19.12.- svátek slaví Ester

Nastal čas na další vypravování. Než se pustíte do čtení dalšího příběhu, nakreslete prosím obrázek vycházejícího ze včerejšího vypravování. Co se včera stalo? Zrekapitulujte příběh. Vzpomněli jste si na všechny detaily? Napadají Vás další otázky a odpovědi vztahující se k obrazům minulého dne? Pokud chcete, zapište si další poznámky a postřehy…

PES

„Věrný pes stráží a ochraňuje,

člověk ho trpělivou péčí vycvičuje

a láskou ochočuje.“

Máte za sebou den plný prožitků a zážitků. Prožili jste něco, co se dotýká včerejšího příběhu? Dotkla se témata včerejšího příběhu psího setkání se ztraceným jehňátkem Vašeho dnešního prožívání? Napadají Vás nějaké další otázky? Pokud ano, zapište si je a popovídejte si o nich.
Až dokreslíte obrázek, pohodlně se posaďte, zapalte si svíčku a řekněte si úvodní básničku Adventního putování.

ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ těchto dětí a dospělých průvodců

………………………………………………

Dnem za dnem, krok za krokem, putují …………………………..

světem- věčným věkem- s radostným poskokem.

Na dalekou pouť se vydají, mnoho zažijí,

v poznání dozrají, tajemství prožijí…

V tento magický adventní čas

budou putovat každý den zas a zas.

Kam je cesta zavede?

Kdopak je povede?

Co objeví?

Co zůstane skryto?

Každý dostane, co zaslouží,

není nám to líto.

Světlo na obzoru udává směr,

vše, co prožijí, dá nový rozměr,

rozšíří barevnější obzory,

pohledy na tvory (i potvory)…

Nechť je společně strávený čas

propojen nitkami lásky v souznění zas a zas,

když tvoříme pohodu v nitru,

snad včas, v ten pokojný adventní čas.

Nechť tato kniha padajících listů předvánočních dnů

uchová voňavou vzpomínku laskavých snů

a vše, co vznikne v lásce objevného putování,

stane se realitou, nebude to zdání…

Boží láska je tu s námi bez přestání

a všechny nás chrání…

♥ S láskou Jana Tlapová autorka tohoto Adventního putování
Máte-li chuť, můžete si i společně zazpívat nějakou oblíbenou koledu, nebo se Vám zalíbila „Byla cesta, byla ušlapaná"…?
Těšíte se na další pokračování příběhu? Už Vám ho nesu… Přišel čas odstřihnutí dalšího dílečku adventního kalendáře a odhalení nového obrázku.

19.12.- devatenáctý adventní den- svátek slaví Ester

Ranní úsvit s sebou přinesl další setkání. Nad probouzející se výpravou stanula postava pastýře. „Dobrý den, milí poutníci, doufám, že jste se dobře vyspali a že Vám můj ovčácký pes a jehňátko dělali dobrou společnost!“ zahřímal zvučný pastýřský hlas.

Pes hbitě s věrností v očích k nohám pastýře přiskočil a jehňátko se zabečením se do jeho náruče schoulilo.

Všem bylo jasné, že dva členové výpravy nalezli svou původní rodinu.

……………………………………….. byli smutní. Neměli dostatek času si se psem pohrát a poznat jeho povahu a schopnosti. Bude jim scházet i jemná jehněčí vlněná srst…. Věděli ale, že se nedá nic dělat, že přišel čas loučení.

Pastýř jim poděkoval a pozval je do svého příbytku, který byl vysoko v horách. Naše výprava ráda přijala pozvání. Stýskalo se jim po obydlí poskytující bezpečí, pohodlných postelích a teplém jídle v kuchyni připraveném. A toho všeho se dočkali.

Namáhavé stoupání na vrcholek kopce se vyplatilo. Skromný pastýřský příbytek je obejmul svou laskavou péčí. Pastýř jim ukázal své stádo a všichni byli svědky obrovské radosti ze shledání jehňátka s maminkou. Pastýřský pes jim hrdě stádo plného počtu představoval a pastýř s radostí konstatoval, že žádný člen jeho družiny již nechybí…

Výpravě se dostalo výborného pohoštění z ovčího mléka, pastýř v peci roztopil a všichni se ohřáli a ve vlněných přikrývkách si dostatečně odpočali. Pocítili hřejivou péči tohoto srdečného muže, který se o ně staral se stejnou láskou jako o své stádo.

Pastýř byl pevně spjat s místem, kde pobýval, znal každý kout v blízkém i vzdálenějším okolí. Když nadešel čas odchodu, vyprovodil celou výpravu, poradil jim další cestu a s jistotou v hlase řekl, že nebude dlouho trvat a že se opět setkají… Bolest z odloučení se se psem a jehňátkem tak byla zakryta nadějí opětovného setkání…

„Pastýř o své stádo pečuje a laskavě ho chrání,

pracovitý je, dobrý hospodář, není to jen zdání…“

NÁPADY NA TVOŘENÍ, TÉMA K ZAMYŠLENÍ

Tento text slouží pro rodiče jako nápadník k promluvě o tomto tématu- není určen k předčítání jako příběh výše, ale obsahuje řadu odkazů a podnětů pro aktivní tvoření. Vše je pak shrnuto na závěr formou výčtu jednoduchých úkolů. Na Vás pak je, co si vyberete, jak vše uchopíte. Cílem je se naladit na adventní zklidnění, ale ne na dostihovou dráhu- neočekává se, že uděláte vše- vybírejte dle Vašeho gusta a nálady... Případně přidejte další tipy a nápady na FB Učíme se společně.

Pastýř je ochránce stád, které ho následuje na cestě. Zná prostředí, v kterém se nachází, jen tak se ničeho nezalekne, umí si poradit v nenadálých situacích, hledá cestu i ve tmě. Poskytuje všem ochrannou náruč, potravu, zázemí pro život. Jako pomocníka má často ovčáckého psa, který drží stádo pohromadě a snaží se nalézt a přivést nazpět zatoulané ovečky.

Je sám sebou, ve spojení s Bohem i s přírodou. Člověk prakticky i duchovně zaměřený, laskavý a zásadový, hodný následování. Vzbuzuje důvěru, je přirozenou autoritou pro ostatní. Je zvyklý na samotu, ač pečuje o společenství. Umí být družný, pohostinný.

Podívejte se sami na sebe a ostatní. Zapátrejte ve svém nitru. Máte v sobě kvality pastýře? Znáte někoho ve svém okolí, kterého vnímáte jako pastýře, jako autoritu hodnou následování, majícího kladné charakterové vlastnosti, v jehož společenství se cítíte bezpečně a ochráněni?

Jaké je to ve Vaší rodině? Drží pohromadě? Nezatoulaly se některé ovečky? Máte místo, kde se pravidelně scházíte, člověka, který vás stmeluje? Blíží se vánoční čas- jak probíhá štědrovečerní rituál? Držíte v tomto posvátném čase pohromadě, cítíte propojení a pohodu?

Jak je to ve Vašem partnerství? Co Vaše děti, jehňátka, cítí se bezpečně? Dostávají kvalitní stravu a péči? Máte další domácí mazlíčky, kteří s Vámi tvoří společenství vzájemně se doplňující a podporující?

Projděte si doma cestu, trasu v denním světle, při osvětlení. Potom se pokuste absolvovat stejnou trasu bez světla sami, pak ve tmě ještě s druhým člověkem. Popovídejte si o zážitcích. Co bylo jiné? Jak jste se cítili? Bylo to jednoduché nebo obtížné?

Léčivá je slavnost spirály, kde první trasu spirály z chvojí na zemi udělané projde ve tmě anděl, pouze s jednou svící rozsvícenou. Tu ve středu ponechá a od ní si každý další svou svíci zapálí a na chvojí v blízkosti naposledy zapálené svíčky na cestě nazpět odloží. Spirála se tak postupně prosvětlí světlem společenství, její tvar vynikne a z tmy se krásně osvětlená cesta stává…

Zavázejte si oči a nechte se vést jiným člověkem. Role si pak vyměňte. Popovídejte si pak o svých pocitech a zážitcích. Cítili jste se bezpečně? Měli jste důvěru v druhého člověka, který vás vedl? Potřebovali byste něco jinak?

Z čeho máte strach? Dokázali byste si poradit v přírodě? Uměli byste rozdělat oheň, najít místo k přespání? Dokážete se orientovat v neznámé i známé krajině? Umíte se orientovat podle hvězd, určovat světové strany, pracovat s mapou?

Ve známém prostředí je snadnější žít. Zahrajte si hru. Rozhlédněte se po místnosti a pak jde jeden za dveře a ten, kdo zůstane, promění nějaké věci v místnosti. Pak vás zavolá a vy máte za úkol najít, co se proměnilo. Cvičíte tak pozorovací schopnosti a paměť.

Pastýř umí připravit svému stádu jídlo, které mu lahodí. Umíte to i vy? Jaké pohoštění by druhé potěšilo? Udělejte ho.

Důležité je i umění prostřít stůl, vytvoření krásné atmosféry k jídlu, modlitba a poděkování před jídlem.

Pastýř by měl také znát možná rizika a nebezpečí, předvídat situace, vyhýbat se zrádným cestám, plánovat bezpečnou trasu putování, zastavit nad propastí. Co vnímáte pro Vás a Vaši rodinu jako rizikové, kde vidíte možnou propast, oblasti, které vás mohou rozdělit, nezdravé návyky, lidi, situace, které v sobě skrývají hrozby? Kudy se dát, abyste neskončili v propasti, aby se nerozdělily vaše cesty, nenatloukli si nos…

Jaká cesta vás a vaši rodinu naopak spojuje, kde kráčíte s radostí, jaké oblasti a činnosti vás propojují, stmelují, navzájem obohacují?

19.12. PASTÝŘ, POUTNÍK

„Pastýř o své stádo pečuje a laskavě ho chrání,

pracovitý je, dobrý hospodář, není to jen zdání…“

Rekapitulace inspirativních úkolů, co vše můžete udělat, aneb nalaďte se, vyberte si a čiňte:

  • Meditovat nad pastýřem ve svém nitru a v okolí, nad jeho kvalitami a posláním.
  • Zamyslet se nad vaší rodinou- co toto stádo drží pohromadě, jaké činnosti vás nabíjejí, propojují, stmelují, jaké jsou naopak rizikové, nebezpečné, kde se možná propast pádu a rozdělení ukrývá, čeho se vyvarovat, na co si dát pozor.
  • Zamyslet se nad partnerstvím, rodinou, dětmi- nejbližším stádečkem, jeho potřebami, péčí, propojením.
  • Jít cestu osvětlenou a ve tmě. Jít se zavázanýma očima a nechat se vést a naopak. Posdílet postřehy.
  • Absolvovat slavnost spirály.
  • Zamyslet se nad uměním přežít v přírodě. Co umíte a co ne. Z čeho máte strach.
  • Připravit druhým jídlo a slavnostní tabuli. Rituály, slavnostní okamžiky v rodinném soužití.
  • Cvičit paměť a pozorovací schopnosti, hra- co se v místnosti změnilo.

Krásný devatenáctý adventní den.

Mgr. Jana Tlapová
Jsem neobyčejně obyčejná žena. Vyjímečný originál. Jako každý z Vás. ;-) Rozhodla jsem se stát tvůrcem svého života v respektu s plánem vesmírné režie. UČÍME SE SPOLEČNĚ. Každý den. Po celý život. Moji největší učitelé jsou mí nejbližší. Vytvářím svobodný zodpovědný prostor pro inspiraci a učení dětí a dospělých. Vymyslela jsem a v praxi praktikovala výukové materiály nejen pro prvopočáteční čtení a psaní:Písmenkové básničky >>- originální sada pracovních listů celé abecedy v obrázku, verši i psaní, vhodná k učení i hraní, rozmanité pohádky >> a sešity k psaní i malování: NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY>> a NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY- varianta Vyrob si sám>> Zajímá Vás více? Budeme se navzájem inspirovat svými osobními příběhy a zkušenostmi? Připojíte se? Můj příběh si přečtete zde>>
Komentáře