17.12.- svátek slaví Daniel

Nastal čas na další vypravování. Než se pustíte do čtení dalšího příběhu, nakreslete prosím obrázek vycházejícího ze včerejšího vypravování. Co se včera stalo? Zrekapitulujte příběh. Vzpomněli jste si na všechny detaily? Napadají Vás další otázky a odpovědi vztahující se k obrazům minulého dne? Pokud chcete, zapište si další poznámky a postřehy…

OSLÍK

„Mít dlouhé uši, to oslu sluší.

Hýkáním někdy druhé ruší.

V rozhodnutím svém setrvá,

pohne se z místa, či stát vytrvá?“

Máte za sebou den plný prožitků a zážitků. Prožili jste něco, co se dotýká včerejšího příběhu? Dotkla se témata včerejšího příběhu ohroženého oslíka, rozzuřeného býčka a oslích uší Vašeho dnešního prožívání? Napadají Vás nějaké další otázky? Pokud ano, zapište si je a popovídejte si o nich.
Až dokreslíte obrázek, pohodlně se posaďte, zapalte si svíčku a řekněte si úvodní básničku Adventního putování.

ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ těchto dětí a dospělých průvodců

………………………………………………

Dnem za dnem, krok za krokem, putují …………………………..

světem- věčným věkem- s radostným poskokem.

Na dalekou pouť se vydají, mnoho zažijí,

v poznání dozrají, tajemství prožijí…

V tento magický adventní čas

budou putovat každý den zas a zas.

Kam je cesta zavede?

Kdopak je povede?

Co objeví?

Co zůstane skryto?

Každý dostane, co zaslouží,

není nám to líto.

Světlo na obzoru udává směr,

vše, co prožijí, dá nový rozměr,

rozšíří barevnější obzory,

pohledy na tvory (i potvory)…

Nechť je společně strávený čas

propojen nitkami lásky v souznění zas a zas,

když tvoříme pohodu v nitru,

snad včas, v ten pokojný adventní čas.

Nechť tato kniha padajících listů předvánočních dnů

uchová voňavou vzpomínku laskavých snů

a vše, co vznikne v lásce objevného putování,

stane se realitou, nebude to zdání…

Boží láska je tu s námi bez přestání

a všechny nás chrání…

♥ S láskou Jana Tlapová autorka tohoto Adventního putování
Máte-li chuť, můžete si i společně zazpívat nějakou oblíbenou koledu, nebo se Vám zalíbila „Byla cesta, byla ušlapaná"…?
Těšíte se na další pokračování příběhu? Už Vám ho nesu… Přišel čas odstřihnutí dalšího dílečku adventního kalendáře a odhalení nového obrázku.

17.12.- sedmnáctý adventní den- svátek slaví Daniel

Naše výprava se rozrostla a radostně putovala dál. Býček chtěl napravit svou chybu a tak oslíkovi stále něco nosil k snědku. Tu pampelišku, tu jitrocel, tu jetelový květ…. Oslíkovi se plnilo bříško a na býčí vztek snadno zapomněl. Stali se z nich kamarádi.

V poledne se posadili na louku, aby poobědvali. Lehli si pak do trávy a pozorovali mraky. Vykřikovali na sebe obrazy zvířat a věcí, které mraky připomínaly, a bavili se náramně.

…………………………………………. na obloze spatřili chundelatou ovečku. „Ovečka, beee…“ rozverně laškovali.

Jako odpověď se ozvalo: „Beee…“

 „Slyšeli jste to?“ zeptali se ……………………………….

Josef s Marií se zaposlouchali a za chvíli se ozvalo opět velmi jemné: „Beee…“ v šelestu větru, listů a trávy sotva znatelné.

…………………………………………. se zarazili. Zdálo se jim to? Nešálí je sluch? „Oslíku, ty z nás máš nejdelší uši, slyšel jsi také jehněčí zabečení?“ zeptal se Josef. Oslík sklonil hlavu na souhlas a zastříhal ušima. On i býček udělali pár kroků směrem, odkud se ozvalo první zabečení. Netrvalo dlouho a ozvalo se další: „Beee…“. To už ale oslík i býček stáli nad uzlíčkem v trávě schouleném a jazykem uklidňovali vyplašené jehňátko.

Všichni se kolem něho srotili. Jehně bylo vyděšené, maminka ovečka, ani táta beran, ani zbytek stáda s pastýřem nebyli v dohledu.

„Chudáčku,“ litovala Marie, „asi ses ztratilo… Neboj, nenecháme tě tady napospas vlkům. Ti se nás bojí. Vezmeme tě s sebou a postaráme se o tebe.“ ……………………………………………… se zaradovali. Vždy si přáli hladit jemný ovčí kožíšek a jehňátko bylo líbezné a hebké.

Vzali jehňátko do náručí, poskytli mu ochranu a něžné objetí a vydali se na další cestu rozrostlí o dalšího člena…

„Jemné bečení se ozývá,

kabátek z ovčí vlny mívá.

Jak chomáček mraků vypadá,

se stádem svým si pastvu obstará.“

NÁPADY NA TVOŘENÍ, TÉMA K ZAMYŠLENÍ

Tento text slouží pro rodiče jako nápadník k promluvě o tomto tématu- není určen k předčítání jako příběh výše, ale obsahuje řadu odkazů a podnětů pro aktivní tvoření. Vše je pak shrnuto na závěr formou výčtu jednoduchých úkolů. Na Vás pak je, co si vyberete, jak vše uchopíte. Cílem je se naladit na adventní zklidnění, ale ne na dostihovou dráhu- neočekává se, že uděláte vše- vybírejte dle Vašeho gusta a nálady... Případně přidejte další tipy a nápady na FB Učíme se společně.

Z ovčí srsti se vlna přede. I ovčí rouno mnoho využití má. Máte-li doma vlnu, umotejte klubíčko a pokuste se plést na prstech, háčkovat, nebo plést jehlicemi. Z ovčího rouna se plstí zajímavé výrobky. Zajímavá je cesta vlny.

Znáte pohádky ovčí babičky?

Mraky na obloze často jako chomáčky vlny, či ovečky vypadají. Pozorovali jste někdy mraky a hledali v nich skryté tvary známých věcí? Podívejte se na oblohu a hrajte si s fantazií podobenství.

Nakreslete si obrázek louky s ovečkami a oblohu plnou obláčků.

Před spaním se někdy počítají ovečky. Do kolika dokážete společně na střídačku napočítat? Zahrajte si hru pro 3 a více lidí: Zavřou se oči a pak se vyslovuje postupně početní řada tak, jak jdou čísla za sebou, ale nesmí se setkat dva hlasy osob najednou. Pokud se tak stane, zapíše číslo, ke kterému se došlo, řekne stop a může začít počítat od začátku. Je to skvělá hra na koncentraci a vzájemné naladění se.

Vtip: Baví se dva pasáčci ovcí, jak velká mají stáda. První říká: „Já mám ve stádě 98 ovcí a ty?“ „Já nevím pokaždé, když se je snažím spočítat, usnu!“

Je-li vás více, zahrajte si dětskou hru vhodnou pro děti od 4 let Na ovečky a vlka. Určí se vlk a ovčí máma, ostatní jsou ovečky. Ovečky si stoupnou proti ovčí mámě, vlk stojí stranou.

Maminka říká: „Ovečky, ovečky, pojďte domů.”

Ovečky odpovídají: „Nepůjdeme.”

„Proč?” říká maminka.

„Pro vlka,” odpovědí ovečky.

Maminka: „Kde je vlk?”

Ovečky: „Číhá na nás.”

Maminka říká: „Ovečky, ovečky, nebojte se, poběžte za mnou teď!”

V tom okamžiku ovečky vyběhnou za maminkou a zároveň vyběhne vlk a ovečky chytá. Hru můžeme opakovat tak dlouho, dokud nejsou všechny ovečky chyceny. Poslední chycená ovečka se stává vlkem. Ovečky i vlk musí stát za vyznačenou čarou. Hra je vhodná pro pobyt venku i na sněhu. Rychlý běh s vyhýbáním, pohotová reakce na signál, hbitost.

17.12. OVEČKA

„Jemné bečení se ozývá,

kabátek z ovčí vlny mívá.

Jak chomáček mraků vypadá,

se stádem svým si pastvu obstará.“

Rekapitulace inspirativních úkolů, co vše můžete udělat, aneb nalaďte se, vyberte si a čiňte:

  • Smotat klubíčko vlny, plést na prstech, jehlicích, háčkovat, plstit.
  • Podívat se na cestu vlny.
  • Poslechnout si Pohádky ovčí babičky.
  • Zahrát si hru Na ovečku a vlka.
  • Počítat ovečky, zahrát si hru s počítáním se zavřenýma očima.
  • Pozorovat mraky na obloze.
  • Nakreslit oblohu s mraky a louku s ovečkami.

Krásný sedmnáctý adventní den.

Mgr. Jana Tlapová
Jsem neobyčejně obyčejná žena. Vyjímečný originál. Jako každý z Vás. ;-) Rozhodla jsem se stát tvůrcem svého života v respektu s plánem vesmírné režie. UČÍME SE SPOLEČNĚ. Každý den. Po celý život. Moji největší učitelé jsou mí nejbližší. Vytvářím svobodný zodpovědný prostor pro inspiraci a učení dětí a dospělých. Vymyslela jsem a v praxi praktikovala výukové materiály nejen pro prvopočáteční čtení a psaní:Písmenkové básničky >>- originální sada pracovních listů celé abecedy v obrázku, verši i psaní, vhodná k učení i hraní, rozmanité pohádky >> a sešity k psaní i malování: NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY>> a NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÉ SEŠITY- varianta Vyrob si sám>> Zajímá Vás více? Budeme se navzájem inspirovat svými osobními příběhy a zkušenostmi? Připojíte se? Můj příběh si přečtete zde>>
Komentáře