Učíme se společně.

Každý den.

Po celý život.

Jako děti, dospělí, partneři, rodiče i společenství.

VIRTUÁLNÍ PROSTOR PLNÝ UČEBNÍ INSPIRACE, RAD A TIPŮ

NABÍDKA KONZULTACÍ

Nacházíte se ve virtuálním prostoru celostního přístupu UČÍME SE SPOLEČNĚ.

Vítejte.

P(r)ůvodcem jsem já, Mgr. Jana Tlapová,

a nabízím zde zkušenosti z praxe školní, seberozvojové, rodičovské i partnerské, osvědčené tipy, rady, postřehy formou příspěvků na BLOGU,

programů v ČLENSKÉ SEKCI (tvořící se a již vytvořené Adventní putování),

MOJE PRODUKTY- v on-line i hmotné podobě k zakoupení i stažení zDARma: rozmanité učební i inspirativní materiály: e-booky, neobyčejně obyčejné sešity, Písmenkové básničky, literární texty: Pohádka o zlatém vajíčku, Adventní putování,

možnost KONZULTACÍ osobní i virtuální na různá témata (škola, děti, výchova, partnerství, osobní přístup, filosofie, Osho zen tarot, koníčky, zájmy...).

Naleznete zde celostní pohled na oblasti, které objevujeme a učíme se každý den, po celý život, v rolích, do kterých dozráváme věkem, časem a vlivem okolností,

okruhy inspirací podle potřeb vývoje člověka v časové ose a můžete se zaměřit na oblast, kterou nyní nejvíc řešíte, týkající se DĚTÍ, DOSPĚLÝCH, PARTNERSTVÍ, RODIČOVSTVÍ, SPOLEČNOSTI.

UČÍME SE SPOLEČNĚ. KAŽDÝ DEN. PO CELÝ ŽIVOT.

Děkuji za Váš zájem,

věřím, že zde naleznete odpovědi, rady a inspiraci v celostním pohledu.

Těším se na Vás.

Mgr. Jana Tlapová

OKRUHY KONZULTACÍ

OBLASTI, KTERÉ MĚ OSLOVUJÍ, KTERÉ DLOUHODOBĚ OBJEVUJI V MYŠLENKÁCH, PROŽITCÍCH I ČINU

PARTNERSTVÍ

- čerpám ze zkušenosti ze vztahu, který se proměnil v manželský a trvá přes 30let a zraje jako víno (i s občasnými bouřlivými procesy)

 

MATEŘSTVÍ

- čerpám ze zkušenosti matky tří dětí (*2000, 2005, 2011)- s počtem dětí rostou zkušenosti a klesá úzkostlivost... A přístup v rodičovství se vyvíjel dle mého osobnostního růstu. Z ateistky a realistky k respektu k Bohu a matce Zemi. (Je mi blízký Princip kontinua, Respektován a být respektován.)

 

UČITELSTVÍ, VÝUKA

- čerpám z více než 20 let praxe, ze zkušenosti učitele z klasické, málotřídní, velké školy i alternativní- naposledy waldorfské školy

- pomáhala jsem minimentorsky vzniku několika komunitním školám

- osobnost učitele je klíčová, systém ale mnohé vlivňuje, chybí rovnováha v péči o jiné oblasti, než intelekt

- absolvovala jsem tříleté studium waldorfského semináře (v propojení s praxí na waldorfské škole)- filosofie Rudolfa Steinera mě velmi obohacuje, ale necítím se být "odborníkem" na anthroposofii, jedná se však o velmi intenzivní podněty do osobnostního růstu

 

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

- čerpám z velmi obohacujích programů a seminářů:

 

tranformační kurzy a zážitky na Centrum Nesměň (Lída Chrášťanská), on-line Ženy ženám (Alice Kirš a další skvělé ženy- živá akce Milionová žena), Podnikání z pláže (Stáňa Mrázková- praxi mám web a podnikám, nyní mě učí podpora Miowebu), Móda a Duše (absolvovala jsem i televizní proměnu s úžasnou Táňou), OSHO ZEN TAROT (hluboký kurz s Rankou Tučkovou)- tarot je moje láska (...to kdybyste chtěli výklad...)

 

SPOLEČENSKÁ ANGAŽOVANOST

- přehledněji zpracováno v hlavičce ZAJÍMAVÁ SETKÁNÍ

 

- kladení kritických otázek ohledně zneužití moci, zdravé míry všeho a rizik tlaků na povinné očkování (v kontaktu s Rozaliem- Očkofórum, Martina Suchánková), pomáhala jsem s organizací Covidkonu II (Svědomí národa), promlouvala jsem v rozhovoru na Tv Natura s Janou Peterkovou, na Síle slov, na demonstracích, přednáškách, kde jsem potkala mnoho úžasných a zajímavých lidí...

- organizuji setkávání lidí, kteří kladou hluboké otázky a zjišťují, že mnohé oficiální odpovědi nejsou v souladu s prožitými a objevenými zkušenostmi

 

ZDRAVÍ

- velké téma očkování, COVIDové absurdity, patologické tendence společnosti, přehnaná úzkostlivost

- nastavení zdravých podmínek, péče o přírodu, své tělo, vztahy i duševně duchovní potřeby; otevření mnoha otázek ohledně očkování jako invazivního zásahu do lidského těla a možnosti dlouhodobých dopadů, otázek ohledně vlivu stále se navyšujícího elmgn. záření, rizik virtuálního světa, moderních technologií (v závislosti na vývojové potřeby dětí), otázek hospodaření- spolupráce, plýtvání, znečišťování vody, vzduchu, půdy, potravin, výživové hodnoty jídla, pohybu, rytmu vycházející z přírody a z důvěry v symbiózu a dokonalé propojení všeho...

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST

- miluji vaření, pečení, kreslení, malování, zpívání, psaní, šití, vyšívání, pletení, háčkování, plstění, řezbu, tvoření z papíru, objevuji zahradničení, zavařování, stavěli jsme svépomocně celý rodinný dům, mám zkušenosti jako míchačka betonu i malty, obkladačka, pokrývačka, architektka (plánky domu i nábytku jsou ode mně), mám muže kutila, který většinu plánků hravě zhmotnil..., miluji cestování, hudbu, humor...

 

Je toho opravdu hodně a to jsem na mnohé zapomněla. Tento široký pohled ale znamená, že ve všech oblastech mám mnoho co vylepšovat, na čem pracovat, v čem se zdokonalovat... Vím, že nic nevím, ale zároveň vím, že vím mnohé...

Většinou se jedná o "SRDCOVKY", ale občas hloubka poznání vycházela k kritických otázek, hledání odpovědí v oblastech ožehavých (dětské i covidové očkování, ochrana veřejného zdraví...). Poznání vychází z ŽIVOTNÍCH ROLÍ, které jsem hrála, nebo hraji, jak nejlépe umím. Chybovat je lidské, ale přiznat chybu a napravit ji, to je vrcholem učebního procesu. S odstupem času jsou naše největší dary naše nezdary. Pokud je přijmeme v pozici tvůrce a nezacyklíme se v oběti.

Spojujícím prvkem okruhů konzultací je moje vlastní zkušenost, snaha o celostní pohled, kladení otázek... Pokud člověk neustrne, nezavře se před možnostmi, které mnoho lidí odsuzuje, může objevit, že ví, že nic neví, že ví zároveň mnoho i nic. Existují individuální pravdy postavené na vlastní osobní nepřenositelné jedinečné zkušenosti a v ní se formujícím světonázoru.

Jako univerzální pravdu vnímám potřebu LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI, navrácení ZDRAVÉ MÍRY A ROVNOVÁHY všemu bez přehnané úzkostlivosti, ani nezájmu, bez posilování patologickcýh tendencí a nezdravých projevů.

Být a žít v DŮVĚŘE v moudrost člověka, jeho těla, V RESPEKTU k Matce Zemi a Otci nebeských sil, které nás přesahují.

Poučit se MINULOSTÍ, žít PŘÍTOMNOSTÍ, TADY A TEĎ a tvořit zdravou láskyplnou vizi BUDOUCNOSTI.

Propojit myšlení, cítění a vůli- hlavu, srdce a končetiny. Pěstovat zdravé návyky, zdravě hospodařit, neposilovat jednostrannost a závislosti, pečovat o zdraví tělesné, duševně-duchovní a sociální. Začít u sebe: Poznat sám sebe. A v každodenní praxi se obohacovat vzájemně v rolích partnerských, rodičovských i společenských. Být průvodcem pro sebe i děti, zajistit zdravé bezpečné prostředí a podmínky pro růst, vykvetení, zrání, dozrávání i sklízení plodů našeho života. Přijmout tento rytmus, smrt jako součást, proměnu jako dar, krizi jako příležitost k růstu...

UČÍME SE SPOLEČNĚ. KAŽDÝ DEN. PO CELÝ ŽIVOT.

Pokud Vás zajímá více a rádi byste se inspirovali,

nebo potřebujete poradit v oblastech uvedných nížeji,

neváhejte mě kontaktovat.

Nic není náhoda.

Ráda poskytnu můj úhel pohledu, podívám se z nahledu, šáhnu do mých zkušeností z teorie i praxe. Mohu dát radu, zpětný pohled, inspirovat.

Zda nastane proměna záleží jen a jen na Vás, na času, pozornosti, který si věnujete, na míře hloubky, do které půjdete, na ochotě naslouchat:

Všechny odpovědi máme v sobě. Je tolik cest, kolik je lidí. Jsme jedineční a propojení zároveň.

Díky, že jsme se propojili zde, v tomto virtuálním prostoru a možná se potkáme i jindy, jinde a jinak...

Bůh ví...

OKRUHY INSPIRACÍ, OTÁZKY V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH

UČÍME SE SPOLEČNĚ jako DĚTI

Děti objevují a rozvíjejí sami sebe a poznávají, že svět je bezpečný, krásný a pravdivý. Rozvíjíme pohyb, myšlení, cítění, řeč. Poznáváme SVĚT doma i ve škole. Hrajeme si, tvoříme, vyrábíme. Rosteme UMĚNÍM: slovem (vypravováním, psaním), hudbou, pohybem, malováním, sochařstvím (prostrovou tvorbou), divadlem...

UČÍME SE SPOLEČNĚ jako DOSPĚLÍ

Poznáváme a harmonizujeme sami sebe- své tělo, myšlení i cítění, stáváme se zodpovědnými svobodnými láskyplnými jedinci- tvůrci. Známe své možnosti, potenciály, DARY, stíny a limity. Ve zdravé míře pracujeme v rovnováze protikladů. Pracujeme, tvoříme, hrajeme si, žijeme v každodennosti, rozvíjíme své vášně, zájmy, koníčky- řemesla, vaření, umění, zahrádkaření, cestování, poznávání přírody. Objevujeme a harmonizujeme SAMI SEBE: SEBE-ROZVOJ- sebe-vědomí, sebe-reflexe, sebe-láska, osobnostní rozvoj... Duševně duchovní, tělesné a sociální praktiky pro navození rovnováhy v myšlení, cítění a vůli.

UČÍME SE SPOLEČNĚ jako PARTNEŘI

Respektující, naslouchající, spolupracující ve vztahu partnerském, manželském, objevující zrcadla protikladů mužů a žen, jejich kladů a záporů, potřeb a přirozenosti. Terapie vycházející z partnerského soužití v čase se vyvíjejícím, péče o mužskou a ženskou polaritu, cykličnost, potřeby duše.

UČÍME SE SPOLEČNĚ jako RODIČE

Láskyplní, zdravě pečující, respektující, naslouchající vývojovým potřebám všech dětí i individuálním potřebám každého dítěte. Jak neztratit sám sebe, ani dítě- nastavení zdravých hranic, zdravého prostředí- zdravé rodičovství. Jak neposilovat jednostrannost, závislost a harmonicky láskyplně ve zdravé míře rozvíjet DARY dětí. Otázka výchovy, nevýchovy, dovychování... Otázka rizik, zneužití moci. Otázka potenciálu, naší role. Vina neexistuje a od chyby se člověk učí. Děláme vždy to nejlepší, co zrovna dokážeme. Celostní pohled. Zrcadlení. Bezpodmínečná láska. Otázka zdraví a nemoci, očkování, ochrany a volnosti, nastavení bezpečného prostředí bez přehnané úzkostlivosti.

UČÍME SE SPOLEČNĚ jako SPOLEČENSTVÍ

Zodpovědnost, spolupráce, solidarita. AKTUÁLNÍ SITUACE A TÉMATA- otázka veřejného zdraví, očkování, společenských systémů, COVID-íš?... Téma SVOBODA- jednotlivec, společnost, zneužití moci, otázka zdravé míry a navrácení smysluplnosti. Odklon od patologií, odsuzování, podpora názorové pestrosti, rozšiřování obzorů, alternativy, celostní přístup- analýza i syntéza. NOVÉ VIZE, různé životní FILOSOFIE, přístupy, soulad se Zemí i nebem (vesmírnými silami). Inspirace minulostí- tím, co fungovalo, naroubování na současnost- žití v přítomnosti, tady a teď s ohledem na budoucnost- vize zravého vývoje civilizace. Ochrana PŘÍRODY, životního prostředí, propojení všeho živého i neživého. Respekt.

Zaujala Vás témata? Chcete vědět více? Propojíme se? Obohatíme se vzájemně? Stanete se součástí?

Jak mě kontaktovat?

Napište mi na ucimesespolecne@janatlapova.cz nebo volejte na 777590230.

Domluvíme podrobnosti, ráda Vám pomůžu.

 Těším se na Vás.