9 SOUVISLOSTÍ MÉHO ŽIVOTA (aneb novoroční bilancování)

1.SOUVISLOST
přijatá a vnitřně i navenek obhájená-
PŘIJETÍ PLNÉ ZODPOVĚDNOSTI ZA VŠE, CO SE MI DĚJE

Cítím, věřím a teď i vlastně vím, že je správné a žádoucí přijmout plnou odpovědnost za vše, co se nám v životě děje a v každodenních konfrontacích s životními událostmi se obracet na sebe s otázkou:

Zachovala jsem se správně? Co mi daná situace zrcadlí?
Co mám díky tomu pochopit? Změnit, přijmout, transformovat?

Jak to mám udělat jinak? Co mám ve svém životě změnit, abych se posunula, poučila?

2.SOUVISLOST
POKUD ČLOVĚK NECHCE NASLOUCHAT, NEMÁME „TLAČIT NA PILU“, NEVNUCOVAT DRUHÝM SVŮJ ÚHEL POHLEDU

Co je pro mne důležité nejen ve výchově a přístupu k dětem- respekt, ať už s jejich pohledem souzním, či nikoliv.
Ochota naslouchat, hledat souvislosti, snažit se pochopit jiné úhly pohledu.
Často je to těžké, ale pokud je na obou stranách ochota naslouchat, lze zjemněním komunikace, hledáním přesnějšího vyjádření a dáváním si vzájemného prostoru najít cesty k přijmutí a dorozumění…

3.SOUVISLOST

DŮVĚRA V SEBE SAMA, SEBE-JISTOTA, CESTA VNITŘNÍ PRAVDY
Pokud vnitřně nepochybuji, vím, že jsem nastavena správně a uznávám hodnoty směřující a ukazující na PRAVDU, tak mne odmítavá reakce ostatních tak neraní, ale může i posílit.

Vědomí, že to máme správně všichni, jen někteří ještě žijí ve strachu a neotevřeli oči, může pomoci.

Zajímavé je i odhalování skrytých motivů našich nesprávných činů, vymetání starých pavučin a vytahování kostlivců ze skříní… 😉 (Na obou stranách…)

I odmítnutí těmi nejbližšími lze uchopit konstruktivně a nasměrovat k posílení sebe-důvěry. Poučit se z chyb, snažit se příště udělat věci jinak. V pravdivě nastavených hodnotách naopak setrvat a dávat čas a prostor dle potřeby i ostatním.

Každý z nás kráčí po své jedinečné životní cestě, na které se může radovat, divit, plakat, objevovat, pozorně naslouchat a všímat si souvislostí… Těšit se lze i z deště, bouře a mrazu, pokud dokážeme nahlédnout i do podstaty těchto dějů, jejich zákonitostí, poděkovat jim a být vděční a pokorní.

Vzájemné potkávání se, míjení, občasné bloudění, nebo odpočinutí patří k životní pouti. Je jen na nás, jak se rozhodneme celé toto dobrodružství prožívat. Jak se poučíme z nepovedených pokusů, ze slepých uliček, jak se budeme snažit ostatním pomáhat a jak budeme pravdiví sami k sobě i k ostatním…

Nebát se říkat, co si uvnitř myslíme, jak smýšlíme a jaké hodnoty uznáváme, může být někdy těžké, jiné cesty ale není, protože jinak žijeme ve lži.

4.SOUVISLOST
NAŠE TĚLA JSOU DOKONALÝM KOMUNIKAČNÍM PROSTŘEDKEM K POZNÁNÍ PRAVDY.
Naše pocity, emoce, myšlenky vytvářejí naše ne-moce, tělesné problémy i potíže ve vztazích a my díky jejich projevení hledáme odpovědi na otázky, zda žijeme správně, v souladu s pravdou, eticky.

Je to tak jednoduché a obtížné zároveň, protože touto cestou je nevyhnutelně nutné uznat naši plnou odpovědnost za naše onemocnění, což nebývá snadné…

Navíc je pak nutné jednat, bez naší aktivity, změny vnitřních postojů, nesprávných návyků, aktivního přístupu k životu to nejde… A to je často obtížná cesta, není pasivní, nečekáme na někoho, kdo nás zachrání, vyléčí, na zázrak…

Také se často naráží na nenaslouchání okolí, starší generace, nejbližších, i odborných „kapacit“, které jiné úhly pohledu nezajímají a apriori vše jiné odmítají.

5.SOUVISLOST

SKLÍZÍME, CO JSME ZASELI.

Platí zákon akce a reakce, příčiny a následku, gravitace, přitažlivost.
Naše činy, myšlenky, emoce, přání, chování k sobě a druhým přitáhnou správné učební lekce, vždy nás dostihnou a spravedlivě se nám vše vrátí i s úroky.
V dobrém, i zlém.
Dej a bude Ti dáno, přej a bude Ti přáno.
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
Každý čin je po zásluze spravedlivě odměněn.
Následky našich činů, jednání, myšlenek a emocí jsou pravdivé a zrcadlí nám nás samé, naši plnou odpovědnost.
Stačí se podívat z jiného úhlu pohledu a souvislosti a pochopení lze při otevřeném srdci a naslouchání vždy objevit.

6.SOUVISLOST

Celý svět je ZRCADLEM NÁS SAMÝCH.

Naše realita, kterou prožíváme se dotýká i nás.
Jsme součástí, vše je vzájemně propojeno.
Neexistuje jediná oblast, která se nás netýká.
Jsme obsaženi ve všem.

To, co nás nejvíc irituje, se nás týká nejvíc.
Je to naše životní lekce, odraz nás samých.
Stačí se zamyslet a pravdivě se podívat na svůj život.
Jak se s podobnou kvalitou, kterou vnímám u ostatních setkávám osobně? Používám ji také? Nebo se ji potřebuji naučit projevovat více? Líbí se mi? Nelíbí?

Přijmeme-li, že i okolní svět je naším odrazem, můžeme se díky těmto zrcadlením poučit, protože snáze vidíme chyby na druhých. Ale jsou to nějakým způsobem i naše chyby, naše učební lekce, odraz nás samých.

Když je pojmenujeme, tak je uchopíme a můžeme je najít i v našem životě. Buď nepatrně, nebo příliš, nebo nám mohou i chybět. Vždy nás to zasáhne, jsme-li v nerovnováze, pokud tu kvalitu potřebujeme zažít víc, nebo míň.
Naším úkolem je se ji pokusit přeměnit ve zralou formu, přijmout, že i to jsme my, vše uchopit konstruktivně a hledat její tvořivou kvalitu.
I ničivé síly obsahují život a jsou potřeba.

Bez smrti není život, bez bouřky pročištění, bez deště očista.

7.SOUVISLOST

POTŘEBA ROVNOVÁHY A CYKLIČNOSTI, ŽIVOTNÍCH RYTMŮ.
Vnímání moudrosti přírodních dějů, samouzdravovacích procesů, kvality vody, energií živlů.

V životě i výchově je potřeba rovnováha.
Díky životním rytmům moudré přírody se můžeme naučit mnohé. Stejně tak je to i respektováním ženské cykličnosti.
Rytmy nám usnadňují život, jen jsme se už odnaučili žít v souladu s nimi.
Jakmile ale začneme pozorně naslouchat a vnímat jejich přirozenost, poselství, moudrost, hravost, sílu a energii, můžeme se mnohému naučit, poučit se a usnadnit si každodenní žití.

8.SOUVISLOST

I VE VÝCHOVĚ JE POTŘEBA ROVNOVÁHA.

Díky nesvobodě minulých let, těžkému žití v povinnosti našich babiček a maminek, nelehkému životu v dětské povinnosti se často dnešní doba kloní k druhému extrému- absolutní svobodě bez hranic a přijímání zodpovědnosti.

A přitom stačí jen uplatnit zdravý „selský rozum“ v hledání zdravé rovnováhy.

Učit děti slušnosti- po ní následuje poslušnost. Ne v mantinelech manipulace, ale přirozenému získávání správných návyků.

Učíme dítě společně, vlastním příkladem a ruku v ruce, jak to udělat správně.
Dítě tak přirozeně získá dovednost pro další život, kompetenci se o sebe i druhé postarat, učíme ho být ohleduplným i k ostatním, tím, že po sobě uklidí, setře, srovná…

Učíme se vzájemně. My od dětí jejich úhlu pohledu na svět, hravosti, nadšení, radosti, úžasu… Ony od nás našim zkušenostem, praktičnosti, hygieně, ohleduplnosti.

Vytváříme dětem bezpečný, láskyplný prostor, bez zbytečných strachů, s důvěrou, v respektu, ale s jejich přičiněním.

Učíme se být společnými hospodáři v naší domácnosti, rodině, světě…

Vše má svůj čas a pokud nepřijde správný impuls ve správnou chvíli, lze to i jindy, ale často už s mnohem většími energetickými tahy.

Dítě lze přirozeně už od narození dávat čůrat a kakat do nádob, ne do plínek. Stačí jen naslouchat a zareagovat na signály jejich těla.
Stejně tak lze od raného dětství přirozeně naučit dítě poslušnosti a správným návykům.
Stačí začít včas.
Později je s tím více práce a námahy.
Je to tak lehké a přirozené.
Stačí nepropásnout správnou chvíli dítě naučit správné věci, správným návykům pro budoucí život.

9.SOUVISLOST
VŠE MÁ SVŮJ ČAS.

Právě teď je čas na koupel a spánek. 😉
Dobrou noc.
I sny mnohé napoví. Jsou branou k našemu nevědomí, naší vnitřní moudrosti, tajemství Duše.
Tmu vnímám jako prostředníka mezi propojením času a prostoru. Tma stírá vzdálenosti, ukazuje neviditelné…

Děkuji.

Uložit

Mgr. Jana Tlapová
Jsem neobyčejně obyčejná žena. Vyjímečný originál. Jako každý z Vás. ;-) Rozhodla jsem se stát tvůrcem svého života v respektu s plánem vesmírné režie. UČÍME SE SPOLEČNĚ. Každý den. Po celý život. Moji největší učitelé jsou mí nejbližší. Vytvářím svobodný zodpovědný prostor pro inspiraci a učení dětí a dospělých. Vymyslela jsem a v praxi praktikovala výukové materiály nejen pro prvopočáteční čtení a psaní:Písmenkové básničky >>- originální sada pracovních listů celé abecedy v obrázku, verši i psaní, vhodná k učení i hraní, rozmanité pohádky >> a sešity k psaní i malování: NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY>> a NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY- varianta Vyrob si sám>> Zajímá Vás více? Budeme se navzájem inspirovat svými osobními příběhy a zkušenostmi? Připojíte se? Můj příběh si přečtete zde>>
Komentáře