21.12.- svátek slaví Natálie

Nastal čas na další vypravování. Než se pustíte do čtení dalšího příběhu, nakreslete prosím obrázek vycházejícího ze včerejšího vypravování. Co se včera stalo? Zrekapitulujte příběh. Vzpomněli jste si na všechny detaily? Napadají Vás další otázky a odpovědi vztahující se k obrazům minulého dne? Pokud chcete, zapište si další poznámky a postřehy…

KUPEC

„Kupec zboží prodává,

za řemeslnou zručnost peníze dostává.

Když daří se, bohatství dost má,

hodnotu lidské práce dobře zná.“

Máte za sebou den plný prožitků a zážitků. Prožili jste něco, co se dotýká včerejšího příběhu? Dotkla se témata včerejšího příběhu s kupcem, jeho setkání s býčkem, starými řemesly Vašeho dnešního prožívání? Napadají Vás nějaké další otázky? Pokud ano, zapište si je a popovídejte si o nich.
Až dokreslíte obrázek, pohodlně se posaďte, zapalte si svíčku a řekněte si úvodní básničku Adventního putování.

ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ těchto dětí a dospělých průvodců

………………………………………………

Dnem za dnem, krok za krokem, putují …………………………..

světem- věčným věkem- s radostným poskokem.

Na dalekou pouť se vydají, mnoho zažijí,

v poznání dozrají, tajemství prožijí…

V tento magický adventní čas

budou putovat každý den zas a zas.

Kam je cesta zavede?

Kdopak je povede?

Co objeví?

Co zůstane skryto?

Každý dostane, co zaslouží,

není nám to líto.

Světlo na obzoru udává směr,

vše, co prožijí, dá nový rozměr,

rozšíří barevnější obzory,

pohledy na tvory (i potvory)…

Nechť je společně strávený čas

propojen nitkami lásky v souznění zas a zas,

když tvoříme pohodu v nitru,

snad včas, v ten pokojný adventní čas.

Nechť tato kniha padajících listů předvánočních dnů

uchová voňavou vzpomínku laskavých snů

a vše, co vznikne v lásce objevného putování,

stane se realitou, nebude to zdání…

Boží láska je tu s námi bez přestání

a všechny nás chrání…

♥ S láskou Jana Tlapová autorka tohoto Adventního putování
Máte-li chuť, můžete si i společně zazpívat nějakou oblíbenou koledu, nebo se Vám zalíbila „Byla cesta, byla ušlapaná"…?
Těšíte se na další pokračování příběhu? Už Vám ho nesu… Přišel čas odstřihnutí dalšího dílečku adventního kalendáře a odhalení nového obrázku.

21.12.- dvacátý první adventní den- svátek slaví Natálie

Naše výprava putovala dál. V čele šli ……………………………………….., za nimi oslík s keramickou nádobou od kupce a po boku mu kráčeli Josef s Marií, která každým dnem stále zřetelněji cítila nový život pod srdcem jí rostoucí.

Na obloze se proháněly mraky připomínající ztracenou ovečku a ovčáckého psa. Jednou obláčky vypadaly jako býčí rohy. Jako kdyby je bývalí členové z nebe zdravili a dále putovali s ostatními cestou necestou… Ve vzpomínkách tedy byli v plném počtu…

Den byl plný světla a viditelnost nádherná.

………………………………………….. se zahleděli do obrysů v popředí. V dálce uviděli poměrně zřetelně a jasně tři postavy, které vypadali úplně jinak, než většina lidí, které potkávali. Celý dlouhý průvod táhnoucí se za třemi tajemnými postavami byl také prapodivný.

Vepředu šly tři muži: tři králové. Každý měl jinak barevný plášť a na hlavě korunu, v rukou jiný předmět. Za králi se vinula dlouhá karavana tvořená rozmanitými zvířaty, z nichž nejpodivnější byli dvouhrbí cizokrajní velbloudi. Málokdo tehdy věděl, jak se tvorové nazývají a odkud a kam celá výprava jde.

Celá prapodivná výprava byla daleko před nimi, v dálce se vlnila mezi horskými hřbety. Táhla se jako zlatá nit krajinou.

Krále ještě nikdy na cestě nepotkali. Navíc tito vypadali velmi exoticky. Škoda, že jsou tak daleko, takto se nedozví, odkud a kam jdou. Vydat se za nimi nechtěli, Marie už na sobě cítila, že mnoho času do porodu jí nezbývá.

………………………………………….. začali přemýšlet, co by dělali, kdyby se králi stali. Kolik by měli služebnictva a jak by asi vypadal jejich den. Představovali si, že by v prachových peřinách spali, vybrané lahůdky jedli, v drahých látkách oblékaní chodili, chovali se noblesně, všude s úctou vítáni byli…

Josef s Marií se jejich představám usmívali a pak se zeptali: „ Vážení králové, jak byste o svůj lid pečovali, mír pro něj zajistili, hojnost v zemi podporovali, moudrost pěstovali?“

………………………………………… si uvědomili, že být králem není jen o luxusu, ale i o velké zodpovědnosti.

„Být králem a pastýřem hodně podobné je. Oba mají na starost své stádo- ať už lidské, či zvířecí. Oba svou laskavou péčí, znalostí každodenního života, prostředí ostatním ochranu poskytují, pomocnou ruku ve službách druhých potřebují. Ve spojení se sebou, Bohem i přírodou musí být, být autoritou, ustát si hranice, být přísní, spravedliví, moudří, zkušení, znalí, ale ne tvrdí, necitliví. Pastýř je však prostý, skromný člověk, zatímco král okázale vystupuje. Tento rozdíl se navenek projevuje. V nitru však podobní hodně jsou. Zajímalo by mě, jestli králové před námi by si s naším pastýřem, kterého jsme potkali, rozuměli a zda také něco na své cestě hledají…“

„Kdo ví,“ řekl Josef, „třeba se někdy odpovědi dočkáme a s nimi se osobně potkáme.“

Marie se usmála a zamyslela. Její tvář zrcadlila, že se jí tato představa velmi líbí a královskou návštěvu si do svého srdce pozvala. Krále nejvyššího, Boha, zde již hostí. Vyšší autority nezná. I ten nejmenší nepatrný tvor si však její úcty zasluhuje a v životu společném se vše propojuje. Vše tedy možné je. Setkání s vlastním dítětem ji zanedlouho čekat bude. A setkání s králi světskými by byla další zkušenost na její životní cestě. Bůh ví, koho na životní cestě ještě potkají. Nechají se překvapit.

„Tři králové krajinou putují,

svá království na zemi zodpovědně budují.“

NÁPADY NA TVOŘENÍ, TÉMA K ZAMYŠLENÍ

Tento text slouží pro rodiče jako nápadník k promluvě o tomto tématu- není určen k předčítání jako příběh výše, ale obsahuje řadu odkazů a podnětů pro aktivní tvoření. Vše je pak shrnuto na závěr formou výčtu jednoduchých úkolů. Na Vás pak je, co si vyberete, jak vše uchopíte. Cílem je se naladit na adventní zklidnění, ale ne na dostihovou dráhu- neočekává se, že uděláte vše- vybírejte dle Vašeho gusta a nálady... Případně přidejte další tipy a nápady na FB Učíme se společně.

Být králem velká zodpovědnost je. Zamyslete se nad tím, co vše královský život obnášel. Jaké dobrý činy může moudrý král vykonat a co zase naopak pokazit neuváženými skutky.

Navštívili jste někdy hrady a zámky? Dívali se, jak lidé v minulosti žili? Chtěli byste se králi stát a lidu svému panovat?

Jaké zákony byste uzákonili? Lidé by daně platili? Jak byste druhé soudili, spravedlnost řešili? Kdo všechno králům pomáhá? Jaká povolání, rádce, lidi… je dobré jako král u sebe mít? Je náš dnešní státní demokratický systém svobodně nastaven? Jaké jsou rozdíly mezi minulostí a současností? Co by se dalo změnit do budoucnosti? Co byste změnili v dnešní době? Je prezident ve stejné pozici jako král? Jak funguje vláda, ministerstva, poslanci a senátoři? Je důležitý soudní a policejní systém? Dá se zneužít moc? Co je to přirozená autorita?

Jakým autoritám důvěřujete?

Jak se odlišuje minulost od přítomnosti?

Jakou budoucnost byste si představovali?

Zkuste si zameditovat a v duchu představovat naši budoucnost. Svůj život, rodinu, společenství, stát, celou planetu…

Zazpívejte si My tři králové jdeme k vám… Jaká předsevzetí byste si dali do nového roku?

Nakreslete si tři krále, jejich výpravu, velbloudy. Můžete si vyrobit korunu.

Znáte pověst O Svatoplukovi? Zde je ve formě pohádky, četby, vyprávění.

Zapátrejte v knížkách o historii, prozkoumejte pradávné kultury, jejich zvyky a tradice. Poučte se z chyb minulosti, inspirujte se zdravými postoji a pohledy a aplikujte vše do současného žití a bytí. Nezapomínejte přitom na vizi budoucnosti, snažte se o uvědomění si dopadů všech našich činů, o přijmutí zodpovědnosti za vše, co se děje. Být tvůrci svého života, radovat se, moudře hospodařit se svým časem, dary.

21.12. KRÁLOVÉ

„Tři králové krajinou putují,

svá království na zemi zodpovědně budují.“

Rekapitulace inspirativních úkolů, co vše můžete udělat, aneb nalaďte se, vyberte si a čiňte:

  • Zamyslet se nad králi v minulosti, státním zřízení současnosti a vizí do budoucnosti. Poučit se z chyb. Navštívit hrady a zámky, zapátrat po životě v minulosti. Klást si otázky ohledně autorit a jejich zodpovědnosti.
  • Zazpívat si píseň My tři králové jdeme k vám. Nakreslit krále, výpravu. Vyrobit korunu.
  • Přečíst, zhlédnout, poslechnout si pověst O Svatoplukovi.
  • Popřemýšlet o předsevzetích do nového roku.
  • Poučit se z minulosti, žít přítomností, zodpovědně přistupovat k budoucnosti.

Krásný dvacátý první adventní den.

Mgr. Jana Tlapová
Jsem neobyčejně obyčejná žena. Vyjímečný originál. Jako každý z Vás. ;-) Rozhodla jsem se stát tvůrcem svého života v respektu s plánem vesmírné režie. UČÍME SE SPOLEČNĚ. Každý den. Po celý život. Moji největší učitelé jsou mí nejbližší. Vytvářím svobodný zodpovědný prostor pro inspiraci a učení dětí a dospělých. Vymyslela jsem a v praxi praktikovala výukové materiály nejen pro prvopočáteční čtení a psaní:Písmenkové básničky >>- originální sada pracovních listů celé abecedy v obrázku, verši i psaní, vhodná k učení i hraní, rozmanité pohádky >> a sešity k psaní i malování: NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY>> a NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY- varianta Vyrob si sám>> Zajímá Vás více? Budeme se navzájem inspirovat svými osobními příběhy a zkušenostmi? Připojíte se? Můj příběh si přečtete zde>>
Komentáře