MÍR nebo BOJ?

Hlásání jediné správné pravdy, mediální masáž v jednostrannosti, černobílém vidění a prohlubování propasti mezi lidmi…

Hon „na čarodějnice“- odsuzování lidí, kteří kladou kritické otázky a jejich odpovědi nesouzní „s jedinou mediální pravdou a vědecky časově omezenými studiemi“. Dehonestace osobností, které stojí rovně, kultivovaně, zpříma a jasně pojmenovávají rizika a nesrovnalosti, které vidí v každodenní praxi „obyčejných lidí“…

Politické intriky, žití na dluh, střety zájmů, netransparentní smlouvy, dotace, nepřiměřené zdražování, podpora „cizích na úkor vlastních“, nekontrolovatelná migrace a sociální dávky dodávané automaticky elektronickým robotem bez důkladného prověření…

Nerovnováha v přístupu k tělu, psychice a sociálním potřebám, propagování očkování jako jediné vyhovující a správné plošné preventivní (nejlépe povinné) cesty bez ohledu na dlouhodobá rizika a souvislosti, vysmívání se alternativním, celostním přístupům k lidskému zdraví…

Prezentování abnormalit a patologických tendencí jako normy, tendence indoktrinace nejmladší generace ohledně vícepohlavnosti člověka, ohledně kultu osobnosti, regulace a trestání nahlas vyslovovaných názorů ve vzdělávacích institucích (u dětí i pedagogů), cenzura, regulování výstupů médií, kontrola a vyvracení „dezinformací“ zaručenými odborníky…

Genetické inženýrství, otázka etické hranice vědy, nezdravé vlivy plochého odosobnělého internetého světa v nezdravé míře, rizika i prospěch možností umělé inteligence…

To vše jsou oblasti, které je potřeba jasně pojmenovat, vymezit se a podpořit ZDRAVOU VIZI společnosti, konat praktické kroky k uzdravení (setkávání se ve společenstvích, která neodsuzují jiné názory, kde je svoboda slova, názorová různost, pestrost, tolerance, respekt…, nakupování regionálních produktů od českých výrobců, kroky k vlastní soběstačnosti na poli potravin, energií, léčení…, podpora zdravé lidskosti, přirozenosti, celistvosti…).

Každý člověk potřebuje BÝT AUTENTICKÝ A VE VZTAHU. To je bytostná potřeba lidství.

Je-li odsuzován za svou autentičnost, vyčleňován a zesměšňován za své názory a kritické postřehy, ač se projevuje kultivovaně, dotýká se to jeho nejniternější podstaty.

Lidé pro odsouzení nechodí daleko. Anonymita neosobního davu mediálních sítí je podporuje.

Nastavení dnešní doby, hledání společného nepřítele:
nemoc, neočkovaní, proruští švábové, nyní aktuálně dezinformátoři…,
s sebou nese černobílé vidění a rychlý slovní dehonestující soud.

Tak se šlo i u velmi milých lidí potkat s výrazy:

nezodpovědní šiřitelé nemoci, vrazi starých lidí

(výraz pro neočkované v době propagace vakcinace, kdy se věřilo a hlásalo, že očkování zajišťuje bezinfekčnost),

proruští švábové, dezoláti, jelita, chrochtající…“

pro lidi demonstrující proti mravní bídě, nesmyslnému plýtvání peněz a vládnutí v odklonu od potřeb vlastního národa (začalo to od plošného testování, netransparentních smluv na očkování, přes dodávky zbraní a neadekvátní netransparentní sociální podpoře Ukrajině, kultu Ukrajiny, prezidenta…)…
Hledají se cesty úspor a na druhé straně se rozhazují peníze daňových poplatníků oknem, cizímu národu formou pomoci přesahující naše reálné finanční možnosti, nebo do kapes lidí ve střetu zájmů.

Jsou tato odsuzující pojmenování pravdivá? Mohou se plošně používat a jsou obecně platná? Zachovávají lidskou důstojnost?

Jsou jednoduchou zkratkou, slouží pro škatulkování a ubližují druhým. Někdy záměrně, někdy „náhodou“…

Zásadní otázkou je přijetí zodpovědnosti, poctivého přístupu a čestnosti.

Každý v těchto zásadních otázkách může zapracovat sám na sobě a navrátit tak zdravou míru věcem osobním i veřejným.

Každý souzní s jinou formou ozdravení.

Někdo odevzdá svou zodpovědnost odborníkům, zástupcům, kterým důvěřuje,
jiný hledá cesty skrze vlastní zodpovědnost a zkušenost.

Každý sám za sebe.
V propojení setkávání na úrovni rodin a společenství vyznávající podobné hodnoty…

Zapojila jsem se do POCHODŮ ZA MÍR.

S vizí propojení lidí dobré vůle se zaměřením se na vnitřní MÍR, stavu bez odsuzování, ale s jasným vymezením se bezpráví a manipulaci.

Pokud je Vám tato myšlenka blízká, přidejte se, propojme se v pochodu, zpěvu a ve světle svíčky překonejme propasti názorového rozdělení, vzájemného odsuzování a ideologického hlásání jediné správné pravdy v boji proti společnému třídnímu nepříteli…

Potkáme se?
Připojíte se?
Děkuji.

Mgr. Jana Tlapová
Jsem neobyčejně obyčejná žena. Vyjímečný originál. Jako každý z Vás. ;-) Rozhodla jsem se stát tvůrcem svého života v respektu s plánem vesmírné režie. UČÍME SE SPOLEČNĚ. Každý den. Po celý život. Moji největší učitelé jsou mí nejbližší. Vytvářím svobodný zodpovědný prostor pro inspiraci a učení dětí a dospělých. Vymyslela jsem a v praxi praktikovala výukové materiály nejen pro prvopočáteční čtení a psaní:Písmenkové básničky >>- originální sada pracovních listů celé abecedy v obrázku, verši i psaní, vhodná k učení i hraní, rozmanité pohádky >> a sešity k psaní i malování: NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY>> a NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY- varianta Vyrob si sám>> Zajímá Vás více? Budeme se navzájem inspirovat svými osobními příběhy a zkušenostmi? Připojíte se? Můj příběh si přečtete zde>>
Komentáře