Existuje lék? Vypněte černobílé televize. Proměňte strach v odvahu, vykročte za duhou.

Žijeme v době 21. století, v době novodobých vědeckých možností, svobodné víry a vyznání, se základními hygienickými standardy v každé domácnosti, s luxusem individuální organizace času, s možností plnohodnotných a zdravých sociálních vztahů, v zemi skvělé zdravotní péče poskytované všem občanům díky sociálně propracované koncepci našeho demokratického svobodného státu, v dostatku a hojnosti.

Viry a bakterie jsou zde s námi odjakživa. Jsou součástí života zde na Zemi. Ne všechny, vždy a všude jsou nepřátelské, mnohé naopak pomáhají a spolupracují (např. střevní bakterie). Záleží na mnohých okolnostech.

https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2014/10/lidske-telo-je-ekosystem-biliony-obyvatel.html

Počty pozitivních i hospitalizovaných na Covid narůstají, 80% je bezpříznakových, 15% mají vážnější a 5% těžké projevy. V nemocnicích jsou i další pacienti s jinými vážnými diagnózami. Je také mnoho zdravých lidí, těšících se pevnému zdraví.

Umírá mnoho lidí, ať už s covidem, nebo na Covid, nebo na jiné nemoci, či jinými vlivy. Mnoho lidí se také každý den narodí.

Zdravotníků je nedostatek, pracují ve velmi ztížených podmínkách a mnozí musí řešit péči o děti, protože jsou uzavřeny školy. Mají nařízeno pracovat, i když jsou pozitivní.

V domovech seniorů jsou lidé cítící se jako ohrožení, kteří vítají omezení, i lidé tesknící po návštěvách svých nejbližších a proto chřadnoucí.

Naše činnosti i aktivity jsou omezeny. Někteří podnikatelé i jejich zaměstnanci se vlivem opatření dostávají do existenčních problémů. Mnohé velké podniky a jejich provozy jedou nepřetržitě, v třísměnných provozech. Školy, divadla a malé ochody jsou uzavřeny, velké supermarkety fungují dále.

Lidé, tvořící strukturu demokratické společnosti, jsou nemocní: Hlava státu samolibá, výkonné ruce pokřivené, škrtící, zákonodárné tělo slabé, nejednotné, ale s dobrým srdcem, policie poslouchá na slovo, a proto podráží kritikům nohy, chodidla soudní moci zatím vyčkávají, mohou vyvážit činy našich politiků, ukázat na chyby a nakročit k uzdravení. První impulsy od bdělých advokátů již proběhly, tak uvidíme, jestli povedou ke změně.

I my, občané našeho českého státu, jsme nemocní. Ztratili jsme barevné radostné životní vidění a díváme se na covidovou hrozbu černobíle. Média, ovládaná mocnými a jejich osobními zájmy, v tom hrají velkou roli.

Černobílé vidění rozděluje lidi na nesmiřitelné nenávistné tábory:

  • Na rouškaře, zodpovědné ochránce vlastního i cizího zdraví, a antirouškaře, zodpovědné ochránce vlastního zdraví a zdravého svobodného nastavení společnosti.
  • Na odborníky, ohánějící se svou neochvějnou pravdou, která je poplatná specializaci a aktuální podle prestiže vědeckých studií a uznávaných kapacit, a neodborníky, ohánějící se svými osobními zkušenostmi, které se také stále proměňují, ostatní je zpochybňují a jsou nepřenositelné.
  • Na pozitivnínegativní, ač negativní mohou být pozitivní a pozitivní negativní a pozitivní se mohou stát negativními a negativní pozitivními.

Existuje lék?

Každá nemoc potřebuje klid, odpočinek, péči. „Ticho léčí.“ 

Život v šedi a černobílém vnímání člověka unaví, otupí jeho zrak, uvrhne do života beznaděje, zvlášť když má pocit, že se už barvy nikdy nevrátí.

Potřebujeme déšť, očistu a sluníčko, abychom opět uviděli duhu, uvědomění, že nechceme stát proti sobě, ale společně jít za Sluncem a duhou, tam, kde se ukrývá poklad.

Poklad spolupráce. Vnitřní proměny, transformace. Barevný svět.

Vypněte černobílé televize. Proměňte strach v odvahu, vykročte za duhou.

  • Přečtěte si můj článek COVID trochu jinak- mnoho otázek, obrazů a cesta proměny jako řešení. Je dlouhý, ale rozdělila jsem ho do menších úseků, aby si každý mohl vybrat okruh, který s ním nejvíc souzní a zamyslet se.
  • Nesuďte předem. Snažila jsem se Vám předložit pohledy z druhé strany nabízející nový barevný odstín cesty jdoucí do našeho nitra.
  • Pojmenovala jsem i černé díry, z kterých jde těžko uniknout, protože už dlouho žijeme v jejich blízkosti a chemická temnota se vydává za světlo. Černá díra a její čas pohlcení se přibližuje, proto je potřeba včas vyslat varování. Uslyší jen ten, kdo chce, kdo vítá proměnu celého nastavení ke svobodné zodpovědnosti.
  • Pokuste se na celou situaci dívat kriticky, ale beze strachu, klást otázky, hledat odpovědi, důvěřovat nejvíc sami sobě, svým zkušenostem, ale opírat se i o osoby, ke kterým máte důvěru. Mytí rukou je základ. Další doporučení jsou velmi diskutabilní, protože jdou proti přirozeným projevům lidství. Nemožnost vidět mimiku tváře, úsměv, nepřibližovat se, nedotýkat se druhých… Aby byla plošně povinně nařízena, to už musí být opravdu jasný důkaz postavený na maximální v běžné praxi nezpochybnitelné účinnosti. Ten ale chybí. Nechci, aby tato opatření rozdělovala nás, občany naší vlasti, a stavěla nás do vzájemné opozice, jen v jednotě se skrývá síla.
  • Popřemýšlejte o všem, co jsem sepsala a pokud budete mít potřebu, napište mi prosím laskavou formou, co si o tom myslíte, jaké jsou Vaše zkušenosti, jak to celé vnímáte a jestli jste při čtení spatřili něco nového, uviděli jiný barevný odstín.
  • Černobílé komentáře prosím nepište. Ponořte se do barevného světla žití tady a teď. Napište, co Vám pomáhá se vyladit, třeba tím inspirujete ostatní a pomůžeme si v uzdravení.

Cesta vnitřní proměny, kterou vnímám jako klíčovou, soustředění se na placebo, ale ne nocebo, vyladění, uvedení do klidu, přijmutí sil, které nás přesahují, to jsou vnitřní aktivity, které nijak nenaruší státní rozpočet, ani nevyžadují žádnou speciální dovednost, znalost, zkušenost, vzdělání, potřebují jen naši ochotu to zkusit, naše rozhodnutí k vykročení. Cílem je cesta sama, směr udává Slunce, duha, vyrovnanost, poklad nedozírné hodnoty. Není co ztratit. Tak proč to nezkusit?

Co nám pomáhá se uvolnit, jaká je naše životní radost? Soustřeďme se na to, co můžeme pro naše vyladění udělat tady a teď…

Poklad se skrývá v každém z nás.

Nejen zdravotníkům můžeme pomoci, když neonemocníme, když posílíme naši imunitu zdravým způsobem života. Zdravým jídlem, čistou vodu, sportováním, zpěvem, tancováním, malováním, milováním…, láskyplnými vztahy. Odhozením strachu. Žitím a bytím v přítomnosti, vycházejícím z darů minulosti a směřujícím do barevné budoucnosti.

Vše v rovnováze. Ani málo, ani moc. Zkrátka akorát.

S láskou Jana Tlapová ♥

Nový článek:

COVID trochu jinak- mnoho otázek, obrazů a cesta proměny jako řešení

Z jakých skutečností vycházíme?

Pohledy z praxe na Covid-19 (imunita, průběh, nakažlivost, hospitalizovaní, testovaní, smrtnost, definice zdraví)

Je možné se opírat o čísla, která v sobě zahrnují mnoho proměnných?

Zpracování dat, aneb na řadu přicházejí matematičtí analytici

Vakcinace- pohled na minulost, současnost i budoucnost této cesty

Současná epidemiologická opatření v ČR

Naše demokratická společnost onemocněla, šíří se v ní smrtelný virus korupce, vlastních finančních a mocenských zájmů, v čele stojí lidé morálně pokřivení

Nový pohled na celou situaci. Přijmutí sil, které nejsou vidět: placebo a nocebo působení

Cesta k uzdravení skrze vnitřní i vnější proměnu našeho přístupu ke světu, Bohu a k sobě samému

Mgr. Jana Tlapová
Jsem neobyčejně obyčejná žena. Vyjímečný originál. Jako každý z Vás. ;-) Rozhodla jsem se stát tvůrcem svého života v respektu s plánem vesmírné režie. UČÍME SE SPOLEČNĚ. Každý den. Po celý život. Moji největší učitelé jsou mí nejbližší. Vytvářím svobodný zodpovědný prostor pro inspiraci a učení dětí a dospělých. Vymyslela jsem a v praxi praktikovala výukové materiály nejen pro prvopočáteční čtení a psaní:Písmenkové básničky >>- originální sada pracovních listů celé abecedy v obrázku, verši i psaní, vhodná k učení i hraní, rozmanité pohádky >> a sešity k psaní i malování: NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY>> a NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY- varianta Vyrob si sám>> Zajímá Vás více? Budeme se navzájem inspirovat svými osobními příběhy a zkušenostmi? Připojíte se? Můj příběh si přečtete zde>>
Komentáře