22.12.- svátek slaví Šimon

Nastal čas na další vypravování. Než se pustíte do čtení dalšího příběhu, nakreslete prosím obrázek vycházejícího ze včerejšího vypravování. Co se včera stalo? Zrekapitulujte příběh. Vzpomněli jste si na všechny detaily? Napadají Vás další otázky a odpovědi vztahující se k obrazům minulého dne? Pokud chcete, zapište si další poznámky a postřehy…

KRÁLOVÉ

„Tři králové krajinou putují,

svá království na zemi zodpovědně budují.“

Máte za sebou den plný prožitků a zážitků. Prožili jste něco, co se dotýká včerejšího příběhu? Dotkla se témata včerejšího příběhu s královskou výpravou Vašeho dnešního prožívání? Napadají Vás nějaké další otázky? Pokud ano, zapište si je a popovídejte si o nich.
Až dokreslíte obrázek, pohodlně se posaďte, zapalte si svíčku a řekněte si úvodní básničku Adventního putování.

ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ těchto dětí a dospělých průvodců

………………………………………………

Dnem za dnem, krok za krokem, putují …………………………..

světem- věčným věkem- s radostným poskokem.

Na dalekou pouť se vydají, mnoho zažijí,

v poznání dozrají, tajemství prožijí…

V tento magický adventní čas

budou putovat každý den zas a zas.

Kam je cesta zavede?

Kdopak je povede?

Co objeví?

Co zůstane skryto?

Každý dostane, co zaslouží,

není nám to líto.

Světlo na obzoru udává směr,

vše, co prožijí, dá nový rozměr,

rozšíří barevnější obzory,

pohledy na tvory (i potvory)…

Nechť je společně strávený čas

propojen nitkami lásky v souznění zas a zas,

když tvoříme pohodu v nitru,

snad včas, v ten pokojný adventní čas.

Nechť tato kniha padajících listů předvánočních dnů

uchová voňavou vzpomínku laskavých snů

a vše, co vznikne v lásce objevného putování,

stane se realitou, nebude to zdání…

Boží láska je tu s námi bez přestání

a všechny nás chrání…

♥ S láskou Jana Tlapová autorka tohoto Adventního putování
Máte-li chuť, můžete si i společně zazpívat nějakou oblíbenou koledu, nebo se Vám zalíbila „Byla cesta, byla ušlapaná"…?
Těšíte se na další pokračování příběhu? Už Vám ho nesu… Přišel čas odstřihnutí dalšího dílečku adventního kalendáře a odhalení nového obrázku.

22.12.- dvacátý druhý adventní den- svátek slaví Šimon

Nepřímé setkání s královskou výpravou zanechalo stopy. Jakoby se všichni začali cítit jako králové, vznešeně. Vévodila mužská energie, síla tvoření, vůdcovství. Všichni muži a chlapci výpravy získali novu sílu. Začali cítit chuť tvořit, ochraňovat ženy, vytvářet hodnoty. Dokonce i oslík přestal chodit trhaně, aby neohrozil nádobu na jeho hřbetě položenou.

Josef obejmul Marii. „Co bys potřebovala, lásko moje, aby ses cítila dobře? Jaký sen se Ti zdál, který Ti mohu vyplnit? Jakým darem Tě mohu obdařit? Co udělat mám, abys šťastná byla?“

Marie z Josefa cítila velkou sílu a opravdový zájem. Byla už unavena z dlouhého putování, věděla, že už se blíží porod i cíl cesty jejich putování.

„Josefe, muži můj, zanedlouho budeme vcházet do města rodného, kde naše výprava se ubytovat potřebovat bude. Naše dítě se také na tento svět chystá. Najdi prosím pro nás ubytování hodné ke zrození nového života, kde ochrannou náruč prostor poskytne a naše společenství i nadále celek tvořit bude.“

………………………………….. se zahleděli dopředu a opravdu v dálce uviděli město. Cíl byl v dohlednu. Všichni radostně přidali do kroku, a tak netrvalo dlouho a stáli u městských bran.

Po dlouhém putování přírodou v osamocení opět vstoupili do rušného prostředí plného lidí, různých zvuků a domů.

Josef měl na paměti Mariinu prosbu a u každého domu zaklepal a poprosil o možnost pobytu. Takto činil dům od domu, práh od prahu… Nikde však nebylo volného místa pro celou výpravu, ani u posledního domu ve městě, kde zaťukali. Smrákalo se. Všichni byli již unaveni, zklamaní a když obrátili oči s prosbou o nocleh k poslednímu člověku ve městě, slitoval se nad nimi a do chléva je poslal.

„Není to sice luxusní bydlení, ale tvrdý kamenný příbytek je čerstvou slámou vystlán, ta k loži a odpočinku se hodí. Navíc oslík váš zde přátele jistě najde a společně se domluvíte.“

Naši cestovatelé tedy zamířili do stáje. Nad hlavou již první hvězdy svítily, ocas komety zvěstoval čas zrození něčeho nového, sláma uvnitř mile voněla, ba i teplo od zvířat zde bylo. Všichni s vděčností přivítali prostor k přenocování. Hlavně Marie, která již každý krok vážila a poslíčci ji zvěstovali, že mnoho času do zrození jejího dítěte nezbývá…

„Muž potřebuje prostor poskytující důvěru, uznání, ocenění,

obdiv, přízeň, povzbuzení.

Řešit problémy umí,

je ochráncem, všemu rozumí.“

NÁPADY NA TVOŘENÍ, TÉMA K ZAMYŠLENÍ

Tento text slouží pro rodiče jako nápadník k promluvě o tomto tématu- není určen k předčítání jako příběh výše, ale obsahuje řadu odkazů a podnětů pro aktivní tvoření. Vše je pak shrnuto na závěr formou výčtu jednoduchých úkolů. Na Vás pak je, co si vyberete, jak vše uchopíte. Cílem je se naladit na adventní zklidnění, ale ne na dostihovou dráhu- neočekává se, že uděláte vše- vybírejte dle Vašeho gusta a nálady... Případně přidejte další tipy a nápady na FB Učíme se společně.

Ženy a muži jsou rozdílní. Jejich energie se odlišují, navzájem doplňují, společně tvoří jednotu. Mají často přirozeně jinak nastavené hodnoty, jinak reagují na stres, mají jiný vztah k dávání a přijímání, ovládají jiný způsob řeči a komunikace, mají jinou potřebu důvěrnosti, jiné projevy lásky, vedení účtů, jinak je ovládá cykličnost, jejich vztah se vyvíjí.

Výstižný je vtipný obraz, kdy žena je papouškem a muž rybou a když chce jeden druhého naučit jeho „jazyk“ a jeho vnitřní svět mu ukázat, tak se to nikdy nemůže podařit a oba nikdy nepochopí toho druhého. Papoušek vtažen pod vodu a ryba na větvi na vzduchu by zemřeli… Nikdy si zcela neporozumí, ale mohou se inspirovat, doplňovat a být přátelé, partneři. Podobné obrazy nabízejí i příklady denních a nočních živočichů, kteří se odlišují svým nazíráním na život.

Následující shrnutí budu čerpat z knihy Johna Graye „Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše“. Je určeno hlavně pro dospělé, pro pochopení rozdílnosti ve vztahu. Dětem stačí otázky v rovině zamyšlení se nad holčičími a klučičími rozdíly a jejich praktického přístupu v každodenním životě. Kluci jsou víc silní, věčně hraví a draví, děvčata zase křehčí, pečlivější a citlivější. Zobecňovat je obtížné, přesto určitě přijdete na mnoho zřetelných odlišností.

Mužova schopnost je určována jeho schopností dosáhnout výsledků. Nabídnout muži nevyžádanou radu znamená předpokládat, že by na to, co má dělat, sám nepřišel, nebo že by to nedokázal.

Ženina osobnost je určována city a kvalitou jejích vztahů. Obecně vzato, když žena nabídne nevyžádanou radu nebo se snaží muži „pomoci“, nemá ponětí, jak nezaslouženě kritická a nemilující mu může připadat. Velmi často se chce žena prostě podělit o své denní pocity a muž jí chce pomoci tím, že ji přerušuje a navrhuje řešení jejích problémů, což se nemusí setkat s pochopením.

Je potřeba nechat dozrát správný čas k naslouchání i pomoci. Muž se potřebuje cítit jako řešitel problému, ne jako problém samotný.

Jaké problémy jste v poslední době vyřešili? Kde jste byli úspěšní? Může pomoci v řešení respekt k pohledu z ženské i mužské perspektivy?

Muži rádi řeší problémy o samotě, hledají krok po kroku dílčí řešení. Ženy zase často vše rozebírají s ostatními, což jim pomáhá se zbavit napětí a stresu. Empatické napojení se na druhé může ženy citově vtáhnout do problémů druhých.

Řešíte raději problémy sami, nebo s ostatními? Více mluvíte, než konáte? Nebo naopak často konáte zbrkle, bez rozmyslu? Znáte přísloví: Dvakrát měř a jednou řež?

Muže motivuje a posiluje, když mají pocit, že je někdo potřebuje, ženy, že je někdo hýčká. Muž potřebuje zažívat, že je dost dobrý a schopný. Pokud si žena stěžuje, mohou to muži cítit jako své selhání. Pro muže může být těžké dávat, pro ženy zase přijímat.

Umíte v rovnováze dávat a přijímat, nebo je jedna z těchto kvalit pro vás snazší? Kdy zažívá muž ve vás pocit potřebnosti, že je dost dobrý a schopný, co vám jde, v čem jste dobří, čím rodinu obohacujete?

Zamyslete se nad muži ve Vaší rodině. Jak jsou pro Vás důležití, co si u nich ceníte, čeho si vážíte, proč je máte rádi. Co pro vás znamená slovo tatínek, dědeček, bratr, syn, strýc, bratranec… Jaké jsou koníčky vašich mužů v rodině? Jaká řemesla ovládají, co umí?

Jazyk mužů a žen je rozdílný- ve stručnosti, jasnosti, v používání gest a miminky. Muži nesnáší, když je někdo lituje, je pro ně nesnadné odlišit vcítění od soucitu.

Umíte komunikovat i beze slov? Pokuste se mimikou, pantomimou vyjádřit různá emoční nastavení: vztek, lítost, hněv, radost, smutek, nadšení, vina, stud, pýcha, úcta, panika, pláč, hrdost, znechucení, překvapení, důvěra, očekávání, hravost, laskavost, jemnost, hrubost, soucit, pomoc… Napište si na lístečky, předvádějte a hádejte.

22.12. JOSEF

„Muž potřebuje prostor poskytující důvěru, uznání, ocenění,

obdiv, přízeň, povzbuzení.

Řešit problémy umí,

je ochráncem, všemu rozumí.“

Rekapitulace inspirativních úkolů, co vše můžete udělat, aneb nalaďte se, vyberte si a čiňte:

  • Zamyslet se nad rozdíly mezi muži a ženami, kluky a holkami.
  • Popřemýšlet nad muži ve Vaší rodině. Jak jsou pro Vás důležití, co si u nich ceníte, čeho si vážíte, proč je máte rádi.
  • Popovídat si o úspěšně vyřešeném problému, o jeho způsobu řešení, zda raději spoléháte sami na sebe, nebo spolupracujete.
  • Popřemýšlet, kde se cítíte být dobří a schopní, prospěšní pro celek vaší rodiny, společenství, ve kterém se nacházíte.
  • Zahrát si pantomimu, mimicky předvádět různá emoční nastavení.

Krásný dvacátý druhý adventní den.

Mgr. Jana Tlapová
Jsem neobyčejně obyčejná žena. Vyjímečný originál. Jako každý z Vás. ;-) Rozhodla jsem se stát tvůrcem svého života v respektu s plánem vesmírné režie. UČÍME SE SPOLEČNĚ. Každý den. Po celý život. Moji největší učitelé jsou mí nejbližší. Vytvářím svobodný zodpovědný prostor pro inspiraci a učení dětí a dospělých. Vymyslela jsem a v praxi praktikovala výukové materiály nejen pro prvopočáteční čtení a psaní:Písmenkové básničky >>- originální sada pracovních listů celé abecedy v obrázku, verši i psaní, vhodná k učení i hraní, rozmanité pohádky >> a sešity k psaní i malování: NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY>> a NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY- varianta Vyrob si sám>> Zajímá Vás více? Budeme se navzájem inspirovat svými osobními příběhy a zkušenostmi? Připojíte se? Můj příběh si přečtete zde>>
Komentáře