Aktuální nabídka: ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ- předvánoční sladění se dětí a rodičů v příběhu, obrazech a tvořivé inspiraci

6.12.- svátek slaví Mikuláš

Nastal čas na další vypravování. Než se pustíte do čtení dalšího příběhu, nakreslete prosím obrázek vycházejícího ze včerejšího vypravování. Co se včera stalo? Zrekapitulujte příběh. Vzpomněli jste si na všechny detaily? Napadají Vás další otázky a odpovědi vztahující se k obrazům minulého dne? Pokud chcete, zapište si další poznámky a postřehy…

ZEMĚ

„Ruce spolu spojujeme,

za ty dary děkujeme:

Milé zemi, kde vše vyrůstá,

dešti, jenž vše skrápět má,

slunci, co nás ozařuje,

Bohu, jenž nás propojuje.“

Máte za sebou den plný prožitků a zážitků. Prožili jste něco, co se dotýká včerejšího příběhu? Dotkla se témata včerejšího příběhu, obrazu Země, jejích darů, obdarování Vašeho dnešního prožívání? Co jste měli k jídlu? Vzpomněli jste na průpověď před jídlem? Navštívil Vás Mikuláš osobně, nebo zanechal dárky jinde? Napadají Vás nějaké další otázky? Pokud ano, zapište si je a popovídejte si o nich.
Až dokreslíte obrázek, pohodlně se posaďte, zapalte si svíčku a řekněte si úvodní básničku Adventního putování. 

ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ těchto dětí a dospělých průvodců

………………………………………………………………………………………….

Dnem za dnem, krok za krokem, putují …………………………..

světem- věčným věkem- s radostným poskokem.

Na dalekou pouť se vydají, mnoho zažijí,

v poznání dozrají, tajemství prožijí…

V tento magický adventní čas

budou putovat každý den zas a zas.

Kam je cesta zavede?

Kdopak je povede?

Co objeví?

Co zůstane skryto?

Každý dostane, co zaslouží,

není nám to líto.

Světlo na obzoru udává směr,

vše, co prožijí, dá nový rozměr,

rozšíří barevnější obzory,

pohledy na tvory (i potvory)…

Nechť je společně strávený čas

propojen nitkami lásky v souznění zas a zas,

když tvoříme pohodu v nitru,

snad včas, v ten pokojný adventní čas.

Nechť tato kniha padajících listů předvánočních dnů

uchová voňavou vzpomínku laskavých snů

a vše, co vznikne v lásce objevného putování,

stane se realitou, nebude to zdání…

Boží láska je tu s námi bez přestání

a všechny nás chrání…

♥ S láskou Jana Tlapová autorka tohoto Adventního putování
Máte-li chuť, můžete si i společně zazpívat nějakou oblíbenou koledu, nebo se Vám zalíbila „Byla cesta, byla ušlapaná“…?
Těšíte se na další pokračování příběhu? Už Vám ho nesu… Přišel čas odstřihnutí dalšího dílečku adventního kalendáře a odhalení nového obrázku.

6.12.- šestý adventní den- svátek slaví Mikuláš

Jakmile dozněla modlitba před jídlem, vzali všichni lžíce do ruky a chystali se ochutnat. Od dveří se ozvalo rázné zaklepání. Ruce s polévkou klesly nazpět, ústa nestačila ochutnat lahodný pokrm. Hladové žaludky dostaly další lekci v trpělivosti, což bylo o to obtížnější, protože jídlo bylo „na dosah“.

„Dále,“ řekla stařenka, „host do domu, Bůh do domu. Kohopak nám k obědu Bůh přivál? Pojďte dál, ať jste, kdo jste, a přisedněte s námi ke stolu.“

Dveře se otevřely a v nich stál Mikuláš.

Ačkoliv ho většina ještě nikdy neviděla, všichni poznali, že je to on. Stařenčino vypravování chvíli předtím jim hodně napovědělo. Měl dlouhý bílý vous, laskavé oči a na zádech nůši, která vypadala úplně stejně, jako ta, kterou před chvílí nesli. Pletl ji stejný košíkář.

Mikuláš se usmál, rozhlédl se kolem a trefně poznamenal, že tady již obdarovávat nemusí, protože dary již byly rozdány. Prý všeho moc škodí.

„Šel jsem náhodou kolem a vůně Vašeho oběda mě nalákala. Omlouvám se, jestli ruším. Už jste děkovali za jídlo?“

„Ano, ale můžeme to ještě jednou zopakovat“ řekli……………………………………………………………………

Světničkou se ozvalo ještě jednou:

„Ruce spolu spojujeme,

za ty dary děkujeme:

Milé zemi, kde vše vyrůstá,

dešti, jenž vše skrápět má,

slunci, co nás ozařuje,

Bohu, jenž nás propojuje.

Dobrou chuť.“

Konečně se všichni dočkali a ruka s lžící mohla do úst dopravit lahodnou polévku. Mňam. To byla dobrota. Co lepšího si přát? Hlad byl nasycen.

Po obědě uvařila stařenka bylinkový čas a Mikuláš se dal do vyprávění. Popisoval zážitky, které na své pouti prožil, setkání s lidmi a dětmi, které potkal a obdaroval. Někdy to byl dar z nůše, jindy výpomoc, vlídné slovo, obejmutí.

„A co vy, poutníci, také jste ve svém životě někomu pomohli, někoho obdarovali?“

…………………………………………………

„Bůh Vám žehnej.“

Bylo čas jít dál. Všichni se zvedli od stolu, pomohli babičce s umytím a uklizením nádobí, rozloučili se, poděkovali a vydali se na další putování…

„Mikuláš, ten dary dává,

v proměně chyb na ctnost se člověk lepším stává.“

NÁPADY NA TVOŘENÍ, TÉMA K ZAMYŠLENÍ

Tento text slouží pro rodiče jako nápadník k promluvě o tomto tématu- není určen k předčítání jako příběh výše, ale obsahuje řadu odkazů a podnětů pro aktivní tvoření. Vše je pak shrnuto na závěr formou výčtu jednoduchých úkolů. Na Vás pak je, co si vyberete, jak vše uchopíte. Cílem je se naladit na adventní zklidnění, ale ne na dostihovou dráhu- neočekává se, že uděláte vše- vybírejte dle Vašeho gusta a nálady... Případně přidejte další tipy a nápady na FB Učíme se společně.

Zamyslete se nad souslovím:

„Dej a bude Ti dáno, Přej a bude Ti přáno.“

Kdy jste komu pomohli a ostatní pomohli Vám?

Umíte v rovnováze dávat a přijímat, pokorně děkovat?

Je součástí Vašeho života modlitba, meditace, večerní zamyšlení, rekapitulace dne?

Pokuste se do svého každodenního života začlenit ranní poděkování, poděkování před jídlem a modlitbu před spaním, kdy je také velmi léčivé si zrekapitulovat den, ohlédnout se krok za krokem a srolovat si tak v nadhledu a vděčnosti koberec prožitků. Rytmus vycházející z každodenních rituálů je skvělým pomocníkem pro zklidnění se, zastavení, naladění se na pocit vděčnosti.

Naučte se a pokuste se praktikovat ranní modlitbu po probuzení:

„Slunce svým paprskem projasňuje den po temnotě noci, síla duše se probouzí ze spícího ticha.

Duše moje, dej díky světlu, v němž se zračí boží moc. Duše moje, připrav se k činům.“

Skvělé je také si krátce zacvičit, proklepat si celé tělo, zacvičit si pozdrav slunci v józe, eurytmické protažení.

Již umíme poslat vděčnost vodě před napitím a poděkovat před jídlem:

„Ruce spolu spojujeme,

za ty dary děkujeme:

Milé zemi, kde vše vyrůstá,

dešti, jenž vše skrápět má,

slunci, co nás ozařuje,

Bohu, jenž nás propojuje.

Dobrou chuť.“

Pokud chcete, můžete před spaním pronášet dvě krátké modlitbičky, kterou se mnou jako dítě říkala moje babička, která se dožila požehnaných 91 let:

„Andělíčku můj strážníčku, opatruj mi mou dušičku, aby byla vždycky čistá, pánu Bohu se líbila. Amen

S Pánem Bohem začínáme, s Pánem Bohem dokonáme. Člověk slabý nic nezmůže, když mu Pán Bůh nepomůže. Pane Bože, pomáhej, chuť a sílu k práci dej.“

Nebo kraťounkou průpověď:

„Vše dobré, co máme a co dostáváme, Tys nám, Bože, dal, přijmi píseň chvál.“

Udělejte Sklenici vděčnosti: nádobu, sklenici, kam budete každý den vhazovat lístečky vděčnosti za drobné dary, které jste zažili.

Výborné je také vést si Deník. Děkuji, že jsme dnes mohli zažít…., prožili…., poznali…., pomohli…., poučili se…..

Podarujte své nejbližší- dobrým slovem, úsměvem, pomocí při uklízení, dobrůtkou, společně stráveným časem…

Podarujte zvířátka, pečujte o rostliny, poděkujte živlům za jejich vlivy…

Poděkujte i silám, které nás přesahují… Našim andělům. Modlitba Anděli Boží.

Vyrobte si andílka. (z papíru a harmoniky) Průsvit do okna.

6.12.- svatý MIKULÁŠ

„Mikuláš, ten dary dává,

v proměně chyb na ctnost se člověk lepším stává.“

REKAPITULACE INSPIRATIVNÍCH ÚKOLŮ, co vše můžete udělat, aneb nalaďte se, vyberte si a čiňte:

  • Pomoci ostatním a podarovat všechny.
  • Poděkovat. Modlitbou, písní, pohlazením, obejmutím.
  • Vkládat do každodenního života rituál pozdravu dne, poděkování před jídlem a rekapitulace a poděkování před spaním. Zařadit rytmus modliteb, průpovědí do každého dne.
  • Ráno si krátce zacvičit, protáhnout se.
  • Vést si Deník.
  • Začít plnit sklenici vděčnosti.
  • Vyrobit si andílka z papíru, průsvit do okna.

Krásný šestý adventní den.

Mgr. Jana Tlapová
Jsem neobyčejně obyčejná žena. Vyjímečný originál. Jako každý z Vás. ;-) Rozhodla jsem se stát tvůrcem svého života v respektu s plánem vesmírné režie. UČÍME SE SPOLEČNĚ. Každý den. Po celý život. Moji největší učitelé jsou mí nejbližší. Vytvářím svobodný zodpovědný prostor pro inspiraci a učení dětí a dospělých. Vymyslela jsem a v praxi praktikovala výukové matariály nejen pro prvopočáteční čtení a psaní:Písmenkové básničky >>- originální sada pracovních listů celé abecedy v obrázku, verši i psaní, vhodná k učení i hraní, rozmanité pohádky >> a sešity k psaní i malování: NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY>> a NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY- varianta Vyrob si sám>> Zajímá Vás více? Budeme se navzájem inspirovat svými osobními příběhy a zkušenostmi? Připojíte se? Můj příběh si přečtete zde>>
Komentáře