Kategorie: DOSPĚLÍ- OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Poznej sám sebe, své dary i stíny, svou mužskou i ženskou část, dospělého, dítě, kritika v sobě, zharmonizuj se, pečuj o myšlení, cítění, vůli (tělo), zdravé sebe-vědomí, sebe-lásku, tělo…

Osobní nesouhlas nejen s manuálem Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020

Osobní nesouhlas nejen s manuálem Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020.

NA HRANĚ VEŘEJNÉHO ODSOUZENÍ… aneb můj osobní pohled na novodobou očkovací politiku

očkování- otázky, hledání odpovědí, zneužití míry, moci, vyslovení nedůvěry

Program Ženy ženám končí. Sluší se poděkovat a ohlédnout se.

ohlédnutí se za rokem 2012 a poděkování programu Ženy ženám, spatření dosahu a souvislostí, vývoje...

Smysl smrti (aneb jak to vidí antroposofie)

smrt- zamyšlení nad knihou Základy anthroposofie Jana Dostála, knihou Musela jsem zemřít

Co zasejeme, to sklidíme.

otázka zdraví a nemoci, pravdy, zdravé rovnováhy, zneužití moci, očkování, seberozvoje...