UDĚLEJME TEČKU ABSURDITĚ.

Dostalo se mi velké pocty díky skvělým lidem iniciativy Vraťme děti do školy, jejíž spoluzakladatelkou je moje úžasná kamarádka z VŠ, promluvit na Staroměstském náměstí 17.11.2021 před více než 10 000 lidmi.

raptor tv

https://www.facebook.com/RaptorTV.cz/videos/345360494025844

Měla jsem velkou trému, nakonec na pódiu improvizovala a vyslovovala věty v tempu pro mě nezvykle pomalém vycházejícím z potřeb a interakce s lidmi, kteří stáli přede mnou i za mnou…

Energie byla neuvěřitelná, posílena významnými událostmi minulosti- Den boje za svobodu požehnal naší snaze se propojit, lídři se dokázali sjednotit.

Díky všem za to, že přišli, přiložili ruku k dílu i svou účastí a vyjádřili v interakci s řečníky nesouhlas s absurditou nepřiměřených opatření dějících se v celosvětovém měřítku.

Z proslovu, který jsem si sepisovala při cestě do Prahy, pro málo pravděpodobnou variantu, že se mezi vystupujícími najde i skulinka pro mě, jsem pak nakonec zmínila jen zlomek.

Proto jsem se rozhodla napsat tento článek se záznamem celé demonstrace, kde promlouvám v krásné společnosti Petra Vrány a dalších statečných lidí, a uvést k němu i text plánovaného proslovu doplněný o další důležité souvislosti, které mi docházely po zhlédnutí celé demonstrace zpětně.

Znáte to pořekadlo: Po bitvě je každý generál.

A já sama k sobě bývám velmi kritická.

Omluvte prosím délku textu. Tato problematika má tolik slupek, jako cibule košilek. Loňská a letošní cibule narostla do obřích rozměrů. Při odhalování jednotlivých vrstev mnozí pláčou.

Podle košaté cibule to vypadá, že zima bude dlouhá, ale věřím, že místo laviny před sebou valící smrt a zkázu Sníh vytvoří prostor k radostné hře dětí bez úzkostlivého dohledu fanatických rodičů mající strach z toho, že děti na sněhu uklouznou, nachladí se, upadnou a zraní se. Důvěra v přirozenou sílu obranyschopnosti a potřeby dětí převáží nad strachem a úzkostí. Ze Sněhu se stane nástroj na koulování, sáňkování a lyžování, bude se třpytit ve slunečním světle božího prozření.

TEXT PROSLOVU doplněný o další důležité souvislosti:

Jsem jednou z vás, běžných občanů, neobyčejně obyčejná žena, matka tří dětí, učitelka, která vystoupila ze systému.

Nejsem řečník, ani nemám ambice a potřebu vystupovat na demonstracích, přesto jsem se rozhodla, že dnes budu součástí a vyslovím jasné NE, STOP absurditám, které ze svobody dělají COVIDOVÝ FAŠISMUS.

Podobnost s 2.světovou válkou a židovskou diskriminací bije do očí. Jediný rozdíl je v tom, že nesmyslná povinná protiústavní opatření jsou propagována fanatickými podplacenými vojáky zmanipulovaných médií šířícími strach a jednostrannost ve jménu ochrany veřejného zdraví před smrtící pandemií.

Tentokrát se nevyhlazují „nečisté, méněcenné rasy“, lidé patřící k židovskému národu nesoucímu odkaz Krista, ale útočí se na lidi hájící ústavní zásady, vlastní svobodu, kladoucí kritické otázky a šíří se nenávist a strach k lidem ZDRAVÝM! Lidé uvěřili, že je ohrožují ti, co jsou nejzdravější, co se ještě nenakazili a nehrají hru na falešnou zodpovědnost a poslušnost.

Svět se stal ABSURDISTÁNEM propagující nezdravé praktiky, patologické tendence a zneužívá se pravomoci AUTORIT, zdravé míry všeho.

Přirozená autorita má být postavena na etickém vzoru, nestrannosti vytvářející svobodné podmínky ve zdravě nastavených mantinelech potřeb společenství, na lidském přístupu a pochopení. Základem je vzájemná DŮVĚRA.

Autorita může vládnout i MOCÍ ODSOUZENÍ, řízená kontrola musí být v souladu se zdravými zájmy celku v přijetí všemi částmi. Kdo však zde na zemi má právo soudit? Copak dokážeme dohlédnout na pozadí všech činů, odhalit všechny vztahy, vlivy a motivace? Světská soudní spravedlnost má omezený dohled a nestíhá včas zasahovat.

I učitel je autorita, stejně tak rodič, duchovní, vůdce, Bůh, politici, lékaři, umělecké hvězdy, média…

Jako důležité vnímám ČISTOTU ÚMYSLŮ, DOBROU VŮLI, LASKAVÉ SRDCE.

Jako učitel jsem se vždy snažila vykonávat svou práci jako poslání, co nejpoctivěji.

Být vzorem pro své i školní děti.

Rozvíjet harmonicky jejich myšlení, cítění, vůli.

Posilovat jejich těla, vztahy, být s nimi v živém kontaktu, propojovat je, hrát si.

V rovnováze pracovat i odpočívat, učit je zdravým návykům, DŮVĚŘE v to, že svět je dobrý, bezpečný, krásný a pravdivý.

Učit je si pomáhat, naslouchat si, rozvíjet talenty, nabízet mnoho úhlů pohledu k dané problematice, ale neposilovat jednostrannosti.

Učit je vidět souvislosti, hledat informace, klást otázky.

Předávat jim i povědomí národní hrdosti, znalost ústavy, práva a pěstovat vděčnost za všechny dary, které dostáváme z přírody, od Boha i naší demokratické společnosti.

Učit je bránit svá práva, zdravě se vymezovat, hájit své hranice a pomáhat druhým v bezpráví.

Snažila jsem se jako dospělý člověk díky své zkušenosti nastavovat bezpečná pravidla soužití v rodině i ve třídě a vést své děti k samostatnosti, zdravému sebe-vědomí a k učení se z chyb.

Základem učební síly je vnitřní motivace- chuť poznávat, tvořit, objevovat, radovat se- životní plamen nadšení každého z nás. Pokud žije člověk dlouhodobě v nezdravých podmínkách, jeho životní síly se vyčerpávají a mohou vyhořet. Proto je důležité se naučit naslouchat sami sobě, svým potřebám a pokud vnímáme něco jako dlouhodobě nezdravé a nesmyslné, říci jasné NE, vymezit se a prostě to NEDĚLAT.

Živá autorita rodiče, učitele, vrstevníků a dalších lidí má svůj dosah a dnešní doba posiluje autoritu neosobní, virtuální, mediální formou umělců, youtuberů, rozhlasových a televizních pořadů, internetového zpravodajství. Tato forma v sobě skrývá obrovský potenciál dosahu a i neuvěřitelnou moc zneužití.

Nyní toto zneužití zažíváme na vlastní kůži.

Autorita většiny politiků, hvězd a veřejnoprávních médií selhala. Doslova LHALA. Neslouží lidem, ale vlastním zájmům. Není nestranná, ale výrazně jednostranná. Zneužila důvěry, moci, dosahu. Nepřijímá odlišnosti, ale zesměšňuje jiný názor, šíří nenávist, podporuje rozdělení společnosti, rodin. Praktikuje CENZURU. Vytváří nepravdivý jednostranný obraz celé situace, šíří strach, neobjektivní zprávy, na jejichž základě lidé činí více či méně dobrovolné volby v tak zásadní otázce, jak budou přistupovat ke svému zdraví.

Na základě těchto vlivů se zde ztrácí svobodná volba, NEZDRAVÉ praktiky se staví do světla reflektorů a snaží se tvářit jako zdraví prospěšné, DŮVĚRA VE ZDRAVÉ LIDI a jejich komplexní imunitu se musí vědecky dokazovat, jako jediná správná cesta se vydává cesta CHEMICKÁ, genová terapie, lidé si hrají na Boha a Bohu se vysmívají. Logické i faktické připomínky jsou smeteny ze stolu, pochybnosti nepřipouštěny, davy podporovány v honu na čarodějnice a nyní se chystají hranice na upalování. Hledá se viník. Vždyť cesta ke zdraví je tak jednoduchá, navíc bezpečná a kdo pochybuje, je nezodpovědný sobecký hlupák!

A mnozí velmi milí lidé ve světle reflektorů jediné správné cesty a strachu z nemoci ztratili jasné vidění, oslnila je vize snadné záchrany, bez známky pochybností vstoupili na cestu dlouhodobě neprozkoumanou, podporovanou vědeckými nadšenci mastícími si kapsy produkty hromadně nařizovanými a propagovanými, testující řeč našeho těla dvoučárkovým kódem nicnevypovídající řeči laboratorních zpráv o setkání s jakýmsi virem, z jejichž závěrů nevyplývá nic o nemoci, nakažení a infekčnosti, ale přesto vytvářející matematické křivky, na jejichž základě vznikají nesmyslná povinná dlouhodobá opatření, v nichž se z jedinečného osobního zdravotního příběhu stává číslo vypálené do rozsypaného máku jako číslo pokusného kusu masa a pracovní síly v koncentráku.

Přeháním? NE.

Podívejte se místo do světla reflektorů televizních obrazovek do světla slunečního, naslouchejte místo jednostranně laděným relacím skutečným příběhům z okolí, rozhlédněte se kolem a uvidíte mnoho zkušeností s nežádoucími účinky po vakcinaci, i po nemoci, ale i promluvy skutečných autorit s ČISTÝMI ÚMYSLY a KRITICKÝM OKEM, s odvahou ukázat i jiný úhel pohledu, vyslovit pochybnosti, rizika…

Jaká jsou fakta?

Přestože je nemoc nebezpečná a zemřelo na ni mnoho lidí, NIKDY počty nemocných a mrtvých nedosáhly označení epidemie.

Léky existují, ale byly zpochybňovány a strašením=nocebo efektem a narušením rovnováhy na poli duševně duchovním (strach z nemoci, o finanční zajištění…) a sociálním (lockdowny, zákazy zpěvu, dotyku, pohybu, kulturních akcí…) se oslabilo celkové lidské zdraví.

Jako jedinou možnou správnou cestou ochrany bylo a je vynucováno očkování, jako tečka za vším. TEČKA ABSURDITY

Z hlediska šíření viru a dlouhodobé ochrany očkování NEFUNGUJE. TEČKA.

Nezajistí BEZINFEKČNOST. TEČKA

ÚČINNOST je krátkodobá. TEČKA

Nežádoucí účinky typu záněty srdečního svalu, poruch krve, autoimunitních onemocnění, rovnováhy, až reakcí způsobujících smrt zaznamenány. TEČKA.

Dlouhodobá BEZPEČNOST neznámá. TEČKA

Vakcína je experimentální. Studie budou dokončeny v letech 2022 a 2023. Povinností a nátlaky jsou  lidé nuceni se účastnit hromadného experimentu. TEČKA.

Vize vymýcení mutujícího viru a kolektivní imunity díky očkování CHYBNÁ. TEČKA

Očkování proto neochraňuje veřejné zdraví tak, jak bylo předpokládáno, tudíž nemůže být vynucováno, musí zůstat v rovině DOBROVOLNOSTI- v přijetí osobní zodpovědnosti za zdraví i smrt. SVOBODNÁ VOLBA bez nátlaku a manipulace je nutným předpokladem. TEČKA

Položme si otázky v očkování zdravých lidí, dětí a těhotných žen:

Potřebují ho?

Funguje to?

Je to bezpečné?

Opravdu se díky očkování nebudou nemocnice plnit, lidé nebudou nemocní a zdravotníci nebudou mít přeplněné nemocnice?

Již nyní je jasné, že se v nemocnicích vyskytují na JIPkách a umírají na covid i plně očkovaní lidé, jejich stavy se proměňují s délkou vyvanulé imunitní odezvy. Dlouhodobá ochrana je spojena s nutností pravidelných posilujících dávek.

A co situace, že dlouhodobé dopady z očkování se začnou projevovat a nemocnice budou plné těchto lidí? Budeme je odmítat ošetřit, protože se takto rozhodli?

Pokud hrozí jakákoliv varianta přetíženosti nemocnic a zdravotníků, navrhuji peníze místo nesmyslného testování vložit do zřízení nové polní nemocnice a personálu. Mít řešení pro vytížený zdravotnický systém, který se již dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu.

Navraťme ZDRAVOU MÍRU všech věcí, SMYSLUPLNOST, nezneužívejme MOC, vědu, solidaritu, nedělejme to, co je protiústavní a protiprávní. Pozvěme do svého života i spiritualitu- víru v síly, které nás přesahují.

Navraťme se ke kořenům zdravé MINULOSTI- úctě k Matce Zemi, předkům, rodu, sociálním vazbám, zdravým společenstvím, soběstačnosti, ke zdravé podstatě a míře všeho, k selskému rozumu.

Pečujme o své tělo v PŘÍTOMNOSTI- pohybem, tancem, zpěvem, otužováním, cvičením, zdravou stravou, posilujme přirozeně imunitu.

Dívejme se do koruny BUDOUCNOSTI- v nadhledu, pestrosti svobodně dýchejme, zpívejme, radujme se, pěstujme duševně duchovní návyky bez STRACHU – v důvěře v ŽIVOT, BOHA.

Modlitba pro Martu

Ať mír dál zůstává s touto krajinou.
Zloba, závist, zášť, strach a svár,
ty ať pominou, ať už pominou.
Teď když tvá ztracená vláda věcí tvých
zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí.
 
Z oblohy mrak zvolna odplouvá
a každý sklízí setbu svou.
Modlitba má ta ať promlouvá k srdcím,
která zloby čas nespálil
jak květy mráz, jak mráz.

Hudba: Jindřich Brabec
Slova: Petr Rada
Mgr. Jana Tlapová
Jsem neobyčejně obyčejná žena. Vyjímečný originál. Jako každý z Vás. ;-) Rozhodla jsem se stát tvůrcem svého života v respektu s plánem vesmírné režie. UČÍME SE SPOLEČNĚ. Každý den. Po celý život. Moji největší učitelé jsou mí nejbližší. Vytvářím svobodný zodpovědný prostor pro inspiraci a učení dětí a dospělých. Vymyslela jsem a v praxi praktikovala výukové materiály nejen pro prvopočáteční čtení a psaní:Písmenkové básničky >>- originální sada pracovních listů celé abecedy v obrázku, verši i psaní, vhodná k učení i hraní, rozmanité pohádky >> a sešity k psaní i malování: NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY>> a NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY- varianta Vyrob si sám>> Zajímá Vás více? Budeme se navzájem inspirovat svými osobními příběhy a zkušenostmi? Připojíte se? Můj příběh si přečtete zde>>
Komentáře