Kategorie: DĚTI

Děti objevují a rozvíjejí sami sebe a poznávají, že svět je bezpečný, krásný a pravdivý.
Rozvíjíme pohyb, myšlení, cítění, řeč. Poznáváme SVĚT doma i ve škole všemi smysly. Hrajeme si, tvoříme, vyrábíme, pomáháme v každodenních činnostech. Rosteme UMĚNÍM: slovem (vypravováním, psaním), hudbou, pohybem, malováním, sochařstvím (prostorovou tvorbou), divadlem…

Osobní nesouhlas nejen s manuálem Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020

Osobní nesouhlas nejen s manuálem Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020.

ČESKÝ JAZYK V BÁSNIČCE A POHYBU, aneb necháte se inspirovat waldorfským přístupem?

český jazyk v inspiraci waldorfským přístupem

DOMÁCÍ VYUČOVÁNÍ jinak, aneb necháte se inspirovat waldorfským rytmem?

Inspirace na matematické činnosti a písničky vycházející z rytmu waldorfské pedagogiky.

NA HRANĚ VEŘEJNÉHO ODSOUZENÍ… aneb můj osobní pohled na novodobou očkovací politiku

očkování- otázky, hledání odpovědí, zneužití míry, moci, vyslovení nedůvěry

Co zasejeme, to sklidíme.

otázka zdraví a nemoci, pravdy, zdravé rovnováhy, zneužití moci, očkování, seberozvoje...