23.12.- svátek slaví Vlasta

Nastal čas na další vypravování. Než se pustíte do čtení dalšího příběhu, nakreslete prosím obrázek vycházejícího ze včerejšího vypravování. Co se včera stalo? Zrekapitulujte příběh. Vzpomněli jste si na všechny detaily? Napadají Vás další otázky a odpovědi vztahující se k obrazům minulého dne? Pokud chcete, zapište si další poznámky a postřehy…

JOSEF

„Muž potřebuje prostor poskytující důvěru, uznání, ocenění,

obdiv, přízeň, povzbuzení.

Řešit problémy umí,

je ochráncem, všemu rozumí.“

Máte za sebou den plný prožitků a zážitků. Prožili jste něco, co se dotýká včerejšího příběhu? Dotkla se témata včerejšího příběhu s příchodem do města a hledání ubytování, noclehu, mužské a ženské energie Vašeho dnešního prožívání? Napadají Vás nějaké další otázky? Pokud ano, zapište si je a popovídejte si o nich.
Až dokreslíte obrázek, pohodlně se posaďte, zapalte si svíčku a řekněte si úvodní básničku Adventního putování.

ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ těchto dětí a dospělých průvodců

………………………………………………

Dnem za dnem, krok za krokem, putují …………………………..

světem- věčným věkem- s radostným poskokem.

Na dalekou pouť se vydají, mnoho zažijí,

v poznání dozrají, tajemství prožijí…

V tento magický adventní čas

budou putovat každý den zas a zas.

Kam je cesta zavede?

Kdopak je povede?

Co objeví?

Co zůstane skryto?

Každý dostane, co zaslouží,

není nám to líto.

Světlo na obzoru udává směr,

vše, co prožijí, dá nový rozměr,

rozšíří barevnější obzory,

pohledy na tvory (i potvory)…

Nechť je společně strávený čas

propojen nitkami lásky v souznění zas a zas,

když tvoříme pohodu v nitru,

snad včas, v ten pokojný adventní čas.

Nechť tato kniha padajících listů předvánočních dnů

uchová voňavou vzpomínku laskavých snů

a vše, co vznikne v lásce objevného putování,

stane se realitou, nebude to zdání…

Boží láska je tu s námi bez přestání

a všechny nás chrání…

♥ S láskou Jana Tlapová autorka tohoto Adventního putování
Těšíte se na další pokračování příběhu? Už Vám ho nesu… Přišel čas odstřihnutí dalšího dílečku adventního kalendáře a odhalení nového obrázku.

23.12.- dvacátý třetí adventní den- svátek slaví Vlasta

Ve stáji to krásně vonělo. Ač to byl příbytek pro zvířátka, bylo vidět, že má dobrého a pečlivého hospodáře. Na zemi byla čerstvá vrstva slámy, ve žlabech čistá voda a krmení, zvířata byla zdravá, milá. Oslík se hned kamarádil a hledal místo mezi zvířaty.

Marie s Josefem a ……………………………………. našli malý prostor, kde nikomu nepřekáželi, ani nikdo jim, kde měli soukromí. Vyndali nádobu od kupce, do které nalili čistou vodu. Na šátek, který dostala jako dar od Mikuláše, prostřela Marie zbytky jídla z ranečku. Něco také zakoupila na trhu, když Josef chodil od domu k domu a ptal se na ubytování.

Všichni udiveně sledovali, jak dokázala Marie vykouzlit sváteční pohoštění. Květy na šátku poskytly dokonce i iluzi živé dekorace.

Všichni si podali ruce a vyslovili známou modlitbu vděku před jídlem:

„Ruce spolu spojujeme,

za ty dary děkujeme:

Milé zemi, kde vše vyrůstá,

dešti, jenž vše skrápět má,

slunci, co nás ozařuje,

Bohu, jenž nás propojuje.

Dobrou chuť.“

Jídlo bylo pravdu lahodné, protože hlad je největší kuchař a všichni byli velmi unavení a vyhládlí. Po jídle ………………………… sklidili ze šátku a poděkovali Marii.

„Jak to děláš, že vždy dokážeš i z mála hostinu a sváteční obřad udělat?“ zeptal se Josef.

Marie se na něj láskyplně zahleděla. „Stejně jako ty nás všechny přirozeně chráníš a jako úkol cítíš splnit, zhmotnit naše sny a tužby, tak my, ženy, dar podělit se druhými máme, zahrnout je péčí, krásou, porozuměním. Cítím se být tebou respektována, v porozumění, proto jsem ti oddaná a důvěru, uznání, ocenění, obdiv, přízeň a povzbuzení se Ti snažím dávat. Náš svazek v harmonii je, naši rozdílnost spojuje.

Vše dobré, co máme a co dostáváme, Tys nám, Bože, dal, přijmi píseň chvál.“

Josef svou ženu objal, věděl, že ho miluje takového, jaký je, nepokouší se ho nijak změnit, i on ji miluje, i když se její nálady mění jak počasí na horách. Právě ta pestrost je náročná, ale krásná.

Marie se usmála. Věděla, že v sobě skrývá mnoho podob a tváří: od mladé rozverné rychlé, odvážné jarní lákající dívky, přes nádherně barevný a plný květ, spolupracující láskyplnou pečující letní matku, po zralou čarující tvořivou ženu dozrávajících podzimních kvalit, až zimní pomalý odpočinek stařeny, vědmy v moudrost životní se obracející.

A nyní se cítila milována, ale unavena a schylovalo se k nové zkušenosti, k zrození nového života…

…………………………….. venku rozdělali oheň a dali vařit vodu. Vypadalo to, že na všechny čeká poklidná noc.

„V ženě se péče, porozumění, respekt, oddanost a dávající náruč skrývá.

Potřebu bezpečí a láskyplných rodinných vztahů mívá.

Cyklicky se proměňuje, mnoho tváří ukazuje.“

NÁPADY NA TVOŘENÍ, TÉMA K ZAMYŠLENÍ

Tento text slouží pro rodiče jako nápadník k promluvě o tomto tématu- není určen k předčítání jako příběh výše, ale obsahuje řadu odkazů a podnětů pro aktivní tvoření. Vše je pak shrnuto na závěr formou výčtu jednoduchých úkolů. Na Vás pak je, co si vyberete, jak vše uchopíte. Cílem je se naladit na adventní zklidnění, ale ne na dostihovou dráhu- neočekává se, že uděláte vše- vybírejte dle Vašeho gusta a nálady... Případně přidejte další tipy a nápady na FB Učíme se společně.

Žena je udržovatelkou rodinného ohně, tepla a pohody. Dokáže vykouzlit sounáležitost, empatii, je pro ni přirozené druhým dávat. Musí si však dávat pozor na to, aby se celá nerozdala. Učit se rovnováze v dávání a braní. Nedávat víc, než může nabídnout. Nejprve je potřeba doplnit svůj pohár a pak teprve dávat z něho dál.

Co naplňuje Váš pohár ženství? Co vás dobíjí? jaké jsou vaše dary a talenty? Co ve Vaší rodině stmeluje dohromady? Jaká činnost je propojující? Co je topivo vašeho rodinného krbu?

Ženská cykličnost bývá někdy vnímána jako velké tabu, přitom se jedná o velmi přirozený stav měsíční ženské proměny. Pokud je vše pochopeno, je žena lépe druhými (hlavně muži) čitelná a pochopitelná. Každá fáze menstruačního cyklu má své kvality i stinné stránky. Snadné je zapamatování si fází dle ročních období: jaro, léto, podzim, zima. Panna, milenka-matka, čarodějka, stařena-vědma.

Zamyslete se nad jednotlivými kvalitami ročních období a archetypů ženy. Vnímáte proměny žen během měsíčního cyklu?

Jaké kvality žen jsou ve Vaší rodině? Jak jsou pro Vás důležité, co si u nich ceníte, čeho si vážíte, proč je máte rádi? Co pro vás znamená slovo maminka, babička, sestra, dcera, teta, sestřenice…

Ženy jsou často umělkyně, nabíjí je umělecká tvorba: malování, zpívání, tancování, divadlo, sochařství… Vyberte si jednu z těchto uměleckých činností a krátce se jí věnujte.

Být umělkyní života v každodenních domácích pracích je ještě větší umění. Jaké všechny činnosti dělají ženy u vás v rodině? Jak jim můžete pomoci? Pokud si z těchto činností uděláte radostnou zábavu, budete na ně pohlížet jinak a i úklid se může stát jedinečnou obohacující událostí. Co vaše ženy v rodině umí, jaké umění pěstují, co v domácnosti dělají?

Zkuste se na vše, co doma děláte, podívat jinýma očima, podělit se v rodině, pomoci si. Určit si „odměnu“ za každou činnost (tabulku čokolády, obejmutí, pohlazení, masáž…).

Podívejte se na film Ženy v běhu.

Prohlédněte si rodinná alba, popovídejte si o zrození, porodu, růstu, zavzpomínejte na okamžiky vašeho společného soužití, poděkujte všem…

21.12. MARIE

„V ženě se péče, porozumění, respekt, oddanost a dávající náruč skrývá.

Potřebu bezpečí a láskyplných rodinných vztahů mívá.

Cyklicky se proměňuje, mnoho tváří ukazuje.“

Rekapitulace inspirativních úkolů, co vše můžete udělat, aneb nalaďte se, vyberte si a čiňte:

  • Zamyslet se nad rozdíly mezi muži a ženami.
  • Dotknout se tématu ženské cykličnosti.
  • Popřemýšlet nad ženami ve Vaší rodině. Jak jsou pro Vás důležité, co si u nich ceníte, čeho si vážíte, proč je máte rádi. Jaké dary a talenty ženy mají, jaké schopnosti ovládají.
  • Propojit se s uměleckými sklony žen. Vybrat si jednu uměleckou činnost a věnovat se jí. Najít umění v každodenních domácích pracích, ocenit se, vzájemně si pomoci.
  • Podívat se na film Ženy v běhu.
  • Prohlédnout si rodinná fotoalba, zavzpomínat na okamžiky zrození a událostí ve vašem životě.

Krásný dvacátý třetí adventní den.

Mgr. Jana Tlapová
Jsem neobyčejně obyčejná žena. Vyjímečný originál. Jako každý z Vás. ;-) Rozhodla jsem se stát tvůrcem svého života v respektu s plánem vesmírné režie. UČÍME SE SPOLEČNĚ. Každý den. Po celý život. Moji největší učitelé jsou mí nejbližší. Vytvářím svobodný zodpovědný prostor pro inspiraci a učení dětí a dospělých. Vymyslela jsem a v praxi praktikovala výukové materiály nejen pro prvopočáteční čtení a psaní:Písmenkové básničky >>- originální sada pracovních listů celé abecedy v obrázku, verši i psaní, vhodná k učení i hraní, rozmanité pohádky >> a sešity k psaní i malování: NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY>> a NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY- varianta Vyrob si sám>> Zajímá Vás více? Budeme se navzájem inspirovat svými osobními příběhy a zkušenostmi? Připojíte se? Můj příběh si přečtete zde>>
Komentáře