení, VIP členské sekce s videi a audii a všechny kombinace z toho vzniklé) jsou ZDE. Všechny mají stejný obsah, ale jinou formu. Různě okořeněnou, s rozmanitými vůněmi, možnostmi, klady a zápory.

Nejlevnější forma je za 249,- Kč. Rozhodněte se sami, zda je pro tato Vás investice přijatelná, vhodná. Vzhledem k částkám, které platíme za jídlo v restauraci, u holiče, na kosmetiku, vstupenky do kina, divadla… se mi jeví jako více než příznivá. Ale třeba to vnímáte jinak… Rozhodnutí je jen na Vás a budu ráda za zpětnou vazbu, ať už se rozhodnete jakkoliv.

Takže pokud přemýšlíte, jaké překvapení dětem připravíte, jak adventní čas očekávání uchopíte, jak se předvánočně naladíte, o čem sníte… A už nechcete ve stresu v náporu každodenních pracovních a rodinných povinností vymýšlet něco nového, kreativního, ani nechcete šahat po konzumních nabídkách valících se odevšad… a toužíte po sladění se, naladění, po společném čase smysluplně stráveném se svým dítětem, po chvílích odpočinku, ale i tvořivosti… Po čase vzájemnosti a propojenosti…

Pak Vám může být oporou moje Adventní putování- příběh v obrazu, slovech a tvořivosti.

Literární text, kde se můžete stát se svými dětmi hlavními hrdiny.

Vypravování, nabízející prostor pro zamyšlení a tvořivou inspiraci pro děti i dospělé, čas pro obohacení se navzájem.

Ve 104 stranách textu s černobílými jednoduchými obrázky, z kterých je pak sestaveno pexeso,

v pomoci kruhových kalendářů den za dnem odhalující větší a větší část cesty,

v námětech s přesahy pro sdílení a tvoření,

ve stromovém kvartetu a Betlémské minivystřihovánce možná zahlédnete sami sebe…

Jedná se o netradiční pojetí, ač se opírá o tradiční pohled přírodních rytmů.

Dotknete se léčivých obrazů z říší minerální (živelné, nebeské), rostlinné, živočišné a lidské.

Uvidíte poselství a přesahy, které se ve všem ukrývají, co mnozí lidé zapomněli, ale mnozí ještě vnímají a znají…

Nasytíte Duši obrazy, které dnešní době chybí, literárním textem, který nezvykle poeticky laděný je a ze zrození božího dítěte se raduje…

Obohatíme se navzájem?

Stanete se součástí znovuzrozeného ADVENTNÍHO PUTOVÁNÍ?

Mgr. Jana Tlapová
Jsem neobyčejně obyčejná žena. Vyjímečný originál. Jako každý z Vás. ;-) Rozhodla jsem se stát tvůrcem svého života v respektu s plánem vesmírné režie. UČÍME SE SPOLEČNĚ. Každý den. Po celý život. Moji největší učitelé jsou mí nejbližší. Vytvářím svobodný zodpovědný prostor pro inspiraci a učení dětí a dospělých. Vymyslela jsem a v praxi praktikovala výukové materiály nejen pro prvopočáteční čtení a psaní:Písmenkové básničky >>- originální sada pracovních listů celé abecedy v obrázku, verši i psaní, vhodná k učení i hraní, rozmanité pohádky >> a sešity k psaní i malování: NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY>> a NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY- varianta Vyrob si sám>> Zajímá Vás více? Budeme se navzájem inspirovat svými osobními příběhy a zkušenostmi? Připojíte se? Můj příběh si přečtete zde>>
Komentáře