Podstata je vždy na dosah, skrývá se v jednoduchosti

To, o co opravdu jde, se odehrává v naší blízkosti. A to hlavní je, jak se chováme k sobě, ke svým dětem a lidem okolo sebe.

Z očí do očí, ze srdce do srdce, ze dne na den. Chovat se a jednat SLUŠNĚ, což je v souladu se svým svědomím, eticky.

Neetické chování přináší nemoci. Ne-moc je řeč našeho těla, že je něco v nepořádku. Nejprve si musíme naslouchat sami sobě, řeči těla a být pravdiví. Díky této komunikaci můžeme uzdravit sami sebe a možná i vše okolo nás…

Je potřeba šířit ve svém mikrosvětě dobré vlastnosti, být aktivní- to je to pravé hrdinství.

Prokazatelně nepřímo můžeme ovlivnit přátele našich přátel. Osobně vnímám, že náš vliv je nedozírný, všichni jsme propojeni, ale nedá se to dokázat…

Vědět, znamená málo, pokud to, co víme, nezačneme dělat. Teprve, když začneme poznatky praktikovat, zjistíme, zda jsou pravdivé a v souladu s námi, i okolím.

Zrcadlení je blekurychlé.

Stačí být pozorní= dávat dobrý pozor, pozorně se dívat kolem, vnímat souvislosti; být vědomí= vědomi si toho, že vše, co se děje, se dotýká i nás; být láskyplní= plni lásky, laskaví- k sobě, i ostatním.

Žijete pravdivě, žijete opravdu to, čemu věříte?

V nadpisu se skrývá jednoduchost= jeden duch. Cítím v jednoduchosti první krok k pravdivosti.

Sama si někdy dělám život složitým, když se utápím v množství… podnětů, směrů, myšlenek, cest, směřování, věcí…

Přitom je to jednoduché- stanovit si priority a krok po kroku kráčet a naplňovat svůj život smyslupností, radostí, láskou, vírou, péčí, prací, odpočinkem…

Hledat rovnováhu, naslouchat projevům svého těla, mysli, srdce, okolnímu zrcadlení…

S prvňáčky jsme byli v kině: „Odvážná Vaiana- legenda o konci světa“– nádherný příběh. Krásná ukázková lekce. Je v něm řečeno, prožito a zrcadleno vše podstatné.

Potřebujeme vědět, kam plujeme- to máme v hlavě, srdci, vůli. Víme, kde jsme, protože víme, kdy jsme byli. = Propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

Směr nacházíme, když se začneme spoléhat sami na sebe, když uvěříme sami v sebe. Když nevíme, kým jsme, můžeme se stát zlými. Když nám někdo ukradne srdce, stáváme se temnotou a ničíme vše okolo nás.

Je potřeba se probudit, vzít svůj život do svých rukou a vykročit. V upřímnosti, pravdivosti, přijetí. Někdy jsou naše silné stránky skryty dost hluboko, ale každý z nás je důležitý a je součástí celku.

Je to jednoduché?

Mgr. Jana Tlapová
Jsem neobyčejně obyčejná žena. Vyjímečný originál. Jako každý z Vás. ;-) Rozhodla jsem se stát tvůrcem svého života v respektu s plánem vesmírné režie. UČÍME SE SPOLEČNĚ. Každý den. Po celý život. Moji největší učitelé jsou mí nejbližší. Vytvářím svobodný zodpovědný prostor pro inspiraci a učení dětí a dospělých. Vymyslela jsem a v praxi praktikovala výukové matariály nejen pro prvopočáteční čtení a psaní:Písmenkové básničky >>- originální sada pracovních listů celé abecedy v obrázku, verši i psaní, vhodná k učení i hraní, rozmanité pohádky >> a sešity k psaní i malování: NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY>> a NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY- varianta Vyrob si sám>> Zajímá Vás více? Budeme se navzájem inspirovat svými osobními příběhy a zkušenostmi? Připojíte se? Můj příběh si přečtete zde>>
Komentáře