Chcete hravě podpořit prvopočáteční čtení a psaní svých dětí?

POŘIĎTE SI PÍSMENKOVÉ BÁSNIČKY.

Máte doma předškoláka, nebo prvňáčka a chtěli byste ho podpořit v učení se čtení a psaní?

Nebo máte školáka se specifickými poruchami učení a potřebujete docvičit jednotlivá písmenka, jenže nevíte jak?

Chcete, aby učení písmenek děti bavilo, bylo hravé, zábavné, účinné a zároveň co nejpevnější?

Mám pro Vás malou inspiraci: mé autorské Písmenkové básničky, což jsou jedinečné pracovní listy a učební materiály z vlastní mnohaleté učitelské praxe. Vše prověřeno v terénu. Testováno životem- na dětech školních i vlastních...

Čím jsou tyto materiály unikátní?

Ke každému písmenku jsem vymyslela obrázek, který začíná daným písmenkem a zároveň se v obrázcích skrývá velký a malý tvar písmene. Vše se spojuje v příběhu- krátké básničce, která obsahuje mnoho slov s danou hláskou. Báseň je napsána ve dvou variantách: velkými a malými tiskacími písmeny. Vyhledáváním a kroužkováním písmenek v básničce si děti upevňují daný tvar a trénují postřeh. Naučením básničky se zase rozvíjí paměť. Hlasitým přednesem cvičí výslovnost.

Obrázky jsou zhotoveny v černobílých obrysech, v lehkých linkách tužkou, tudíž se mohou i dále obtahovat anebo jen vybarvovat. Jedná se o jednoduché tvary, které zvládne nakreslit každý, a procvičí se tak jemná grafomotorika.

Druhý pracovní list k danému písmenu je zaměřen na psaní: obsahuje všechny jeho tvary- velké a malé, tiskací a psací formy, které se píší do předpřipravených pomocných linek dostatečně velkých pro začínající písaře. Zároveň je zřetelně označen počátek a směr písma, což je důležité pro sebekontrolu a učení se správného pořadí tahů při psaní.

Toto spojení všech typů písma na jedné stránce nebývá časté. Pokud byste se nechtěli naučit vše najednou, tak se k dalším tvarům později vrátíte. Potom si zopakujete již naučená písmenka a doplníte zbylé tvary.

V mé učitelské praxi se mi jednoznačně potvrdilo, že díky těmto pracovním listům se moji prvňáčci snadněji naučili rozlišovat různé tvary písmen, protože si propojili tvar s obrázkem a slovem, které se v něm skrývá a zároveň jím začíná.

Děti byly z obrázků nadšené, dále jsme s nimi pracovali- vytvářeli jsme z nich i písmenková pexesa, básničky jsme recitovali, později i přepisovali, slova hláskovali, slabikovali, žáky bavilo hledat v textu písmenka, vymýšlet další rýmy... Náměty na podobné doplňkové aktivity najdete v BONUSU k zakoupeným básničkám.

Materiály jsou k dispozici v elektronické podobě. Pedagogové je proto mohou snadno pomocí projektoru promítat na interaktivní tabuli ve třídě, a názorně tak ukázat obrázky i texty všem dětem najednou, což je přínosné. Super je i možnost vytisknutí pracovních listů v libovolném počtu…

Ukázku pracovních listů a další detaily lze najít na webu UČÍME SE SPOLEČNĚ www.janatlapova.cz

Věřím, že Písmenkové básničky nadchnou všechny kluky a holčičky a stanou se Vašimi věrnými pomocníky na cestě k plynulému čtení a psaní.

CO ZÍSKÁTE?

Jedinečnou učební pomůcku, originální sadu písmen celé abecedy v obrázku, verši i psaní, které je pro děti vhodné k učení i hraní.

 • Jedinečný soubor 2 x 34 = 68 pracovních listů v elektronické podobě určený ke stažení a vytisknutí doma.
  - Úspěšně ověřeno v praxi. Testováno na dětech školních i vlastních.
 • Jedinečný soubor jednoduchých obrázků, které začínají na dané písmeno a písmeno velké i malé tiskací se v nich ukrývá.
  - Obrázek je kreslen tenkou linkou, může být obtažen a jeho tvar zvládne nakreslit každý. Pomocí obrázku si děti lépe vybaví tvar písmene. Uvědomováním si počátečního písmene obrázku se cvičí v hláskování, které je potřebné pro správné zvládnutí čtení a psaní.
 • Jedinečný soubor jednoduchých básniček, v kterých se hemží slova s právě se určeným písmenem.
  - Básničky je snadné se naučit zpaměti, jsou psané ve dvou variantách: s velkými a malými písmeny, v kterých je možné hledat a vyznačovat dané písmeno.
 • Jedinečný soubor pracovních listů na procvičení správného psaní všech typů písma- velkých a malých tiskacích a psacích.
  -Řádky jsou dostatečně velké, usnadňující nácvik písma pro prvopočáteční písaře a obsahují pomocné linky pro nácvik přesných tvarů. Jednotlivé tahy při psaní jsou ve vzorovém písmenu označeny barevně ve správném pořadí, aby se zamezilo případných chybám v pořadí a směřování tahů.
 • Neomezenou možnost tisku a tvorby, podpoření vlastní kreativity.
  - Vytiskněte motivy kolikrát potřebujete, oboustranně, jednostranně, na druhy papírů, které Vaše tiskárna "snese", pracujte dále s obrázky- vytvářejte puzzle, pexesa, omalovánky..., buďte originální, tvořte sami s radostí! Při vyučování ve škole mohou být jednotlivé stránky promítány na interaktivní tabuli a děti mohou psát, postřehovat a cvičit přímo na ní.

A cena?

249,- Kč za celý komplet ke stažení

2 x 34 = 68 pracovních listů v elektronické podobě určený ke stažení a vytisknutí doma

Navíc po zaplacení obdržíte

BONUS

E-BOOK NÁMĚTY NA DOPLŇKOVÉ AKTIVITY K PÍSMENKOVÝM BÁSNIČKÁM.

Jedná se o textový soubor s tipy z mnohaleté praxe učitelky na prvním stupni na hravé činnosti a aktivity podporující prvopočáteční čtení a psaní.

Vaše ohlasy

"Písmenkové básničky jsme dostaly od Jany jako dar z nebes. Moje dcera Rozárka je hodně velký individualista a učení v normální škole standartním způsobem jí prostě jde hodně pomalu. Ostatní děti už uměly písmenek, ona poznala sotva dvě. Byla jsem z toho zoufalá. Denně jsme i dvě hodiny trénovaly a výsledek téměř nulový... Pak jsme dostaly do ruky Janiny Písmenkové básničky. Díky trénování písmenek si tvary a názvy konečně dokázala zapamatovat, šlo to samo! I teď, když už umí celou abecedu, se k nim často vrací, baví ji hravá forma učení. Má je moc ráda, jak obrázky, tak i básničky. Všem moc doporučujeme. Díky, Jani."
Martina Kolmašová a Rozárka
"Písmenkové básničky od Jany Tlapové přinášejí novou formou dětem to, co známý Ferdův slabikář - radost z objevování písmenek. Písmenko je skryté v obrázku, děti je objevují a se slovy si hrají. Propojení zraku, hmatu, představivosti s písmenky právě vede k hravému osvojení si psaní písmen. Tím, že dítě písmenko objevuje, si jej i lépe pamatuje. Učení přestává být mučení, naopak dítě písmenko spoluvytváří, objevuje jeho tvar v jemu blízkých předmětech. Ilustrace v knížce jsou návodné, pro dítě snadno napodobitelné, a přitom jsou dětem tak blízké. Zaujalo mne například zpracování písmenek H a h v jednoduché podobě hradeb hradu a navazující básničky. eBook doplňují Náměty na doplňkové aktivity, které přinášejí praxí osvědčené tipy pro hraní s písmenky, od uvolňovacích cviků, přes hry s rytmem, po práci se skupinou dětí "Vrabec letí, kdo tu je, kdo se na ... jmenuje?". Věřím, že tímto zábavným způsobem se děti písmenka nejen naučí, ale také si je zapamatují a rády je na papíře napodobí. Přeji radost z písmenek rodičům i dětem."
PhDr. Martina Dobešová, Ph.D.

Jaký příběh se skrývá za těmito sešity?

Jmenuji se Jana Tlapová.

Jsem neobyčejně obyčejná žena.

Vyjímečný originál.

Jako každý z Vás.

Rozhodla jsem se stát tvůrcem svého života v respektu s plánem vesmírné režie,

což obnáší aktivně překonávat strach ze změn a pečovat o Dary, kterých se mi dostává.

 

Díky svým životním zkušenostem jsem si uvědomila, že SE UČÍME SPOLEČNĚ.

Každý den. Po celý život.

 

Splnila jsem si svůj životní sen a stala se učitelkou.

Tvořila jsem pro děti a stále vytvářím rozmanité učební materiály (jako téměř každý kreativní učitel).

U nejmladších školáků byly velmi oblíbené tyto

PÍSMENKOVÉ BÁSNIČKY,

díky kterým se všechny děti snadno a hravě naučily všechny tvary písmen.

 

A nyní nastal čas je nabídnout i Vám a Vašim dětem.

 

Jsem šťastná, že se mi to podařilo!

Že mohu pomoci Vám a Vašim dětem k radostnějšímu tvořivému prvopočátečnímu čtení a psaní...

Inspirací Vám  může být i můj e-book o zásadách prvopočátečního čtení a psaní.

Ulož

Ulož

Uložit

Ulož

Uložit

MÉ DALŠÍ PRODUKTY, KTERÝMI MŮŽETE PODPOŘIT HRAVÉ UČENÍ VAŠICH DĚTÍ:

Děkuji, že investujete do rozvoje dětí, Vás i do projektu UČÍME SE SPOLEČNĚ.

"Dej a bude Ti dáno, přej a bude Ti přáno."
Děkuji. ♥

www.janatlapova.cz

UČÍME SE SPOLEČNĚ
 

Vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa) jsou u mě v bezpečí a já, Mgr. Jana Tlapová, je budu na základě vašeho souhlasu zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.
Kliknutím na tlačítka v textu vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním potřebným pro zaslání eBooku a dalších newsletterů ode mě, které se budou týkat souvisejícího tématu.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko ODHLÁSIT v každém zaslaném e-mailu.