Osobní nesouhlas nejen s manuálem Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020

Dobrý den,

dovoluji si napsat a vyslovit nesouhlas s manuálem Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020.
Tento nesouhlas je adresován hlavně panu ministrovi školství Robertovi Plagovi a skupině pro řízení a uvolňování karanténních opatření pod vedením epidemiologa Rastislava Maďara. Budu ho sdílet i na sociálních sítích.

Vážení kompetentní odborníci.

Je mi jasné, že se pohybujete na postech vysoce postavených a tvoříte nastavení pro celou ČR v situaci, kdy se objevil virus, který ohrožuje lidi. Stavíte se k práci zodpovědně a snažíte se všechny ochránit. Většina současných opatření vycházejí z nastavení strachu a cesty ochrany izolováním a oddělením.
Nejsou ale v souladu s lidmi, kteří mají jiná nastavení a vyznávají jiné priority.

Jsem učitelkou a vnímám povinnou školní docházku jako možnost učit se také sociálnímu kontaktu, respektu a spolupráci.
Hledám smysluplné obsahy a formy vyučování, snažím se učit děti zdravému způsobu života. Osobní kontakt a budování vztahu je základ zdravé komunikace.

Nacházíme se v mimořádné situaci, a ta zpočátku vyžadovala mimořádná opatření, nad nimiž by se také dalo diskutovat…

Nyní ale máme další zkušenosti s virem, více jsme ho poznali a prozkoumali-  koho nejvíc ohrožuje, jak probíhá situace v jiných zemích. Zjišťujeme ale, že se situace v různých státech liší, ať už postupovali jakkoliv, že roli hrají různé faktory.
I v naší zemi je situace jedinečná. Neseme si s sebou vlastní jedinečné národní nastavení, vlastní minulost, geny i vlivy okolí…

Začínají být zřetelné tendence manipulace a zneužití moci ve svůj prospěch v řadách nejvyšších politiků.

Stále ale věřím tomu, že většina z kompetentních osob koná svou práci s čistými úmysly, i proto teď píšu.

I já se snažím dělat svou práci a žít svůj život s nejčistším svědomím, s otevřeným srdcem a pevnou vůlí.
Proto jsem se rozhodla na stávající situaci reagovat a ukázat můj úhel pohledu. Proto jsem natočila následující video:

Nemoci se nebojím, ale respektuji nařízení vlády i omezení, i když s mnohými nesouhlasím. Vážím si země, ve které žiju, jsem vděčna za to, že jsem Češka.

Nyní provádíte uvolňování karanténních opatření, která se týkají oblasti školství, dětí a jejich zdraví. Zdraví není jen tělesné, ale i dušení a sociální.

 • Odmítám podporovat děti ve strachu, v tělesné izolovanosti vzájemného kontaktu, když jsou na dosah kamarádi, třídní učitel…
 • Odmítám znemožnění aktivit mimo areál školy- v blízkosti školy máme les- jaký je důvod tam nechodit a učit se venku?
 • Odmítám nařízení povinného mytí rukou desinfekcí pro všechny- důkladné umytí rukou mýdlem u dětí s citlivou pokožkou není dostačné?
 • Odmítám dělení dětí do neměnných skupin s jedním dospělým nastálo s nemožností změny.
 • Odmítám napsaná opatření před vstupem do školy.
 • Odmítám dodržování rozestupů při přechodech, vnímám jako nereálné dodržovat všechna ustanovení v šatnách a na chodbách.
 • Odmítám mnohé z napsaného v manuálu, protože nemám strach!

Ráda bych děti učila spolupráci, osobní kontakt je základem. Nechci je podporovat v nezdravém způsobu vzájemné komunikace.

Chápu, že chcete ochránit všechny, ale stále je to stejná písnička:

Strach z viru, nemoci, onemocnění a smrti vytváří nakonec mnohem více nezdravých podnětů, faktorů a rizikového asociálního nastavení, než samotný virus. Dosahy nejsou jen na tělesné úrovni, ale hlavně v sociální oblasti a projevech.

Vnímám vše jako přehnanou snahu nás všechny ochránit, ale cena je příliš vysoká!

Návrat do škol:

 • Domácí vyučování může být skvělé!
 • Vyučování ve školách může být skvělé!
 • Domácí vyučování může být katastrofa!
 • Vyučování ve školách může být katastrofa!

Kdo má strach, nebo je v rizikové skupině:ať zůstane doma.

Kdo má strach, ať je učen podle Vašeho manuálu.

Kdo se nebojí, nesouzní se stanovenými omezeními, ať je mu umožněno se souhlasem rodičů učit jako předtím. Jinak nemá výuka ve škole v hromadných počtech v nastavení od Vás smysl!

Velice děkuji za manuál do MŠ, ten je nastaven více v souladu se zdravým vývojem psychiky a sociálních potřeb dětí. Děti nemusejí podle manuálu v MŠ nosit roušky, je jim umožněn kontakt s dalšími dětmi bez limitujícího počtu ve skupinkách, které se mohou proměňovat. Doporučeno je důkladné mytí rukou mýdlem, není vyžadována povinně desinfekce.

Tato doporučení vyvolají ovšem u rodičů, kteří mají strach, opačnou reakci- možná apel po zpřísnění opatření, protože návrat dětí do MŠ po jejím otevření je spjat s ošetřovným. Pokud rodiče nedají dítě do MŠ, přijdou o ošetřovné.

Nerozumím tomu, proč školní manuál má zcela jiné nastavení a ráda bych požádala o změnu. Děti mají povinnost nosit roušky, pokud není mezi nimi rozestup 1-2 metry, musí si mýt ruce desinfekcí, školní skupiny jsou do 15 dětí, neměnné, s jedním učitelem, omezení pobytu mimo areál školy…

Tento manuál zase vyvolá žádosti o změnu u osob, které strach nemají. Naštěstí je zatím nástup do škol na dobrovolné bázi, ošetřovné se snad rodičům zachová, protože pokud by se změnila situace s ošetřovným, byl by to zcela zřetelný nátlak na návrat dětí do sociálně nezdravých podmínek a moje reakce by směřovala i dalšími směry. Zatím je zachována možnost se rozhodnout v prospěchu duševního zdraví dítěte, možnost volby si nechat dítě doma za podpory ošetřovného a distanční výuky.


Věřím, že Vaše zájmy jsou čisté a dokážete naslouchat beze strachu a odsouzení jiným úhlům pohledu.


Pokud dokážete přijmout zdravé změny v manuálu, budete pro mě zářným příkladem, že nasloucháte Vašemu svědomí a hlasům veřejnosti, ač zde vystupuji jen sama za sebe, protože mi to přijde jako nejpravdivější cesta a vstupem na veřejné pole vystavuji riziku cenzury a nepřiměřených kritických postřehů jen sama sebe.

Děkuji za Váš čas a pozornost.

S pozdravem

Jana Tlapová

Mgr. Jana Tlapová
Jsem neobyčejně obyčejná žena. Vyjímečný originál. Jako každý z Vás. ;-) Rozhodla jsem se stát tvůrcem svého života v respektu s plánem vesmírné režie. UČÍME SE SPOLEČNĚ. Každý den. Po celý život. Moji největší učitelé jsou mí nejbližší. Vytvářím svobodný zodpovědný prostor pro inspiraci a učení dětí a dospělých. Vymyslela jsem a v praxi praktikovala výukové materiály nejen pro prvopočáteční čtení a psaní:Písmenkové básničky >>- originální sada pracovních listů celé abecedy v obrázku, verši i psaní, vhodná k učení i hraní, rozmanité pohádky >> a sešity k psaní i malování: NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY>> a NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY- varianta Vyrob si sám>> Zajímá Vás více? Budeme se navzájem inspirovat svými osobními příběhy a zkušenostmi? Připojíte se? Můj příběh si přečtete zde>>
Komentáře