Kategorie: ZDRAVÍ (OČKOVÁNÍ, COVID-íš?)

Celostní pohled- pojetí zdravé rovnováhy a míry, kritické otázky, hledání odpovědí, přehnaná úzkostlivost, předávání patologií a výjimek jako standard, přijetí smrti… aneb Navraťme všemu zdravý řád, rytmus, přístup.

Osobní nesouhlas nejen s manuálem Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020

Osobní nesouhlas nejen s manuálem Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020.

NA HRANĚ VEŘEJNÉHO ODSOUZENÍ… aneb můj osobní pohled na novodobou očkovací politiku

očkování- otázky, hledání odpovědí, zneužití míry, moci, vyslovení nedůvěry

Smysl smrti (aneb jak to vidí antroposofie)

smrt- zamyšlení nad knihou Základy anthroposofie Jana Dostála, knihou Musela jsem zemřít

Co zasejeme, to sklidíme.

otázka zdraví a nemoci, pravdy, zdravé rovnováhy, zneužití moci, očkování, seberozvoje...

Otázky a odpovědi k současné očkovací politice státu. (Aneb jak to vidím já.) Volba je jen na Vás.

dětské očkování a otázky, které kladu