Kategorie: RODIČOVSTVÍ (výchova, nevýchova, dovýchova)

– zdravé nastavení hranic, bezpečného prostředí bez úzkostlivosti, Princip kontinua, Respektovat a být respektován

ČESKÝ JAZYK V BÁSNIČCE A POHYBU, aneb necháte se inspirovat waldorfským přístupem?

český jazyk v inspiraci waldorfským přístupem

DOMÁCÍ VYUČOVÁNÍ jinak, aneb necháte se inspirovat waldorfským rytmem?

Inspirace na matematické činnosti a písničky vycházející z rytmu waldorfské pedagogiky.

NA HRANĚ VEŘEJNÉHO ODSOUZENÍ… aneb můj osobní pohled na novodobou očkovací politiku

očkování- otázky, hledání odpovědí, zneužití míry, moci, vyslovení nedůvěry

Co zasejeme, to sklidíme.

otázka zdraví a nemoci, pravdy, zdravé rovnováhy, zneužití moci, očkování, seberozvoje...

Zametení si před vlastním prahem

začít u sebe, poučit se z chyb, teorii ověřovat v praxi